Encamên lêgerînê
parkefiroş nd/nt parkeci (satan kimse)
parkefiroşî m parkecilik