Encamên lêgerînê
parçe n 1. parça (bir bütünden ayrılan, ayrı sayılan veya artakalan şey) * ev parçeyê bexçe baş e bahçenin bu parçası iyi 2. parça (bir bütünden kopmak, kırılmak, yırtılmak vb. yoluyla ayrılmış bölüm) * parçeyên vazoya ku şikiyayî kırılan vazonun parçaları 3. parça (bir kaçı bir araya gelince bir bütünü oluşturan şeylerin her biri) * taximê xwarinê ku ji deh parçeyan hatiye pê on parçadan oluşmuş yemek takımı 4. parça (bir müzik veya edebiyat eserinin bir bölümü) 5. ek (sonradan eklenen ilave) 6. lime
parçe bûn l/ngh 1. parçalanmak 2. parçalanmak, bölünmek (birlik bozulmak)
parçe jê girtin parça almak
parçe jê stendin biyopsi yapmak
parçe kirin parçalamak, paramparça etmek.
l/gh 1. parçalamak 2. parçalamak, bölmek (birliğin bozulmasına çalışmak)
parçe parçe 1) parça parça 2) lime lime
parçe parçe kirin 1) parça parça etmek 2) lime lime etmek
parçe wesle bölük börçük
parçe wesle kirin bölük börçük etmek
parçebûn m 1. paralanma 2. parçalanma, bölünme (birlik bozulma)
parçebûyîn m m 1. paralanış 2. parçalanış, bölünüş
parçedar rd parçalı
parçefiroş nd/nt 1. parçacı (kumaş toplarından artmış parçaları satan kimse) 2. parçacı (makina yedek parçalarını satan kimse)
parçefiroşî m parçacılık
parçeker rd 1. parçalayıcı 2. parçalayıcı, bölücü, yarıcı (bir topluluğu, birliği parçalayan, bölme amacında olan)
parçekerî m 1. parçalayıcılık 2. parçalayıcılık, bölücülük, yarıcılık
parçekevir jeo/n taş (taş kütle)
parçekî rd kısmî
parçekirî rd parçalı, parçalanmış olan
parçekirin m 1. parçalama, parçalayış 2. parçalama, bölme (birliğin bozulmasına çalışma)
parçenebûn rd bölünmez
parçenebûnî m bölünmezlik
parçeparçe m parça parça etme, paramparça etme, paralama
parçeparçe bûn l/ngh parçalanmak, paralanmak, parça parça olmak
parçeparçe kirin l/gh parçalamak, paralamak (genelikle yırtıcı hayvanlar için) * şêr ask parçeparçe kir aslan ceylanı paraladı
parçeparçebûn m parçalanmak, paralanma, parça parça olma
parçeparçekirin m parçalama, paralama (genelikle yırtıcı hayvanlar için)
parçeperst nd/nt parçacı
parçeperstî m parçacılık
parçewesle rd 1. paramparça 2. hurdahaş
parçewesle bûn l/ngh 1. parçalanmak, paralanmak 2. hurdahaş olmak
paramparça olmak
parçewesle kirin l/gh 1. parçalamak, paralamak (genelikle yırtıcı hayvanlar için) * şêr ask parçewesle kir aslan ceylanı paraladı 2. hurdahaş etmek
1) paramparça etmek 2) hurdahaş etmek
parçeweslebûn m 1. parçalanma, paralanma 2. hurdahaş olma
parçeweslebûyîn m 1. parçalanış, paralanış 2. hurdahaş oluş
parçeweslekirin m 1. parçalama, paralama (genelikle yırtıcı hayvanlar için) 2. hurdahaş etme
parçeyê canê (yekî) (birinin) ciğerparesi
parçeyê mezin guhê (yekî) bûn (biri) paramparça olmak, lime lime olmak
parçeyê şikandî kırık, kırık parça * parçeyê şikandî yê camê cam kırığı
parçeyê yêdek yedek parça
parçeyek bir karış (çok az) * parçeyek erdê me heye bir karış toprağımız var
parçeyekî agir e 1) ateş parçası (çok canlı, hareketli, becerikli ve çalışkan) 2) ateş parçası (çok yaramaz çocuk)
parçeyekî ecem e ateş parçası (çok yaramaz çocuk)
parçe 1. jê hinek 2. par 3. tîke 4. beş
(navdêr, mê) hinek ji hemiyê, çendek ji tevahiyê, hindek ji gişê.
Herwiha: perçe.
Bide ber: parç.
Hevwate: beş , pirt, qed, qet, lîç , bisam, gincî, partîkûl, parî, piç , kerî, herî, lete, lat, çêtî, çinî , birr, behr, par, perk, pert, tart , pişk, qisim, pirt, qed, ker.
Têkildar: behr , par , pişk.
Bikaranîn: Lêker: parçe bûn, parçe kirin. Navdêr: parçebûn, parçekirin Rengdêr: parçekirî, parçebûyî.
ji: par + -çe.
: parçebar, parçebarî, parçeber, parçeberî, parçeker, parçekerî, parçekirî, parçe-parçe, parçetî, parçeyî
parçe bûn 1. jê hinek veqetîn 2. parve bûn 3. tîke bûn 4. beş bûn
(lêker)(Binihêre:) parçe
parçe kirin 1. jê hinek veqetandin 2. parve kirin 3. tîke kirin 4. beş kirin
(lêker)(Binihêre:) parçe
parçe parçe parçe wesle, wesle wesle, parparî
parçe parçe bûn (lêker)(Binihêre:) parçe parçe
parçe parçe kirin (lêker)(Binihêre:) parçe parçe
parçebûn (navdêr)(Binihêre:) parçe
parçebûyî (rengdêr) tişta ku hatiye perçekirin, ne tam û yekgirtî
parçedar (rengdêr) biparçe.
ji: parçe +-dar
parçeker (navdêr, nêr) (navdêr, mê) ya/ê parçe dike, parçok.
ji: parçe + -ker
parçekerî (navdêr, mê) parvekerî.
ji: parçe +-kerî
parçekî (navdêr, mê) alîgir, hevaldar, pertî, parçeyî.
ji: parçe +-kî
parçekirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye parçe kirin
parçekirin (navdêr)(Binihêre:) parçe
parçenebar (rengdêr) ne parçebar, tişta/ê ku parçe nabe û nikare bêt parçekirin.
Herwiha: perçenebar.
ji wêjeyê: Yan jî tirk bi rastî wekî ko ew dibêjin dê başûrê Kurdistanê û serokê Kurdistanê Mesûd Barzanî ji xwe re bikin hedef û bizmarê pêşiyê û dawiyê li tabûta Komara Tirkiyeyê bidin û hingê dê diyar bibe ka ordiya “qehreman” ya tirkan û “dewlet û miletê tirk yê parçenebar” çawa ji hev parçe dibe û tarûmar dibe. (Arif Zêrevan: Mesûd Barzanî PKK nehişt û daxwazên siyasî ji bo bakurê Kurdistanê dike, Nefel.com, 11/2007).
ji: parçe + ne- + -bar.
: parçenebarî, parçenebarîtî, parçenebartî
parçenebarî (navdêr, mê) rewşa parçenebarbûnê.
ji: parçenebar + -î
parçenebûn (navdêr, mê) nedabeşbar, dabeşnebûn, parvenebûn.
ji: parçe +nebûn
parçenebûnî (navdêr, mê) nedabeşbarî, dabeşnebûnî, parvenebûnî.
ji: parçenebûn + -î
parçeparçe (rengdêr) hinchinc, pirtpirt.
Bikaranîn: Lêker: parçeparçe kirin, parçeparçe bûn. Navdêr: parçeparçekirin, parçeparçebûn
parçeparçe bûn (lêker)(Binihêre:) parçeparçe
parçeparçe kirin (lêker)(Binihêre:) parçeparçe
parçeparçebûn (navdêr, mê) parçebûn, pirtpirtbûn
parçeparçeker (navdêr, mê) kirêtker.
ji: parçeparçe +-ker
parçeparçekirin (navdêr) parçkirin, hincinîn
parçeparçeyî 1. parparî 2. tîketîkeyî 3. qisimqere 4. hûrhûrî
(navdêr, mê) bire, piçpiçî, eleparçe, geh geh.
ji: parçeparçe +-yî
parçeparçeyî bûn 1. parparî bûn 2. tîketîkeyî bûn 3. qisimqere bûn 4. hûrhûrî bûn
parçeparçeyî kirin 1. parparî kirin 2. tîketîkeyî kirin 3. qisimqere kirin 4. hûrhûrî kirin
parçetî (navdêr, mê) rewşa parçebûnê.
ji: parçe + -tî
parçezevî (navdêr, mê) axpîne
parçe part, portion, division
m. piece: du sê perçên kaxizên=two or three pieces of paper. Also see: parçe bûn, parçe kirin
parçe bûn v.i. to be fragmented.
parçe kirin v.t. to fragment
v.t. to fragment
parçe Abschnitt
Stück
parçe kirin zerstückeln
parçe n. tîlik, tîvil, parçe, qertaf, perçe (qûmas) n.
n. parçe, lete, kerî, qet n.
parçe bûn lng. parçe bîyene, lete bîyene, kerî bîyene
parçe jê girtin lg. . parçe rîra girewtene, rîra parçe girewtene
parçe kirin lg. . parçe kerdene, lete kerdene, kerî kerdene, qet kerdene, felqe kerdene
parçe parçe h. parçe parçe, lete lete
parçe parçe bûn lng. parçeparçe bîyene, tîliktîlikî bîyene, zîbarzîbarî bîyene, xebarxebarî bîyene, vîzilîvizilî bîyene, paremparçe bîyene, xirtûximilî bîyene, belate bîyene, zîtolzîtolî bîyene, vîzilî bîyene
parçe parçe kirin lg. . parçeparçe kerdene, tîliktîlikî kerdene, zîbarzîbarî kerdene, xebarxebarî kerdene, vîzilîvizilî kerdene, paremparçe kerdene, xirtûximilî kerdene, belate kerdene, zîtolzîtolî kerdene, vîzilî kerdene
parçebûn m. parçebîyayis, letebîyayis n.
parçedar rd. parçeyin, leteyin
parçefiros m/n. parçerotox n.
parçeker rd. parçeker
parçekerî m. parçekerîye, parçekerênî m.
parçekirî rd. parçekerde, letekerde, kerîkerde
parçekirin m. parçekerdis, letekerdis n.
parçeparçebûn m. parçeparçebîyayis, tîliktîlikîbîyayis, zîbarzîbarîbîyayis, xebarxebarî bîyayis, vîzilîvizilîbîyayis, paremparçebîyayis, xirtûximilîbîyayis, belatebîyayis, zîtolzîtolîbîyayis, vîzilîbîyayis n.
parçewesle rd. xebarxebarî, zîbarzîbarî, vîzilîvizilî, paremparçe, zîtolzîtolî, xirtûximilî
parçewesle bûn lng. parçeparçe bîyene, tîliktîlikî bîyene, zîbarzîbarî bîyene, xebarxebarî bîyene, vîzilîvizilî bîyene, paremparçe bîyene, xirtûximilî bîyene, belate bîyene, zîtolzîtolî bîyene, vîzilî bîyene
parçewesle kirin lg. . parçeparçe kerdene, tîliktîlikî kerdene, zîbarzîbarî kerdene, xebarxebarî kerdene, vîzilîvizilî kerdene, paremparçe kerdene, xirtûximilî kerdene, belate kerdene, zîtolzîtolî kerdene, vîzilî kerdene
parçeweslebûn m. parçeparçebîyayis, tîliktîlikîbîyayis, zîbarzîbarîbîyayis, xebarxebarî bîyayis, vîzilîvizilîbîyayis, paremparçebîyayis, xirtûximilîbîyayis, belatebîyayis, zîtolzîtolîbîyayis, vîzilîbîyayis n.
parçeweslekirin m. parçeparçekerdis, tîliktîlikîkerdis, zîbarzîbarîkerdis, xebarxebarî kerdis, vîzilîvizilîkerdis, paremparçekerdis, xirtûximilîkerdis, belatekerdis, zîtolzîtolîkerdis, vîzilîkerdis n.
parçeyê sitûr n. loter n.