Encamên lêgerînê
parke 1. parke (textê biçûk û xweşik ên ji bo raêxistinê) 2. parke (ji bo peyarêya ku bi keviran hatiye çêkirin) *parke taşları kevirê parkeyê m
1. parke (textê biçûk û xweşik ên ji bo raêxistinê) 2. parke (ji bo peyarêya ku bi keviran hatiye çêkirin) * parke taşları kevirê parkeyê m
parkeci 1. parkevan 2. parkefiroş 3. parkevan (hostayê parkeyan, kesê ku parkeyan radiêxe) nd/nt
1. parkevan 2. parkefiroş 3. parkevan (hostayê parkeyan, kesê ku parkeyan radiêxe) nd/nt
parkecilik 1. parkevanî 2. parkefiroşî m
1. parkevanî 2. parkefiroşî m
parke m 1. parke (döşemelerde kullanılan küçük, biçimli tahta) 2. parke (düzgün bir biçimde yontulmuş, köşeli taşlarla yapılmış kaldırım) * kevirê parkeyê parke taşları
parkefiroş nd/nt parkeci (satan kimse)
parkefiroşî m parkecilik
parkevan nd/nt 1. parkeci (yapan kimse) 2. parkeci (parke ustası)
parkevanî m parkecilik
parker corek qelemên têkirina rengavê yeÎnglîzî (navdêr) rawestker
parke m. parke, parqe n.
parkefiros m/n. parkerotox n.
parkefirosî m. parkerotoxîye, parkerotoxênî m.
parkevan m/n. parkewan, parkecî n.
parkevanî m. parkewanîye, parkecîyênî m.