Encamên lêgerînê
pas (I) 1. zeng, jeng, zengar, jengal 2. tebeq, deleme bj 3. zeng (zenga ku li riwekan dikeve) m (II) 1. pas sp/m 2. pas b
pas (i) 1. zeng, jeng, zengar, jengal 2. tebeq, deleme bj 3. zeng (zenga ku li riwekan dikeve)m
pas (ii) 1. pas sp/m 2. pasb
pas açmak zeng jê kirin
zeng jê kirin
pas almak pas girtin, pas stendin
pas girtin, pas stendin
pas geçmek jê qerîn, dev jê berdan
jê qerîn, dev jê berdan
pas lalesi sosin bot/m
sosin bot/m
pas mantarı zeng (zenga ku li debrê dikeve) (Uromyces) bot/m
zeng (zenga ku li debrê dikeve) (Uromyces) bot/m
pas mantarıgiller famîleya zengê bot/nd
famîleya zengê bot/nd
pas rengi 1. rengê zengê (rengê di navbera sor û qehweyî de) nd 2. rengê zengê (ê ji vî rengî) rd
1. rengê zengê (rengê di navbera sor û qehweyî de) nd 2. rengê zengê (ê ji vî rengî) rd
pas tutmak 1) zeng girtin, jeng girtin, zengarî bûn, zeng avêtin (tiştekî) 2) tebeqî bûn bj
1) zeng girtin, jeng girtin, zengarî bûn, zeng avêtin (tiştekî) 2) tebeqî bûn bj
pas vermek 1) pas dan sp 2) bi dev re kenîn (gava ku jinek bi axaftin û tevgerên xwe hêviyekê dide mêr)
1) pas dan sp 2) bi dev re kenîn (gava ku jinek bi axaftin û tevgerên xwe hêviyekê dide mêr)
pasaj 1. pasaj (ji bo cihê ku gelek dikan tê de hene) 2. beş, parçe, pasaj (ji bo nivîsê) m
1. pasaj (ji bo cihê ku gelek dikan tê de hene) 2. beş, parçe, pasaj (ji bo nivîsê) m
pasak qirêj, gemar, qilêr m
qirêj, gemar, qilêr m
pasaklı girêjok, gemarok, qilêrok, gendel, mujik, çot rd
girêjok, gemarok, qilêrok, gendel, mujik, çotrd
pasaklı olmak girêjokî bûn, gemarokî bûn, qilêrokî bûn
girêjokî bûn, gemarokî bûn, qilêrokî bûn
pasaklıca girêjokî, gemarokî, qilêrokî, gendelî, mujikî rd/h
girêjokî, gemarokî, qilêrokî, gendelî, mujikî rd/h
pasaklılık girêjokîbûn, gemarokîbûn, qilêrokîbûn m
girêjokîbûn, gemarokîbûn, qilêrokîbûn m
pasaparola pasaparola Işk/m
pasaparola lşk/m
pasaport pasaport m
pasaportm (birinin)
pasaportunu eline vermek celbê (yekî) tije kirin, ji kar derxistin
celbê (yekî) tije kirin, ji kar derxistin
pasavan pasavan m
pasavan m
pasçı topder s p/n d
topder sp/nd
pasif 1. peltek, pelt, pasîf rd 2. tebatî, pasîf rz/rd 3. pasîf bz/nd r
1. peltek, pelt, pasîfrd 2. tebatî, pasîf rz/rd 3. pasîf bz/nd
pasif kuruma hêvişana pasîf
hêvişana pasîf
pasifleşme 1. peltekîbûn, pasîfbûn, tebitîn 2. tebatîbûn, pasîfîbûn rz/m
1. peltekîbûn, pasîfbûn, tebitîn 2. tebatîbûn, pasîfîbûn rz/m
pasifleşmek 1. peltekî bûn, pasîfbûn, tebitîn 2. tebatî bûn, pasîfî bûn rz l/ngh
1. peltekî bûn, pasîf bûn, tebitîn 2. tebatî bûn, pasîfî bûn rz l/ngh
pasifleştirme 1. tebitandin, pasîfkirin 2. tebatîkirin, pasîfkirin rz/m
1. tebitandin, pasîfkirin 2. tebatîkirin, pasîfkirin rz/m
pasifleştirmek 1. tebitandin, pasîf kirin 2. tebatî kirin, pasîfkirin rz l/gh
1. tebitandin, pasîf kirin 2. tebatî kirin, pasîf kirin rz l/gh
pasiflik 1. peltekî, pasîfî 2. tebatîtî, pasîftî rz/m
1. peltekî, pasîfî 2. tebatîtî, pasîftî rz/m
pasinler Hesenkeleh (Navçeyeke girêdayî Erzîromê)
pasiyans faleke ku bi kaxizên îskambîlê tê vekirin
faleke ku bi kaxizên îskambîlê tê vekirin
paskal qeşmer, qirdik nd/nt
qeşmer, qirdik nd/nt
paskal çöreği navê kadeyekê ye ku di hêkesorkê de çêdikin
paskal yumurtası hêkesorka îda nîsanê
paskal yumurtası gibi xwe ji adet derxistin (ji bo kesa ku zêde dermanên sor di rûyê xwe dide)
paskallık qeşmerî, qirdikî m
qeşmerî, qirdikî m
paskalya hêkesork, zadik, zadika hêsorê, îda nîsanê m
hêkesork, zadik, zadika hêsorê, îda nîsanêm
paskalya çöreği navê kadeyekê ye ku di hêkesorkê de çêdikin
paskalya yumurtası hêkesorka îda nîsanê
paskalya yumurtası gibi xwe ji adet derxistin (ji bo kesa ku zêde dermanên sor di rûyê xwe dide)
paslandırma zengarîkirin, jengarîkirin m
zengarîkirin, jengarîkirin m
paslandırmak zengarî kirin, jengarî kirin l/gh
zengarî kirin, jengarî kirin l/gh
paslanma zengarîbûn, jengaribûn, zenggirtin m
zengarîbûn, jengarîbûn, zenggirtin m
paslanmak 1. zengarî bûn, jengarî bûn, zeng girtin, zeng xwarin l/ngh 2. kamçikî bûn (ji ber betalî, tiralî û wekî wan) (mec)
1. zengarî bûn, jengarî bûn, zeng girtin, zeng xwarin l/ngh 2. kamçikî bûn (ji ber betalî, tiralî û wekî wan) (mec)
paslanmaz zengnegir
zengnegir
paslaşma 1. pas dana hev 2. awir dana hev (bi awiran ji hev tê gihîştin) m
1. pas dana hev 2. awir dana hev (bi awiran ji hev tê gihîştin) m
paslaşmak 1. pas dan hev 2. awir dan hev (bi awiran ji hev tê gihîştin) l/bw
1. pas dan hev 2. awir dan hev (bi awiran ji hev tê gihîştin) l/bw
paslatmak 1. zengarî kirin, jengarî kirin l/gh 2. dan zengarîkirin l/lb
1. zengarî kirin, jengarî kirin l/gh 2. dan zengarîkirin l/lb
paslı 1. jengarî, zengarî, jengîn, zenggirtî 2. tebeqî bj/rd
1. jengarî, zengarî, jengîn, zenggirtî 2. tebeqî bj/rd
paso paso m
paso m
paspal 1. ximîre (kapeka ard) m 2. kewaş (esrara ji cinsê ne baş) m 3. çelepe, vêşûlar (kesê pejmürde, jihevdeketî û qirêjokî) rd
1. ximîre (kapeka ard) m 2. kewaş (esrara ji cinsê ne baş) m 3. çelepe, vêşûlar (kesê pejmûrde, jihevdeketî û qirêjokî) rd
paspalca çelepeyî rd
çelepeyî rd
paspas 1. cila erdê, paspas 2. paspas (amraza paqijiyê ya ku bi destî û paç e) m
1. cila erdê, paspas 2. paspas (amraza paqijiyê ya ku bi destî û paç e)m
paspas yapmak paspas kirin, pot pê xistin
paspas kirin, pot pê xistin
paspasçı paspasker nd/nt
paspasker nd/nt
paspaslama paspaskirin m
paspaskirin m
paspaslamak paspas kirin l/gh, pot pê xistin l/bw
paspas kirin l/gh, pot pê xistin l/bw
paspaslanmak hatin paspaskirin l/tb
hatin paspaskirin l/tb
passız 1. bêzeng, bêjeng 2. bêtebeq rd
1. bêzeng, bêjeng 2. bêtebeq rd
pasta (I) 1. kulîçe, paste 2. kulêre (cureyekî kadeyê ye) m (II) pasta (di terzîtiyê de) m
pasta (i) 1. kulîçe, paste 2. kulêre (cureyekî kadeyê ye) m
pasta (ii) pasta (di terzîtiyê de) m
pastacı 1. kulîçevan, pasteker (ê ku pasteyan çêdike) 2. kulîçefiroş, pastefıroş nd/nt
1. kulîçevan, pasteker (ê ku pasteya çêdike) 2. kulîçefiroş, pastefiroş nd/nt
pastacılık 1. kulîçevanî, pastekerî 2. kulîçefiroşî, pastefiroşî m
1. kulîçevanî, pastekerî 2. kulîçefiroşî, pastefiroşî m
pastahane pastaxane m
pastaxane m
pastal çile m
çile m
pastalı bipasta (xwarpêçka kêldayî) *pastalı giysi kincê bipasta rd
bipasta (xwarpêçka kêldayî) * pastalı giysi kincê bipasta rd
pastav topa ku cawê çûx lê tê pêçandin
topa ku cawê çûx lê tê pêçandin
pastavla pazırlık bazara di zik hev de
bazara di zik hev de
pastel 1. pastel m 2. pastel (resmê ku bi boyaxên pastel hatiye çêkirin) m 3. rengê çilmisî rd
1. pastel m 2. pastel (resmê ku bi boyaxên pastel hatiye çêkirin) m 3. rengê çilmisî rd
pastil pastîl m
pastîl m
pastırma pastirme m
pastirmem
pastırma yazı tava payîzê
tava payîzê
pastırmacı pastirmeker nd/nt
pastirmeker nd/nt
pastırmacılık pastirmekerî m
pastirmekerî m
pastırmalık goştê ji bo pastirmeyê
goştê ji bo pastirmeyê
pastırmasını çıkarmak donê heyrano jê çêkirin, (yek) ji helal û heramê Xwedê xistin
donê heyrano jê çêkirin, (yek) ji helal û heramê Xwedê xistin
pastoral pastoral wj/mzk m
pastoral wj/mzkm
pastoral oyun leystika pastoral
leystika pastoral
pastörizasyon pastörizasyon m
pastorîzasyon m
pastörize pastorize rd
pastorîzerd
pastörize etmek pastorize kirin
pastorîze kirin
pastra navê leyîstikeke îskambîlê ye
navê leyîstikeke îskambîlê ye
pas açık, örtüsüz.
rd 1. açık (kapalı karşıtı) * ser wî pas e üstü açık 2. açık (örtüsüz, çıplak)
1. pas 2. pasb
pas (i) bnr pîs û pas
pas (ii) m bekleme, gözetleme
pas bûn l/ngh üstü açılmak
pas dan sp pas vermek
pas dan hev l/bw paslaşmak
paslaşmak
pas girtin (an jî stendin) pas almak
pas kirin l/gh açmak (bir şeyin kapağını veya örtüsünü kaldırmak) * serê xwe pas bike başını aç
(bir şeyin kapağını veya örtüsünü kaldırmak)
pasaj m 1. pasaj 2. pasaj (yazı pasajı)
pasaparola lşk/m pasaparola
pasaport m pasaport
pasar saçak.
pasar (i) m 1. dam saçağı 2. çıkıntı (düz bir yüzeydeki bulunan ve hizayı aşan kısım)
pasar (ii) m yaban
pasavan bnr pasvan
pasban bnr pasvan
pasbûn m 1. üstü açılma 2. açıklık
pasdar nd/nt 1. muhafız 2. bekçi
pasdarî m 1. muhafızlık 2. bekçilik
pasevan bnr pasvan
pasgeh m gözetleme yeri
pasîban bnr pasvan
pasîf rd 1. pasif, edilgin 2. rz pasif, edilgen
pasîf bûn l/ngh 1. pasifeşmek, edilginleşmek 2. rz pasifeşmek, edilgenleşmek
pasîf kirin 1/gh 1. pasifleştirmek, edilginleştirmek 2. rz pasifleştirmek, edilgenleştirmek
pasîfbûn m 1. pasifleşme, edilginleşme 2. rz pasifeşme, edilgenleşme
pasîfbûyîn  m 1. pasifleşiş, edilginleşme 2. rz pasifeşiş, edilgenleşme
pasîfî m 1. pasiflik, edilginlik 2. rz pasiflik, edilgenlik
pasîfkirin m 1. pasifleştirme, edilginleştirme 2. rz pasifleştirme, edilgenleştirme
pasîftî m 1. pasiflik, edilginlik 2. rz pasiflik, edilgenlik
paskirin m açma (bir şeyin kapağını veya örtüsünü kaldırma)
paskur m yaka, elbise yakası
paso m paso
pasodar rd pasolu
paspas n 1. paspas 2. paspas (yer silmekte kullanılan temizlik aracı)
paspas kirin l/gh paspaslamak
paspas yapmak
paspasker nd/nt paspasçı
paspaskerî m paspasçılık
paspaskirin m paspaslama
pasqal bnr pesqel
pasqalyar bnr pesqelyar
pasta (i) bnr paste
pasta (ii) m pasta (giysilerde dikişli kıvrım)
paste m pasta
pastefiroş nd/nt pastacı (satan kimse)
pastefiroşî m pastacılık
pasteker nd/nt pastacı (imal eden)
pastekerî m pastacılık
pastel m 1. pastel 2. rd pastel (pastel kalemle yapılan resim)
pastexane m pastahane
pasteya ziwa kuru pasta
pastî bnr berstûk
pastîl m pastil
pastirme m pastırma
pastirmeker nd/nt pastırmacı
pastirmekerî m pastırmacılık
pastoral wj/m çobanlama, pastoral
pastorîzasyon m pastörizasyon
pastorîze rd pastörize
pastorîze kirin pastörize etmek
pastûk m yaka (giysi yakası)
pasvan nd/nt1. koruyucu, kolcu, muhafız 2. bekçi
pasvanê kersaxê (an jî peravê) kıyı muhafız
pasvanê şevê gece bekçisi
pasvanê xetê hat bekçisi
pasvanî m 1. koruyuculuk, kolculuk, muhafızlık 2. bekçilik
pasvanî kirin 1) muhafızlık yapmak 2) bekçilik etmek
pas 1. tiştê servekirî 2. rût û tazî
1. gog avêtin ber (navdêr, mê) (di werzişê de) goga avêtin ber hevalê xwe: pas dan, pas avêtin.
ji: ji inglizî pass.
Bikaranîn: Lêker: pas bûn, pas kirin. Navdêr: pasbûn, paskirin Rengdêr: pasbûyî, paskirî.
: pasder , pasvan, pasvanî
pas bûn (lêker)(Binihêre:) pas
pas dan (lêker)(Binihêre:) pas
pas girtin (lêker)(Binihêre:) pas
pas kirin (lêker)(Binihêre:) pas
pasa mirinê xwe avetin dev û leven (yekî) (biwêj) di hela tenduristî de di nav rewşeke xeter de bûn. bi rastî jî ez ve care ji xale cemşît tirsiyam, çimkî pasa mirine xwe avetiye dev û leven wî.
pasaj (navdêr, mê) firoşgeh, kolana dikanan.
Herwiha: pasac.
Bi alfabeyên din: kuar: پاساژ.
ji wêjeyê: Li Bazîda Agiriyê kurdekî bi navê Nurî Sari li Pasaja Mezin a Bazîdê xwediyê kasemarketek e. Ji ber ku Sari kaseta Hozan Diyar danî ser teybê, polîsên Midûriyeta Ewlehiya Bazîdê avêtin ser pasajê. Di serdagirtinê de li 160 dikanên di pasajê de, lêgerîn hate kirin..
ji: ji frensî passage (derbasgeh, derbend, bihur, bor, rê tê re borînê) ji passer (borîn, derbas bûn) + -age
pasaport (navdêr, mê) belgenameya nav û wêneyê xwediyê wê li ser heye û mirov dikare pê ji dewletekê biçe yek din.
Herwiha: pasapor, pasepor, paseport, paspor, pasport.
: pasaporî
pasar 1. parçeyê ku di serbanê de dirêj dibe 2. rêşiyên ku bi serê xalîçeyan ve dirêj tên hiştin
pasavanî (navdêr, mê) pasvanî, nigehdarî, segvanî, qerewêlî, parêzkarî, mifirdîtî.
ji: pasavan + -î
pasawe hincet, behane
pasban (navdêr, nêr) (navdêr, mê) zêrevan, çavdêr, gard, nobedar
pasbanî (navdêr, mê) paragotî, gardiyanî, goyîngerî, zêrevanî, nobedarî, dorevanî, pawanî, negihbanî, panêrî, qulixî, pasvanî, qerewêltî, natorî, notirvanî.
ji: pasban +-î
pasbûn (navdêr, mê) (Binihêre:) pas
pasbûyî (rengdêr) (Binihêre:) pas
pasdan (navdêr, mê) (Binihêre:) pas
pasdar (navdêr) serbazên Îranê, eskerên Îranê, zêrevan, pasevan, parêzvan, nobedar, nêrevan, gard, heres, kesa/ê tiştekê/î diparêze.
Herwiha: pazdar.
Bide ber: pastal.
: pasdarî, pasdarîtî, pasdartî
pasdarî (navdêr, mê) rewşa pasdarbûnê.
ji: pasdar + -î
pasdarî kirin (lêker) rêzgel, kerwan.
ji: pasdarî + kirin
pasevan 1. nobedar 2. parastvan
(navdêr) zêrevan, parêzvan, nobedar, çavdêr, nêrevan, heres, gard, pasdar, kesa/ê kesekî yan tiştekê/î diparêzin (bi taybetî serbazên serokan diparêzin), cerdevan, pêwan, parêzkar, parêzer, çete.
Herwiha: pasewan pasvan paswan.
ji: pas- (parastin) + -e- + -van, hevreha پاسبان (pasban) ya farisî, paspan ya pehlewî, pahrepan ya parsî, pāθrapāna- < pāθra yên avestayî. պահապան ya ermenî ji zimanekî îranî hatiye deynkirin. Rehê peyvê peh₂- (parastin) ya Proto-hindûewropî û paH- ya Proto-aryayî ku herwiha serekaniya peyva payîn ya kurdî ye jî..
: pasevanî pasevanîtî pasevantî
pasevanî (navdêr, mê) himayet, parastin, sitirandin, hefz, hemete, himmet, parêzvanî, parêzkarî, nobedarî, çavdêrî, rewşa pasevanbûnê.
ji: pasevan + -î.
Bikaranîn: Lêker: pasevanî kirin. Navdêr: pasevanîkirin
pasevanî kirin (lêker)(Binihêre:) pasevanî
pasevanîkirin (navdêr, mê) (Binihêre:) pasevanî
pasgirtin (navdêr, mê) (Binihêre:) pas
pasîf (rengdêr) neaktîv, neçalak, nelikar.
Herwiha: pasîv.
Dijwate: aktîv
pasîf kirin (lêker) tebitandin.
ji: pasîf + kirin
pasîfbûn (navdêr, mê) peltekîbûn, tebitîn, peltekî bûn.
ji: pasîf +bûn
pasîfî (navdêr, mê) tebatîbûnî, kartêbûnî, peltekî.
ji: pasîf +-î
pasîfîbûn (navdêr, mê) tebatîbûn.
ji: pasîf +-î +bûn
pasîfîst (navdêr) aştîxwaz, şernexwaz, ne şerxwaz, kesa/ê ku li dijî şerrkirinê û cengan e,kesa/ê ku şerr û şidet qebûl nake.
Dijwate: milîtarîst, şerxwaz.
Têkildar: pasîfîzm.
ji wêjeyê: Wekî din ez di edebiyata xwe de tirsonekan, an jî pasifîstan nakim qehreman û mohra qehremantiyê jî ji pêsîra qehremanan danaxim. Ez kesan wek kes, mirovan wek mirov digirim, an jî kes û mirovan bi xurtî û qelsiyên wan bi laş û gewde dikim. Ez mirovekî/miroveke têkçûyî xurt nîşan nadim, mirovekî/miroveke xurt jî têk nabim.(Firat Cewerî, Amidakurd.com, 10/2008).
ji: Ji inglîzî pacifist yan frensî pacifiste, têkildarî pasîfîk, ji frensî pacifique ji latînî pacificus (aştîxwazî) ji pax (aştî, aramî)
pasîfîzm (navdêr, mê) aştîxwazî, şernexwazî, ne şerxwazî, dijî şerrkirinê û cengan bûn,şerr û şidet qebûlnekirin.
Dijwate: milîtarîzm, şerxwazî.
Têkildar: pasîfîst.
ji: Ji inglîzî pacifism yan frensî pacifisme, têkildarî pasîfîk, ji frensî pacifique ji latînî pacificus (aştîxwazî) ji pax (aştî, aramî)
pasîfkirin (navdêr, mê) tebitandin, tebatî kirin.
ji: pasîf +kirin
pasîftî (navdêr, mê) tebatîtî.
ji: pasîf +-tî
pasik 1. rastahiya vala 2. qad, meydan
pask girtin (navdêr, mê) zeng girtin.
ji: pas +-k + girtin
paskirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye pas kirin
paskirin (navdêr, mê) (Binihêre:) pas
pasname (navdêr, mê) paseport.
ji: pas +-name
paspasker (navdêr, nêr) (navdêr, mê) ya/ê paspas dike.
ji: paspas + -ker
paspaye bêkesayet
past (navdêr, mê) patik, paşstu, pişta stuyî, aliyê piştê yê stuyê mirov û heywanan.
ji: paş- + stu
pastal (navdêr, mê) potîn, bot, cezme, pêlavên saqdirêj.
Herwiha: pestal, postal
pastel (navdêr, mê). Xwendin: ˈpaːstɛl, Jihevqetandin: pas·tel, tebeşîrin rengîn yên nerm.
Herwiha: pastêl.
ji wêjeyê: Boyaxên avî, donî an jî pastel bi kar tînim..
: pastelî
pastelî (navdêr, mê) rewşa pastelbûnê.
ji: pastel + -î
pastî (navdêr, mê) pistok, berstik, piştstugir
pastîn paşstû, berstûk
(lêker) geh, patik, patik.
ji: past +-în
pasvanî (navdêr, mê) karê pasvanan, qerewêltî, paragotî, natorî, notirvanî, pas, dîdevanî, pasdan, segvanî, qerewêlî, parêzkarî, pasbanî, serokatî, parêzvanî.
ji: pasvan + -î.
Bikaranîn: Lêker: pasvanî kirin. Navdêr: pasvanîkirin
pasvanî kirin (lêker)(Binihêre:) pasvanî
pasvanîkirin (navdêr, mê) (Binihêre:) pasvanî
paschal 1. Cejna paskalya ya ola xristiyan ku ev jî ji cejna fisix ya ola yehudî tê
pasqueflower Kulîlka bê, (bot.) Anemone pulsatilla.
pass derbas bûn
pass in review derbasbûna fermî, parada fermî.
pass judgment hukm dan.
passable derbasbar 2. evzel, muteber 3. nexerab.
passbook cuzdanê hesaban.
passed borî
passenger rêwî
passing demdemî
passionate Bi azwer, bi dildar, bi bengîn. Bi kelegermî.
Bi eşq û û xwestinek zêde.
passive resistance tirûşa pasîf, berxwedana tebatî.
passport Pasaport. Belgenameya nav û wêneyê xwediyê wê li ser heye û mirov dikare pê ji dewletekê biçe yek din. Herwiha: pasapor, pasepor, paseport, paspor, pasport.
password Nasnav, şîfre
şîfre, nasnav
past paşêroj
past question bêguman, tu şik tê de nîne ku.
pasta makaron
paste 1. hevir 2. macûn. (argo) kulm lê xistin.
pasteurize pastorize kirin. pasteurizer makineya pastorizeya.
pastor keşe. keşîşî.
pastry xurekên ji hevir, xurikên hevîrî. pastry cook xurekpêja xurikên hevîrî.
pasture çêregeh
paseport f. passport
pasvan guardian
pass bihur
pasport
passagier rêwî
passant rêwî
passen lêhatin
passend başebaş
guncaw
layîq
lêhatî
layeq
passende gelegenheit hawe
passieren bihurtin
bihûrîn
borîn
hatin holê
hatin pê
hatin serê kesî
qewimin
qewimîn
passieren lassen bihurandin
passiv tebatî
passweg bihur
pastete (im tandir gebacken) kilor
pastete aus hefeteig, gefüllt mit fleisch, fisch, kraut, eiern oder dergl. bokkan
pastetenblech sînî
pas Bus
pas kirin aufdecken
enthüllen
entzaubern
pasaport Ausweis
pasport Pass
pastîn Kragen
pas m. sp. pas n.
rd. altaq, bana
rd. rakerde, fel, yakerde, wekerde, akerde
m. pey, dî m., piy n.
pas bûn lng. altaq bîyene, bana bîyene, altaqîyene
pas ketin lng. peyde mendene, dime mendene
pas kirin lg. . altaq kerdene, bana kerdene, altaqnayene
pasa n. pasa n.
pasaj m. pasaj n.
pasaport m. pasporte, paseporte, pasaporte m.
pasar m. sîving, siraq, salî, sîvig, sîvgalk, sifirne, sorne, sîlbag, sîvgal, sîvig, sirfonî, suarne n.
pasarî m. zoo. mîlçike, çuçike, teyre, milîçike, mîrçike, mîgke, mîlgke, mîçîk m.
pasatî m. pasayîye, pasayênî m.
pasazade n. pasazade n.
pasban m/n. gardiyan n.
m/n. dorçî, nobedar n.
pasbanî m. gardiyanîye, gardiyanênî m.
m. dorçîyîye, nobedarîye, dorçiyênî, nobedarênî m.
pasbêj m/n. qalûqirker, xeybker, kurtepisnayox, peydevatox, qeseçarnox n.
pasbêjî m. qalûqirkerîye, kurtepisnayoxîye, xeybkerîye, peydevatoxîye, qeseçarnoxênî m.
pasbend m. rz. peyqertafe, suffîkse, peyqetike, peyhurike m.
pasbir rd. isk. dimdar
pasçav kirin lg. peye gosî estene, gos pira nêkuyene
pasdan n. qirêj, qirêjê gosî n.
pasdanî m. rz. peyqertafe, suffîkse, peyqetike, peyhurike m.
pasdank m. rz. peyqertafe, suffîkse, peyqetike, peyhurike m.
pasde h. pey de, peyser
pasdemayî rd. peysermende, peydemende, cademende
pasdemayitî m. peysermendîye, peysermendênî, peydemendîye, cademendênî m.
pasdetir rd. peyêr
pasdexîn m/n. peyserestox, taloqnayox, peydeestox, tehîrnayox n.
pasdir n. kutiko gewende, tule n.
pasê h. peyco, dime ra, muteaqîben, bado, peydo, peyconî, baco, bacî, bahdo, bahdê, bajî, tepya, têpîya, bajna
paseherêm n. hinterland, peyware n.
paseroj m. vereroje m.r ayende n.,îstiqba n., peyroje m.
pasesmandev n. ana. xozrigê peyî, zimarikê peyî, asmaqê peyî, peyxozrig n.
pasewa m/n. xelef, peyek, cagirewtox, hurêndgirewtox n.
pasgep n. ana. gepa peyî, peygepe m.
pasgir m. rz. peyqertafe, suffîkse, peyqetike, peyhurike m.
pasgo m/n. qalûqirker, xeybker, kurtepisnayox, peydevatox, qeseçarnox n.
pasgotin m. peyvatis, peyqese, vatiso peyên n.
m. qalûqir, xeyb, kurtepis, dedîqodî n.
pasgotinî m. qalûqir, xeyb, kurtepis, dedîqo dîn.
pasgotinî kirin tg. kurtepisnayene, qalûqir kerdene, xeyb kerdene
pasgoyî m. qalûqirkerîye, kurtepisnayoxîye, xeybkerîye, peydevatoxîye, qeseçarnoxênî m.
pasî m. pey, di m., piy n.
pasî anîn lg. peynîye ardene
pasî dîtin tg. peynîyevînitene
pasî hatin lng. peynîyeameyene
pasîderketin lng. . peynîye vejîyene, peynîye ameyene
pasîderxistin lg. pêynîye vetene, peynîye ardene
pasîf rd. rz. tebatin, pasîf, tebatkar
rd. pasîf
pasîf bûn lng. pilt bîyene, pasîf bîyene, ximbilbîyene
pasîfbûn m. pasîfbîyayis, pasîfîyayis n.
pasîfî m. pasîfiye, pasîfênî m.
pasik m. lap, tevs, kayê tevsî, kayê lepî n.
rd. altaqin, banin
pasil m. virare, virane, verard, varare, verad, verike m.
m. pistin n.
pasilpîs rd. çimteber, suyalendsist, forq
pasîn rd. peyên, nîhayî
pasing n. lsk. dimdar n.
pasîng m. rz. peyqertafe, suffîkse, peyqetike, peyhurike m.
pasîv m. pasîve, badêsa m., peysa m., sahure, badîsum, pasîv, suhur m.
pasîya pasîn h. peynîya peyene de, peynîya peyene, peynîye de
paskalya m. paskalya m.
pasketî rd. peydemende, dimemende
paskî rd. peypekî, peyser, qineser, verepeykî, peykî
pasko h. çirake, çunke, zîra, coka, cora, cokana, cuwera, seba naye, çimke, çunkî, çimkî, çirêke, cokona, çike, cueka
paskok m/n. dimik, dimdark, dimcî n.
paskur m. vile, yaxe n.
pasling m. pêling, çelme n.
pasmayî rd. pêydemendox, dimemendox
pasmêr n. seveknayox, hîmayeker, hîmayecî, pawitox n.
pasmerge rd. peymerde
pasmil n. peyê vileyî n.
pasnav n. peyname n.
pasnîvro n. danê sanî, cemê sanî, peyê perojî, badê testareyî, perojî ra tepîya, perojî ra di m., badê nêmroje, cemê sanî, hela sanî, hela êreyî, badê dihîrê, nêmroje ra pey n.
paso m. paso n.
paspanika dev N. ana. xozrigê peyî, zimarikê peyî, asmaqê peyî, peyxozrig n.
paspas m. paspas n.
paspasker m/n. paspasker, paspascî n.
paspaskî rd. peypekî, peyser, qineser, verepeykî, peykî
paspaskî hatin ltb. peypekî ameyene, peyser ameyene, qineser ameyene, verepeykî ameyene
paspaskîçûn lg. . peypekî sîyene, peyser sîyene, qineser sîyene, verepeykî sîyene
paspaskirin lg. . paspas kerdene
paspê rd. peypekî, peyser, qineser, verepeykî, peykî
h. peypekî, terskî, verepeykî
paspêkî h. peypekî, terskî, verepeykî
paspenî rd. giyabî, xiyabî
pasperde n. peyperde, peypêrige n.
paspirtik m. rz. peyqertafe, suffikse, peyqetike, peyhurike m.
pasqertaf m. rz. peyqertafe, suffîkse, peyqetike, peyhurike m.
pasrew m/n. xelef, peyek, cagirewtox, hurêndgirewtox n.
pastaxane m. pastaxane n.
paste m. pasta, paste m.
pasteng m. peyteng, paldume n.
pastexane m. pastaxane n.
pasteya hisk n. pasta huske m.
pastikan m. pastikan, pastkan n.
pastirme m. pastirme m.
pastirmeker m/n. pastirmecî n.
pastirmekerî m. pastirmecîyîye, pastirmecîyênî m.
pastorîze rd. pastorîze
pastorîze kirin lg. . pastorîze kerdene
pasvan m/n. pawançî, netirwan, bekçî n.
pasvanî m. pawançîyîye, netirwanîye, pawançîyênî, bekgyênî m.
pasve n. peyser, peyde
pasve xistin m. peyserfîstis, peyserdayis n.
pasveber m/n. peyserberdox, peyserber, peysernayox n.
pasvemayî rd. peysermende, peydemende, cademende
pasvemayîtî m. peysermendîye, peysermendênî, peydemendîye, cademendênî m.
pasverû rd. murted, kanperest, beraperest
pasverûtî m. îrtica, kanperestîye m.
pasvexwaz rd. murted, kanperest, beraperest
paswar m/n. xelef, peyek, cagirewtox, hurêndgirewtox n.
pasxistî rd. peysereste, texîrkerde, peydêste, tehîrnaye *bi pas de kisîn lng. . peyser anrîyene, peyser sîyene, peyde sîyene *bi pas ketin lng. peyser sîyene, peyser mendene, peyde sîyene *bi pasve hatin lng. . peyser ameyene, peyser ragerayene, wegerayene, peyser racerayene *bi pasvexistin tg. peyser estene, texîr kerdene, taloqnayene, peyde estene, tehîrnayene, terîl kerdene, peyde dayene, taloq kerdene *bi pasve xistin lg. peyser fistene, peyser dayene *li pas man lng. . peyser mendene, peyde mendene, ca mendene *ji pas re rd. pey ra
paspas paspas (n)
pasta pasta (m)
pastacı 1)pastarotox, -e 2)pastaviraştox, -e
pastahane pastaxane (n)
pastırma pastirme (n)
pasi borîn, derbas bûn.