Encamên lêgerînê
peşkandin (i) m 1. sıçratma 2. püskürme (ağzında bulunan bir sıvı veya toz durumundaki bir şeyi hızla savurtarak dışarıya atma) 3. çileme
l/gh 1. sıçratmak 2. püskürmek (ağzında bulunan bir sıvı veya toz durumundaki bir şeyi hızla savurtarak dışarıya atmak) 3. çilemek * baranê peşkand yağmur çiledi