Encamên lêgerînê
pardaxkirin m 1. açkılama, perdahlama 2. mec örtbas etme