Encamên lêgerînê
peşûş rd kof
peşûş bûn l/ngh koflaşmak
peşûş kirin l/gh koflaştırmak
peşûşbûn m koflaşma
peşûşî m kofluk
peşûşkirin m koflaştırma
peşûş 1. xilûxe 2. genijî û kirêt