Encamên lêgerînê
pars şek, şîp, pars (Felis pardus) zo/m
şek, şîp, pars (Felis pardus) zo/m
pars gibi bacaklarından ayırmak Ji bo çavtirsandina (yekî) tê gotin. (Wekî
parsa pars, parse m
pars, parsem
parsa toplamak 1) pars kirin 2) pars berhev kirin
1) pars kirin 2) pars berhev kirin
parsayı başkası toplamak piştgirêdayî kirin piştvekirî xwarin, kedkiro hedkiro ji mala Qasê re
piştgirêdayî kirin piştvekirî xwarin, kedkiro hedkiro ji mala Qasê re
Kedkiro hedkiro ji mala qasê (axê) re. Ez diçînim ew difirîne. Ez dikim ew dixwe.
parsel 1. bisam, tej, parsêl 2. lat, bestek, taxe (ji bo bexçeyê sebze û kulîlkan) m
1. bisam, tej, parsêl 2. lat, bestek, taxe (ji bo bexçeyê sebze û kulîlkan) m
parselasyon parsêlkirin m
parsêlkirin m
parselleme parsêlkirin m
parsêlkirin m
parsellemek 1. parsêl kirin 2. parî kirin l/gh
1. parsêl kirin 2. parî kirin l/gh
parsellenmek hatin parsêlkirin l/tb
hatin parsêlkirin l/tb
parselli parsêlkirî rd
parsêlkirî rd
pars m 1. dilenme 2. parsa
pars (i) zo/m pars, leopar (Felis pardus)
pars berhev kirin parsa toplamak
pars kirin l/gh dilenmek
1) dilenmek 2) parsa toplamak
pars pê dan kirin dilendirmek
pars û pûrs (an jî pirûs) dilenme
pars û pûrs kirin dilenmek
parsek dilenci.
nd/nt1. dilenci 2. mec dilenci (ısrarla ve arsızca bir şey istiyen kimse)
parsek e, bi şûr û qertek e ayranı yoktur içmeye, atla gider sıçmaya
parsekî m 1. dilencilik (dilenci olma durumu) 2. dilencilik (dilenciye yakışır davranış)
parsekî kirin dilencilik etmek (yapmak)
parsekî pê dan kirin dilendirmek, dilencilik yaptırmak
parsêl parsel.
bnr parsel
parsel m parsel
parsel kirin l/gh parsellemek
parselkirî rd parselli, parsellenmiş olan
parselkirin m parselleme
parseng m 1. denge (bir nesnenin veya insanın devrilmeden durma hali) 2. denge (siyasî güçlerin, yetkilerini birbirini sınırlayacak şekilde dağıtmaları)
parseng kirin l/gh dengelemek
parsenga bêbiryar fiz kararsız denge
parsenga biryardar fiz kararlı denge
parsengdar rd dengeli
parsenghildan sp/m 1. halter (birbirine sapla bağlanmış iki gülle veya disklerden yapılmış araç) 2. halter (bu aracı taldırmayı amaçlayan spor dalı)
parsenghilgir nd/nt halterci
parsenghilgirî m haltercilik
parsengkirî rd dengelenmiş
parsengkirin m dengeleme
parsî bnr parsû
parsim bj/m nezle
parsimî rd nezleli
parsimî bûn l/ngh nezle olmak
parsîn l/ngh çözümlemek
parsîn (i) m imla
parsîn (ii) m çözümleme
parsing m çatı
parsîw bnr parsû
parsk n vicdan
parsker nd/rd dilenci
parskerî m dilencilik
parskerî kirin dilencilik etmek
parskirî rd dilenmiş olan
parskirin m dilenmek
parspan m yama
parsû kaburga.
ant/n 1. kaburga, eğe (eğe kemiklerin oluşturduğu kafes) 2. kaburga (göğüs kafesini oluşturan, arkadan omurgaya, önden de göğüs kemiğine eklenen uzun, yassı ve eğri kemiklerden her biri) 3. kenar * parsûyê kaseyê kasanın kenarı
parsûgir rd gururlu, mağrur
parsûgirî m gururluluk, mağrurluk
parsûgirî kirin gururluluk yapmak
parsûhişk rd inatçı, sert kafalı
parsûhişkî m inatçılık
parsûstûr rd 1. gururlu, mağrur 2. inatçı
parsûstûrî m 1. gururluluk, mağrurluk 2. inatçılık
parsûyê xwar güvenilmez
parsûyên (yekî) derketin kaburgaları çıkmak
parsûyên (yekî) di hev re derbas bûn kaburgaları birbirine geçmek
parsûyên (yekî) hatin jimartin kaburgaları sayılmak, bir deri bir kemik kalmak
parsûyên (yekî) xuya kirin kaburgaları çıkmak
parsûyên kurt serbest kaburgalar
pars destê xwe dirêjî xelqê kirin da ku sedeqeyekê bidinê; rewcî, gedandin *“bila dil bi dil be, tûrikê parsê li mil be”
1. parsekî, xwestokî (navdêr, mê) parsekî, xwestokî, xwazokî, pare ji xelkê xwestin, xêr ji xelkê xwestin.
: parsek, parsekî, parsekîtî, parsektî.
ji: hevreha farisî پارسه (parsê: parsek) jiari.
Bikaranîn: Lêker: pars kirin. Navdêr: parskirin Rengdêr: parskirî
pars kerdene (Zazaki) pars kirin
pars kirin rewcî xwastin, gedandin
(lêker)(Binihêre:) pars
parsa vî welatî nebe, bila parsa welatekî din be (biwêj) ez ku vî karî dikim, derka we nîn e, ha li vir, ha li cihekî din. heta ku qeweta min hebe ez ê bixebitim, parsa vî welati nebe, bila parsa welatekî din be.
parsek rewcîger, geda *“du parsek, li deriyekî nabin”
(navdêr) xwazok, kesa/ê ji xelkê tika dike ku pare yan tiştek din bidinê, pirr feqîr.
ji: pars + -ek.
: parsekî, parsekîtî, parsektî
parsek e, bişûr û qetek e (biwêj) hem xizan e, hem jî bifors û kulzik e. parsek e, bişûr û qetek e. a lên ew dike jixwe ne kare miroven bimantiq e.
parsekî (navdêr, mê) xwazokî, karê parsekan anku xwazokan, xwestina pare yan tiştan ji xelkê.
Herwiha: parsekîtî, parsektî.
ji: parsek + -î.
Bikaranîn: Lêker: parsekî kirin. Navdêr: parsekîkirin Rengdêr: parsekîkirî
parsekî kirin (lêker)(Binihêre:) parsekî
parsekîkirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye parsekî kirin
parsekîkirin (navdêr, mê) (Binihêre:) parsekî
parsekvan (navdêr, mê) parsek, parskar, parsvan.
ji: parsek +-van
parsel (navdêr, mê) lat, bestek, parçe-zevî.
ji wêjeyê: bi mebesta avakirina medreseyekê li gundê Aqtepeyê 52 parsel erd daye wî Tirkî: (navdêr)bisam, tej, parsêl lat, bestek, taxe (ji bo bexçeyê sebze û kulîlkan)
parseng perseng
(navdêr, mê) giranî, seng, pîvan.
Bikaranîn: Lêker: parseng kirin. Navdêr: parsengkirin Rengdêr: parsengkirî
parseng kirin (lêker)(Binihêre:) parseng
parsengdar (rengdêr) terazdar, biparseng, terazîkirî.
ji: parseng +-dar
parsenghildan (navdêr, mê) halter.
ji: parseng +hildan
parsengkirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye parseng kirin
parsengkirin (navdêr, mê) (Binihêre:) parseng
parsî parsû *“parsiyê jinê xwar e”
(navdêr)û(rengdêr) kesa/ê ji Parsê anku Îrana îroyîn, zimanek kevn yê îranî, farisî anku ecemî, tiştên bi zimanê parsî.
Herwiha: persî. Nêzîk: farisî pehlewî.
ji: Pars + -î.
: parsîtî
parsîtî (navdêr, mê) rewşa parsîbûnê.
ji: parsî + -tî
parsiw parsû
parsk (navdêr, mê) wicdan, wijdan, ûcdan.
ji: pars +-k
parskar (navdêr, mê) parsek, parsekvan, parsvan.
ji: pars +-kar
parsker (navdêr, nêr) (navdêr, mê) ya/ê pars dike, gerok.
ji: pars + -ker
parskerî (navdêr, mê) parsekî, gerokî, gerekî, kuçegêrî.
ji: pars +-kerî
parskirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye pars kirin
parskirin (navdêr) xwestin, xazokîkirin
parsû hestiyên parxanê
(navdêr) hestiyên mîna rekehê lê dor hinavan,parxwan.
Herwiha: parasû, parsi, parsiw, parsîw, perasû, parxan, parxane, parxon, paransû, peransû.
Bide ber: qolinc .Binêre.
Herwiha: parzûn.
ji: hevreha avestayî perisu-, farisî pehlû, belûçî pehlûg, jiari.
: parsûyî
parsûyen (yekî) qalind bûn (biwêj) xurt û qure bûn, zengîn bûn. maşelah wisaparsûgir e ku mirov nikare di rex re der-bas bibe. ji we re çi? parsûyen mal bata we qalind in kî dikare bi we re kapan biaveje?
parsûyî (navdêr, mê) rewşa parsûbûnê.
ji: parsû + -yî
parsvan (navdêr, mê) parsek, parsekvan, parskar.
ji: pars +-van
parsek beggar
(n.) beggar
parsekî begging
parsekî kirin to beg
parsî Persian language
parsû (m.) rib
pars Bettler
parsek Bettler
parsekvan Bettler
parsî Brustkorb
Rippe
parskar Bettler
parskirin anflehen
parsu Rippe
parsû Brustkorb
Rippe
parsvan Bettler
pars m/n. zoo. pars, leopar n.
m. parse, parsa m.
m. pars n.
n.
pars kirin lg. . pars kerdene, dest ragirewtene, recû kerdene, dest rakerdene
pars û purs n. pars û purs, parspurs n.
parsa ravrav m. zoo. pars n.
parse kîm. parsekîye, recukerîye, çerxcîyîye, parsekênî m.
parsek rd. parsek, recuker, çerxcî
parsêl m. parsel, tej n.
parsêl kirin lg. . parselkerdene, parselnayene
parsêlkirî rd. parselkerde, parselnaye *hatin parsêlkirin ltb. parsel kerîyene, ameyene parselkerdene, parsel kerîyene
parsêlkirin m. parselkerdis, parselnayis n.
parseng m. balans, parsenc, denge n.
parseng kirin lg. . denge kerdene, parsenc kerdene, dengenayene
parsengdar rd. dengeyin, parsencin
parsengkirin m. dengekerdis, parsenckerdis, dengenayis n.
parsî n. ana. parsuye, parxane, caxe, parsîye, parsûy, parsû, qabirxa, qavirxe m.
parsk m. hes, sûr, hês, siur n.
parsker rd. parsek, recuker, çerxcî
parskerî m. parsekîye, recukerîye, çerxayîye, parsekênî m.
parsû n. ana. parsûye, parxane, caxe, parsîye, parsûy, parsû, qabirxa, qavirxe m.
parsûstûr rd. parsûqelew, eztî, ezperest
pars pars
(n) bakınız: pers (n)
pars kerdene bakınız: pers kerdene
parsayene bakınız: persayene
parsayîş (n) bakınız: persayîş (n)
parsçî -ye, bakınız: parsekçî, -ye
parsecî -ye, bakınız: parsekçî, -ye
parsek -e, dilenci
parsekcî (n, m) bakınız: parsekçî -ye,
parsekçî -ye, dilenci
parseki (m) bakınız: parseke (m)
parsger -e, bakınız: parsker
parsincî -ye, dilenci
parsîye (m) bakınız: parsû (m)
parskardiş (n) bakınız: perskerdiş (n)
parsker -e, dilenci
parsu (m) bakınız: parsû (m)
parsû (m) kaburga