Encamên lêgerînê
par par çirsçirs, birsbirs h
çirsçirs, birsbirs h
para 1. pere, dirav 2. pere (ji çilan yekê quriş) n
1. pere, dirav 2. pere (ji çilan yekê quriş)n
para (dediğin nedir ki) elin kiridir mal qirêja destan e, malê dinyayê qirêja destan e
para babası bavê pereyan, kûpê pereyan, kûpê zêran e
bavê pereyan, kûpê pereyan, kûpê zêran e
Kûpê zêran. Kûpê pereyan.
para basmak 1) pere çap kirin, dirav çap kirin 2) arê zêran jê çêbûn 3) pere danîn ser (...), dirav danîn ser (...) (di qumarê de)
1) pere çap kirin, dirav çap kirin 2) arê zêran jê çêbûn 3) pere danîn ser (...), dirav danîn ser (...) (di qumarê de)
para bilimci perenas nd/nt
perenas nd/nt
para bozmak pere hûr kirin, dirav hûr kirin
pere hûr kirin, dirav hûr kirin
Pere (dirav) hûr kirin.
para canlısı perehebîn
perehebîn
Perehebîn.
para çekmek 1) pere kişandin, dirav kişandin *bankadan para çekmek istiyor dixwaze ji bankayê pere bikişîne 2) pere jê stendin, pere jê xwarin (bi xap pere ji yekî stendin)
1) pere kişandin, dirav kişandin * bankadan para çekmek istiyor dixwaze ji bankayê pere bikişîne 2) pere jê stendin, pere jê xwarin (bi xap pere ji yekî stendin)
I) Pere kişandin. Dirav kişandin. II) Pere jê stendin pere jê xwarin.
para cezası cezayê pereyan, sizayê diravî
cezayê pereyan, sizayê diravî
para çıkarmak 1) pere derxistin, pere çap kirin 2) pere şandin, pere verê kirin, jê re pere şandin
1) pere derxistin, pere çap kirin 2) pere şandin, pere verê kirin, jê re pere şandin
I) Pere çap kirin. Pere derxistin. II) Pere şandin. Pere verê kirin.
para çıkışmamak pere têr nekirin
pere têr nekirin
Pere têr nekirin.
para cüzdanı perdan, xelîtk
perdan, xelîtk
para darlığı destengiya pereyan, deflasyon ab/m
destengiya pereyan, deflasyon ab/m
para dediğin nedir ki elin kiridir mal qirêja destan e, malê dinyayê qirêja destan e
para değer yitirmek pere qîmetê xwe winda kirin, pere bûn xwelî
pere qîmetê xwe winda kirin, pere bûn xwelî
para dökmek pere rijandin
pere rijandin
Pere rijandin.
para dönmek pere tê de hebûn, xwarin tê de hebûn
pere tê de hebûn, xwarin tê de hebûn
Pere tê de hebûn. Xwarin tê de hebûn.
para etmek pere kirin *rica, minet para etmedi reca, minet pere nekir
pere kirin * rica, minet para etmedi reca, minet pere nekir
para etmemek 1) pere nekirin (kêmî bihayê xwe hatin firotin) 2) pere nekirin (feyde nekirin)
1) pere nekirin (kêmî bihayê xwe hatin firotin) 2) pere nekirin (feyde nekirin)
I) Pere nekirin. (kêmî bihayê xwe hatin firotin) II) Pere nekirin. (feyde nekirin)
para getirmek pere anîn, pere kesibandin
pere anîn, pere kesibandin
para göz perehebîn, perehez, pûlperest, pereperest, diravhez (kesê ku miriyê pereyan e) rd
perehebîn, perehez, pûlperest, pereperest, diravhez (kesê ku miriyê pereyan e) rd
perehebîn, perehez, pûlperest, pereperest, diravhez (kesê ku miriyê pereyan e)
para gözlü (para göz) Perehebîn. Perehez. Pûlperest.
para ile değil li ber avê ye, bêpere ye
li ber avê ye, bêpere ye
para ile değil sıra ile dinya bi dorê ye ne bi zorê, dinya bi dor e (qey) ne bi zor e
dinya bi dorê ye ne bi zorê, dinya bi dor e (qey) ne bi zor e
para kasası kaseya pereyan, diravkod, dexîlok m
kaseya pereyan, diravkod, dexîlok m
para kesmek 1) pere çêkirin 2) bi pereyan leyîstin (pir pere kesibandin)
1) pere çêkirin 2) bi pereyan leyîstin (pir pere kesibandin)
para kırmak pere jimartin (kesê ku zehf pere qezenc dike)
pere jimartin (kesê ku zehf pere qezenc dike) (bir şeyde)
para olmak (bir şeyde) tê de pere hebûn
tê de pere hebûn
para olmamak pere tê de nebûn *balıkçılıkta para yok di masîvaniyê de pere tune
pere tê de nebûn * balıkçılıkta para yok di masîvaniyê de pere tune
para parayı çeker pere pere tine
pere pere tîne
para pul pol û pere
pol û pere
para saymak pere jimartin destê (yekî)
pere jimartin destê (yekî)
para şişkinliği enflasyon bz/m
enflasyon bz/m
para sızdırmak (veya para koparmak) pere jê çirpandin
para sızdırmak ( koparmak) Pere jê çirpandin.
para sızdırmak (veya koparmak) pere jê çirpandin
para tutmak pere dan ser hev
pere dan ser hev
Pere dan ser hev.
para varlığı rastmal
rastmal,rastemal, rastûmal
para yapmak pere dan hev
pere dan hev
para yatırmak 1) pere kirin (cihekî, tiştekî) 2) pere razandin (pere razandin bankayê)
1) pere kirin (cihekî, tiştekî) 2) pere razandin (pere razandin bankayê)
I) Pere kirin. Pere danîn. (ji bo sermiyana karekî) II) Pere razandin. (banqe û hwd.)
para yedirmek 1) pere pê dan xwarin 2) pere kirin devê (yekî), pere kirin berîka (yekî) (ji bo bertîldanê)
1) pere pê dan xwarin 2) pere kirin devê (yekî), pere kirin berîka (yekî) (ji bo bertîldanê)
I) Pere pê dan xwarin. II) Pere kirin devê (yekî). Pere kirin berîka (yekî). (ji bo bertîldanê)
para yemek 1) pere xwarin (cihê beredayî pere zêha kirin) 2) pere xwarin (bertil xwarin, pere dizîn)
1) pere xwarin (cihê beredayî pere zêha kirin) 2) pere xwarin (bertîl xwarin, pere dizîn)
parabellum parabelo, parabelûm, probelo (demançeyeke otomatîk e) m
parabelo, parabelûm, probelo (demançeyeke otomatîk e) m
parabol parabol mat/m
parabol mat/m
parabolik parabolik mat/rd
parabolîk mat/rd
paraboloit paraboloit mat/m
paraboloît mat/m
paraca ji aliyê pereyan ve, ji hêla diravan ve h
ji aliyê pereyan ve, ji hêla diravan ve h
paraçol paraçol der/m
paraçol der/m
paradan çıkmak pere zêha kirin
pere zêha kirin
Bêyî daxwaza xwe mecbûr man pere xerc kirin. Pere zêha kirin.
paradi paradî (di tiyatroyekê de balkona herî jorê) m
paradî (di tiyatroyekê de balkona herî jorê) m
paradigma rêze, paradigma m
rêze, paradîgma m
paradoks paradoks m
paradoks m
paradoksal paradoksî rd
paradoksî rd
paraf paraf (kurteîmzeya ku tenê bi tîpa destpêkê tê kirin) m
paraf paraf (kurteîmzeya ku tenê bi tîpa destpêkê tê kirin) m
parafazi parafazi bj/m
parafazî bj/m
parafe parafe rd
paraferd
parafe etmek parafe kirin
parafe kirin
parafelemek parafe kirin l/gh
parafe kirin l/gh
parafin parafîn
parafîn kîm/m
parafinli 1. biparafîn 2. parafînkirî rd
1. biparafîn 2. parafînkirî rd
parafinsiz bêparafîn rd
bêparafîn rd
paragraf 1. serbend, paragraf 2. bend, paragraf (di madeyên qanûnan de) 3. nîşaneka çengel m
1. serbend, paragraf 2. bend, paragraf (di madeyên qanûnan de) 3. nîşaneka çengel m
paraka paraka (nîka mesiyan a ku gelek şewk tê de hene) m
paraka (nîka mesiyan a ku gelek şewk tê de hene) m
parakete 1. parakete (cihaza ku pê leza keştiyê ya di saetekê de tê hînkirin) der/m 2. parakete (nîka masiyan ku lê gelek şewk hene)m
1. parakete (cîhaza ku pê leza keştiyê ya di saetekê de tê hînkirin) der/m 2. parakete (nîka masiyan ku lê gelek şewk hene) m
paraketeci ê ku bi paraketeyê masiyan digire
ê ku bi paraketeyê masiyan digire
paralaks paralaks ast/m
paralaks ast/m
paralama 1. parçeparçekirin, şeqepekekirin, parçeweslekirin, veçirandin, çilvirandin, palepirtan 2. peritandin, palepirtan m
1. parçeparçekirin, şeqepekekirin, parçeweslekirin, veçirandin, çilvirandin, palepirtan 2. peritandin, palepirtan m
paralamak 1. parçeparçe kirin, şeqepeke kirin, parçewesle kirin, veçirandin, çilvirandin, palepirtan kirin (ji bo ajalên dirende) *aslan ceylanı paraladı şêr ask parçewesle kir 2. peritandin, palepirtan kirin, veçirandin *yepyeni ayakkabılarını bir ayda paraladı sola xwe ya nipnû di mehekê de peritand l/gh
1. parçeparçe kirin, şeqepeke kirin, parçewesle kirin, veçirandin, çilvirandin, palepirtan kirin (ji bo ajalên dirende) * aslan ceylanı paraladı şêr ask parçewesle kir 2. peritandin, palepirtan kirin, veçirandin * yepyeni ayakkabılarını bir ayda paraladı sola xwe ya nipnû di mehekê de peritand l/gh
paralanma (1) 1. parçebûn, şeqepekebûn, parçeweslebûn, çilvirîn, veçirin, 2. peritîn m (II) biperebûn, peredarbûn, diravdarbûn m
paralanma (i) 1. parçebûn, şeqepekebûn, parçeweslebûn, çilvirîn, veçirîn, 2. peritîn m
paralanmak (I) 1. parçeparçe bûn, şeqepeke bûn, parçewesle bûn, çilvirîn, veçirin, palepirtan bûn l/ngh 2. peritîn l/ngh 3. xwe peritandin (mec) l/gh (II) bi pere bûn l/bw, peredar bûn, diravdar bûn l/ngh, destê (yekî) germ bûn l/bw
paralanmak (i) 1. parçeparçe bûn, şeqepeke bûn, parçewesle bûn, çilvirîn, veçirîn, palepirtan bûn l/ngh 2. peritîn l/ngh 3. xwe peritandin (mec) l/gh
paralanmak (ii) biperebûn, peredarbûn, diravdarbûn m
bi pere bûn l/bw, peredar bûn, diravdar bûn l/ngh, destê (yekî) germ bûn l/bw
paralatmak dan peritandin, dan parçeweslekirin l/lb
dan peritandin, dan parçeweslekirin l/lb
paralel 1. helîpan, rastênhev, paralel, muwazî 2. paralel, terîp ast 3. rastênhev, paralel, muwazî mat/m
1. helîpan, rastênhev, paralel, muwazî 2. paralel, terîp ast 3. rastênhev, paralel, muwazî mat/m
paralel çizgi terîb
terîb
paralel kenar çargoşeya paralel mat/nd
çargoşeya paralel mat/nd
paralel yüz riixara paralel mat/nd
rûxara paralel mat/nd
paralelizm paralelîzm fel/m
paralelîzm fel/m
paralelleştirmek paraleli kirin l/gh
paralelî kirin l/gh
paralellik 1. paralelî, rastênhevî mat 2. manendi (mec) m
1. paralelî, rastênhevî mat 2. manendî (mec) m
paralı 1. diravdar, peredar, zengîn 2. bi pere *paralı okul dibistana bi pere 3. deqdeqî *paralı kumaş qumaşê deqdeqî rd
1. diravdar, peredar, zengîn 2. bi pere * paralı okul dibistana bi pere 3. deqdeqî * paralı kumaş qumaşê deqdeqîrd
paralı olmak diravdar bûn, peredar bûn, çermikê (yekî) qalind bûn
diravdar bûn, peredar bhun, çermikê (yekî) qalind bûn
paralık 1. pereyî, (bi çend) pereyan (tiştê ku hêjayî pereyekî ye) 2. pere *kaç paralık adamsın? tu çend pere mirovek i? m
1. pereyî, (bi çend) pereyan (tiştê ku hêjayî pereyekî ye) 2. pere * kaç paralık adamsın? tu çend pere mirovek î? m
paralojizm paralojîzm man/fel m
paralojîzm man/fel m
parametre parametre mat/m
parametre mat/m
parametreli parametredar rd
parametredar rd
parametrik parametrîk rd
parametrîk rd
paramparça parçewesle, weslewesle, şeqepeqe, çitîçitî, cengecenge rd
parçewesle, weslewesle, şeqepeqe, çitîçitî, cengecengerd
paramparça etmek parçewesle kirin, weslewesle kirin, çitîçitî kirin, cîtîcîtî kirin, cengecenge kirin
parçewesle kirin, weslewesle kirin, çitîçitî kirin, cîtîcîtî kirin, cengecenge kirin
paramparça olmak parçewesle bûn, weslewesle bûn, çitîçitî bûn, cîtîcîtî bûn, cengecenge bûn
parçewesle bûn, weslewesle bûn, çitîçitî bûn, cîtîcîtî bûn, cengecenge bûn
paranın üstü pereyê zêde
pereyê zêde
paranın yüzü sıcaktır pere şîrîn in
pere şîrîn in
Pere şîrîn e.
parankima parankima m
parankîma m
paranoya paranoya (xurûra pirole, guman, ewlenebûnî) bj/m
paranoya (xurûra pirole, guman, ewlenebûnî) bj/m
paranoyak 1. paranoyak (tiştê bi paranoyayê re têkildar e) 2. paranoyak (kesê ku bi paranoyayê ketiye) rd/nd
1. paranoyak (tiştê bi paranoyayê re têkildar e) 2. paranoyak (kesê ku bi paranoyayê ketiye) rd/nd
parantez kevane, kevanek, parantez m
kevane, kevanek, parantezm
parantez açmak kevane vekirin, parantez vekirin
kevane vekirin, parantez vekirin
Kevanek vekirin. Parantez vekirin.
paranteze almak (veya parantez içine almak) xistin nav kevaneyê, kirin nav kevaneyê, xistin nav parantezê, xistin nav du kevaneyan, kirin nav du kevaneyan
paranteze almak (veya içine almak) xistin nav kevaneyê, kirin nav kevaneyê, xistin nav parantezê, xistin nav du kevaneyan, kirin nav du kevaneyan
parantezi kapatmak kevane girtin, parantez girtin
kevane girtin, parantez girtin
parapet 1. küpeşte, cax der/m 2. lêva pacê nd parasal diravî, pereyî, neqdî rd
1. kupeşte, cax der/m 2. lêva pacê nd
parasal diravî, pereyî, neqdî rd
parasempatik parasempatîk rd
parasempatîkrd
parasempatik sinir sistemi pergala sinêrê ya parasempatîk ant
pergala sinêrê ya parasempatîk ant
parasını çıkarmak pereyê xwe derxistin, sermiyanê xwe jê derxistin
pereyê xwe derxistin, sermiyanê xwe jê derxistin
Pereyê xwe derxistin. Sermiyanê xwe derxistin.
parasını sokağa atmak pereye xwe avêtin kuçeyê, qey (te) pere li ser sergo berhev kiriye?
pereyê xwe avêtin kuçeyê, qey (te) pere li ser sergo berhev kiriye? (birinin)
Qey te pereyên xwe ji ser sergo berhev kirine. Pereyên xwe çirtovirto kirin.
parasını yemek ji kîsê (yekî) xwarin
ji kîsê (yekî) xwarin
parasıyla rezil olmak pereyê (yekî) jê re bûn derd
pereyê (yekî) jê re bûn derd
Pereyên (yekî) jê re bûn derd.
parasız 1. bêdirav, bêpere rd 2. xizan, hêjar rd 3. bêpere, mift, belaş, bedewa rd 4. bêpere, bêdirav h
1. bêdirav, bêpererd 2. xizan, hêjarrd 3. bêpere, mift, belaş, bedeward 4. bêpere, bêdirav h
parasız pulsuz 1) bêpol û bêpere 2) bêpol û bêpere, belaş
1) bêpol û bêpere 2) bêpol û bêpere, belaş
parasız yatılı okul dibistana leylî ya mecanî
dibistana leylî ya mecanî
parasızlık bêdiravî, bêperetî, bepereyî m
bêdiravî, bêperetî, bêpereyî m
paraşol erebeyeke hespan e
erebeyeke hespan e
paraşüt sîwane, çetir, pareşût m
sîwane, çetir, pareşûtm
paraşüt birlikleri yekîneyên çetirbazan (paraşûtbaz)
yekîneyên çetirbazan (paraşûtbaz)
paraşüt ile atlama 1) xweavêtina bi çetiran, xweavêtina bi paraşûtan 2) xweavêtina bi çetiran, xweavêtina bi paraşûtan Işk
1) xweavêtina bi çetiran, xweavêtina bi paraşûtan 2) xweavêtina bi çetiran, xweavêtina bi paraşûtan lşk
paraşüt kulesi barûya paraşûtê, barûya çetiran
barûya paraşûtê, barûya çetiran
paraşütçü 1. sîwanebaz, çetirbaz, paraşûtbaz (leşkerê ku ji yekîneya çetirbazan e) 2. sîwanebaz, çetirbaz, paraşûtbaz (kesê ku xwe bi sîwaneyan ji bilindahiyekê diavêje) nd/nt
1. sîwanebaz, çetirbaz, paraşûtbaz (leşkerê ku ji yekîneya çetirbazan e) 2. sîwanebaz, çetirbaz, paraşûtbaz (kesê ku xwe bi sîwaneyan ji bilindahiyekê diavêje) nd/nt
paraşütçülük sîwanebazî, çetirbazî, paraşûtbazî m
sîwanebazî, çetirbazî, paraşûtbazî m
paratoner birqgir, paratoner m
birqgir, paratoner m
paravan 1. babir, navêr m 2. paravan (şirket an jî kesê ku ji hêza wî sûd tê wergirtin) (mec) rd/nd
1. babir, navêr m 2. paravan (şirket an jî kesê ku ji hêza wî sûd tê wergirtin) (mec) rd/nd
paravana bnr paravan
bnr paravan
paraya çevirmek (tiştek) wergerandin pereyan
(tiştek) wergerandin pereyan
paraya kıyamamak dest neçûn berikê
dest neçûn berîkê
Destê (yekî) neçûn berîka (wî).
paraya kıymak dest li berîkê (an jî cêbê) xistin, dest birin pereyan
dest li berîkê (an jî cêbê) xistin, dest birin pereyan
Dest birin berîkê.
paraya para dememek 1) pere û xwelî li balê yek bûn 2) ew qas jê re hatin negotin ê (qaîlnebûna bi pereyê ku qezenc dike) 3) pere û xwelî li balê yek bûn, rêtin (pir zêde pere xerc kirin)
1) pere û xwelî li balê yek bûn 2) ew qas jê re hatin negotin ê (qaîlnebûna bi pereyê ku qezenc dike) 3) pere û xwelî li balê yek bûn, rêtin (pir zêde pere xerc kirin)
I) Pere û xwelî li balê yek bûn. II) Ew qas jê re hatin, negotin ê (bes). (Bi pereyên ku qezenc dike ne qaîl e.) III) Pere rêtin. (pir pere xerc kirin)
paraya pul dememek 1) pere û xwelî li balê yek bûn 2) ji pereyan re negotin pere bûn (qaîlnebûna bi pereyê ku qezenc dike)
1) pere û xwelî li balê yek bûn 2) ji pereyan re negotin pere bûn (qaîlnebûna bi pereyê ku qezenc dike)
parayı araya değil, paraya vermeli pereye xwe beredayî meavêjin, pereyê xwe çirtovirto nekin
pereyê xwe beredayî meavêjin, pereyê xwe çirtovirto nekin
parayı denize atmak pereyê xwe avêtin avê
pereyê xwe avêtin avê
parayı mezara mı götüreceksin Ma tu yê pere bi xwe re bibî gorê?
parayı sökülmek dest li berikê xistin
dest li berîkê xistin
Dest li berîkê xistin. Dest birin bêrîkê.
parayı veren düdüğü çalar çîzo mîzo nêzano, pere dawo giroto
çîzo mîzo nêzano, pere dawo giroto
parayla değil sırayla Dinya bi dorê ye. Ma dinya salek û carek e?
parazit 1. sic, parazit biy/m 2. parazit (parazîta di radyoyê de) m 3. kurtêlxur, mişexur, arode, lamij (kesê ku li ser kesên din dixwe) rd
1. sic, parazît biy/m 2. parazît (parazîta di radyoyê de) m 3. kurtêlxur, mişexur, arode, lamij (kesê ku li ser kesên din dixwe) rd
parazitlenme biparazîtbûn, parazîtdarbûn m
biparazîtbûn, parazîtdarbûn m
parazitlenmek bi parazit bûn l/bw, parazîtdar bûn l/ngh (ji bo radyo, bêtel û tiştên mînanî wan)
bi parazît bûn l/bw, parazîtdar bûn l/ngh (ji bo radyo, bêtel û tiştên mînanî wan)
parazitli 1. sicdar, parazîtdar biy 2. biparazît, parazîtdar rd
1. sicdar, parazîtdar biy 2. biparazît, parazîtdar rd
parazitlilik kurtêlxurî, mişexurî, arodetî m
kurtêlxurî, mişexurî, arodetî m
parazitsiz 1. bêsic, bêparazît biy 2. bêpara• zît rd
1. bêsic, bêparazît biy 2. bêparazît rd
parça 1. parçe, kert, lete, qet, cûn, pare, kert (tiştê ku ji bitûnekê hatiye qetandin an qetiyayî ye an jî ji berê maye) *bahçenin bu parçası iyi ev parçeyê bexçe baş e *bir parça ekmek keriyek nan (an jî qetek nan) n 2. parçe (ji bo beşa ku ji bitûnekê bi riyên mînanî şikandinê, qetandinê û dirandinê jê cihê bûye) *kırılan vazonun parçaları parçeyên vazoya ku şiyayaye n 3. lîç n, parî n, piç m, piçik m, pirtik n, gincî n (ji bo tiştê ku bi riya dirandin û birandinê ji bitûnekê cuda bûye) *kağıdın parçaları piçikên kaxiz 4. parçe (her tiştê ku tê cem û hev bitûnekê tine pê) *on parçadan oluşmuş yemek takımı taximê xwarinê ku ji deh parçeyan hatiye pê n 5. parçe n, beş m (ji bo berhemeke müzik an jî wêjeyc) 6. dest (ligel hejmara rengdêrîn; tene, lib) *üç parça elbiselik qumaş sê dest qumaşê ji bo cilan nd 7. dera hanê, kemal a (wî) çi ye (di wateya hakîrdîtinê de) *o bir çoban parçasıdır ew şivanekî dera hanê ye 8. piçek, lîçik, qim, parî (di wateya hinekê de) *bir parça rakı içtim min piçek araq vexwar nd 9. eynî (di wateya manend û teşbîhê de) *o kadar güzel ki, sanki bir ay parçası wisa xweşik e tu dibêjî qey eynî hêyv û roj e
1. parçe, kerî, lete, qet, cûn, pare, kert (tiştê ku ji bitûnekê hatiye qetandin an qetiyayî ye an jî ji berê maye) * bahçenin bu parçası iyi ev parçeyê bexçe baş e * bir parça ekmek keriyek nan (an jî qetek nan)n 2. parçe (ji bo beşa ku ji bitûnekê bi riyên mînanî şikandinê, qetandinê û dirandinê jê cihê bûye) * kırılan vazonun parçaları parçeyên vazoya ku şiyayayen 3. lîç n, parî n, piç m, piçik m, pirtik n, gincîn (ji bo tiştê ku bi riya dirandin û birandinê ji bitûnekê cuda bûye) * kağıdın parçaları piçikên kaxiz 4. parçe (her tiştê ku tê cem û hev bitûnekê tîne pê) * on parçadan oluşmuş yemek takımı taximê xwarinê ku ji deh parçeyan hatiye pên 5. parçe n, beşm (ji bo berhemeke muzîk an jî wêjeyê) 6. dest (ligel hejmara rengdêrîn; tene, lib) * üç parça elbiselik qumaş sê dest qumaşê ji bo cilan nd 7. dera hanê, kemala (wî) çi ye (di wateya hakîrdîtinê de) * o bir çoban parçasıdır ew şivanekî dera hanê ye 8. piçek, lîçik, qim, parî (di wateya hinekê de) * bir parça rakı içtim min piçek araq vexwar nd 9. eynî (di wateya manend û teşbîhê de) * o kadar güzel ki, sanki bir ay parçası wisa xweşik e tu dibêjî qey eynî hêyv û roj e
parça almak parçe jê girtin bj
parçe jê girtin bj
parça başına serê parçeyê
serê parçeyê
parça bohçası boxçika devmeqeskan
boxçika devmeqeskan
parça et nermegoşt n
nermegoşt n
parça parça 1) parçeparçe, parepare, kerikerî, pariparî, cengecenge, pirtîpirtî, çîtîçîthi, letelete 2) hino hino, piço piço
1) parçeparçe, parepare, kerîkerî, parîparî, cengecenge, pirtîpirtî, çîtîçîthi, letelete 2) hino hino, piço piço
parça parça etmek parçeparçe kirin, kerker kirin, pariparî kirin, piçikpiçik kirin, kirin piç û parî, letelete kirin, hûrhûr kirin, pirtîpirtî kirin
parçeparçe kirin, kerker kirin, parîparî kirin, piçikpiçik kirin, kirin piç û parî, letelete kirin, hûrhûr kirin, pirtîpirtî kirin
parça parça olmak parçeparçe bûn, kerker bûn, pariparî bûn, piçikpiçik bûn, letelete bûn, hûrhûr bûn, pirtîpirtî bûn
parçeparçe bûn, kerker bûn, parîparî bûn, piçikpiçik bûn, letelete bûn, hûrhûr bûn, pirtîpirtî bûn
parça pürçük piçik û parî
piçik û parî
parçacı 1. parçefiroş (ji bo kesê ku malê metreyê difiroşe) 2. parçefiroş (kesê ku parçeyê erebeyan difiroşe) nd/nt
parçeperest (di warê siyasetê de) nd/nt
1. parçefiroş (ji bo kesê ku malê metreyê difiroşe) 2. parçefiroş (kesê ku parçeyê erebeyan difiroşe) nd/nt
parçeperest (di warê siyasetê de) nd/nt
parçacık 1. piçik, parî, pirtik, bisam, gincî, dergel 2. parçik, partîkul fîz/m
1. piçik, parî, pirtik, bisam, gincî, dergel 2. parçik, partîkul fiz/m
parçacılık 1. parçeperestî (di warê siyasetê de) 2. parçefıroşî m
1. parçeperestî (di warê siyasetê de) 2. parçefiroşî m
parçalama 1. parçekirin, kerkirin, hûrkirin, herîjandin, letekirin, qetqetîkirin, qetkirin 2. jihevkirin, jihevqetandin, jihevparçekirin m
1. parçekirin, kerkirin, hûrkirin, herijandin, letekirin, qetqetîkirin, qetkirin 2. jihevkirin, jihevqetandin, jihevparçekirin m
parçalamak 1. parçe kirin, ker kirin, hûrkirin, herîjandin, lete kirin, qetqetî kirin, qet kirin l/gh 2. ji hev kirin, ji hev qetandin, ji hev parçe kirin, ji hev de parçe kirin (ji bo pelaştina yekîtiyekê) l/bw
1. parçe kirin, ker kirin, hûr kirin, herijandin, lete kirin, qetqetî kirin, qet kirin l/gh 2. ji hev kirin, ji hev qetandin, ji hev parçe kirin, ji hev de parçe kirin (ji bo pelaştina yekîtiyekê) l/bw
parçalanış parçebûyîn m
parçebûyîn m
parçalanma 1. parçebûn, parçeparçebûn, herîjîn, letebûn 2. xweparçekirin m
1. parçebûn, parçeparçebûn, herijîn, letebûn 2. xweparçekirin m
parçalanmak 1. parçe bûn, parçeparçe bûn, herîjîn, letebûn l/ngh 2. ji hev bûn, ji hev belav bûn l/bw 3. xwe parçe kirin l/bw
1. parçe bûn, parçeparçe bûn, herijîn, letebûn l/ngh 2. ji hev bûn, ji hev belav bûn l/bw 3. xwe parçe kirin l/bw
parçalara ayırmak li parçeya lêk ve kirin
li parçeya lhek ve kirin
parçalara ayrılmak li parçeyan lêk ve bûn
li parçeyan lêk ve bûn
parçalatmak dan parçekirin, dan kerikirin, dan hûrkirin l/lb
dan parçekirin, dan kerîkirin, dan hûrkirin l/lb
parçalayıcı parçeker, parçok rd
parçeker, parçok rd
parçalayış parçekirin, letekirin (ji bo kar û awayê parçekirinê) m
parçekirin, letekirin (ji bo kar û awayê parçekirinê) m
parçalı 1. biparçe, parçedar 2. parçekirî, kerkin, perkin rd
1. biparçe, parçedar 2. parçekirî, kerkirî, perkirîrd
parçalı bohça boxçeya ji parçeyan i bohça gibi tu dibêjî qey boxçeya ji parçeyan e
boxçeya ji parçeyan
parçalı bohça gibi tu dibêjî qey boxçeya ji parçeyan e
parçalı bulutlu hewraw
hewraw
pardon bibore, bibexşine, pardon b
bibore, bibexşîne, pardon b
pardösü parduso m
parduso m
pare 1. parçe, pare n 2. tane, lib, adet nd
1. parçe, pare n 2. tane, lib, adet nd
parfüm bêhnxweşî, bêhndarî, parfûm m
bêhnxweşî, bêhndarî, parfûm m
parfümeri 1. parfûmerî 2. parfûmerî (dukana ku bêhndarî û tiştê kozmetik lê tên firotin) m
1. parfûmerî 2. parfûmerî (dukana ku bêhndarî û tiştê kozmetîk lê tên firotin) m
parıl parıl îseîs, birsebirs, çirseçirs h
îseîs, birsebirs, çirseçirs h
parıl parıl parlamak şemal dan
parıldak teyisok, birqok, îskok, birqonek rd
teyisok, birqok, îskok, birqonek rd
parıldama birûsin, birisin, çirişin, teyisan, zeriqîn, isin, îsikîn, lîsîn m
birûsîn, birisîn, çirisîn, teyisan, zeriqîn, îsîn, îsikîn, lîsîn m
parıldamak 1. birûsin, birisin, çirişin, teyisin, zeriqin, isin, îsikîn, lîsîn l/ngh 2. nav dan. deng dan *insan sanatında ilerledikçe parıldar mirov çiqas di hunerê xwe de bi pêş vediçe deng dide (mec) l/gh
1. birûsîn, birisîn, çirisîn, teyisîn, zeriqîn, îsîn, îsikîn, lîsîn l/ngh 2. nav dan, deng dan * insan sanatında ilerledikçe parıldar mirov çiqas di hunerê xwe de bi pêş vediçe deng dide (mec) l/gh
parıldatma birisandin, birûskandin, çirûsandin, teyisandin, zeriqandin, îsandin, îsikandin m
birisandin, birûskandin, çirûsandin, teyisandin, zeriqandin, îsandin, îsikandin m
parıldatmak birisandin, birûskandin, çirûsandin, çirisandin, teyisandin, zeriqandin, îsandin, îsikandin
birisandin, birûskandin, çirûsandin, çirisandin, teyisandin, zeriqandin, îsandin, îsikandin
parıldayış birûsîn, birisin, çirisîn, teyisîn, zeriqin, îsîn, îsikîn (kar û awayê birisînê) m
birûsîn, birisîn, çirisîn, teyisîn, zeriqîn, îsîn, îsikîn (kar û awayê birisînê) m
parıltı çirûsk, çirîsk, çirs, birs, birîsk m
parıltılı birbisokî, îsîsokî, şewqdar, şuhledar, çirûskîn rd
birbisokî, îsîsokî, şewqdar, şuhledar, çirûskîn rd
parıltısız bêçirûsk, bêçirs, bêşewq, bêşuhle rd
bêçirûsk, bêçirs, bêşewq, bêşuhle rd
parite parîte (nirxa pereyê du dewletan a li beramberî hev) m
parîte (nirxa pereyê du dewletan a li beramberî hev) m
park 1. seyrangeh, parêz, park 2. park (otopark) 3. wistgeh, park (rawestana ji bilî mecbûriyeta trafîkê) 4. park (cihê ku lê cebilxane, makine an jî otomobil hene) m
1. seyrangeh, parêz, park 2. park (otopark) 3. wîstgeh, park (rawestana ji bilî mecbûriyeta trafîkê) 4. park (cihê ku lê cebilxane, makîne an jî otomobîl hene)m
park etmek (veya park yapmak) park kirin
Park kirin. (ji bo erebe)
park etmek (veya yapmak) park kirin
parka parka (parkeye leşkeran) m
parka (parkeyê leşkeran) m
parke 1. parke (textê biçûk û xweşik ên ji bo raêxistinê) 2. parke (ji bo peyarêya ku bi keviran hatiye çêkirin) *parke taşları kevirê parkeyê m
1. parke (textê biçûk û xweşik ên ji bo raêxistinê) 2. parke (ji bo peyarêya ku bi keviran hatiye çêkirin) * parke taşları kevirê parkeyê m
parkeci 1. parkevan 2. parkefiroş 3. parkevan (hostayê parkeyan, kesê ku parkeyan radiêxe) nd/nt
1. parkevan 2. parkefiroş 3. parkevan (hostayê parkeyan, kesê ku parkeyan radiêxe) nd/nt
parkecilik 1. parkevanî 2. parkefiroşî m
1. parkevanî 2. parkefiroşî m
parkur parkûr m
parkûr m
parlak 1. birqok, birqonek, betroske, çirçirsok, çirsok, çirîsok, rewnaq, ronak, rewşen, geş 2. sayî *parlak gökyüzü esman sayî 3. têrbaş, pêhatî *parlak bir yönetici kargêrekî pêhatî 4. geş, rojen *parlak bir ışık roniyeke geş 5. têrxweşik, bedew (ji bo zilaman) *parlak bir çocuktu kurikekî têrxweşik bû rd
1. birqok, birqonek, betroske, çirçirsok, çirsok, çirîsok, rewnaq, ronak, rewşen, geş 2. sayî * parlak gökyüzü esman sayî 3. têrbaş, pêhatî * parlak bir yönetici kargêrekî pêhatî 4. geş, rojen * parlak bir ışık roniyeke geş 5. têrxweşik, bedew (ji bo zilaman) * parlak bir çocuktu kurikekî têrxweşik bûrd
parlak mavi şînxalî
şînxalî
parlakça 1. birqokî, birqonekî, betroskî, çirçirsokî, çirsokî, çirîsokî 2. xweşikî, bedewî rd
1. birqokî, birqonekî, betroskî, çirçirsokî, çirsokî, çirîsokî 2. xweşikî, bedewî rd
parlaklaşma birîqokîbûn, çirîsokîbûn m
birîqokîbûn, çirîsokîbûn m
parlaklaşmak birîqokî bûn, çirîsokî bûn l/ngh
birîqokî bûn, çirîsokî bûn l/ngh
parlaklık 1. rewnaqî, ronakî, rewşenî, birqonektî 2. balkêşî (mec) 3. biriqokî, birqonekî, ast/m
1. rewnaqî, ronakî, rewşenî, birqonektî 2. balkêşî (mec) 3. biriqokî, birqonekî, ast/m
parlama 1. biriqîn, weriqîn, çirisîn, teyisan, birûskan, birbisîn, birisin, îsîn, eyîsîn 2. şewqdan, şuhledan 3. gulpîn (ji bo agir ku bi nişka ve bi tiştekî dikeve) 4. navdarbûn, nasdarbûn 5. hilpetikîn, tîzikîn, hiltizhikîn, hêrsbûn (mec) m
1. biriqîn, weriqîn, çirisîn, teyisan, birûskan, birbisîn, birisîn, îsîn, eyîsîn 2. şewqdan, şuhledan 3. gulpîn (ji bo agir ku bi nişka ve bi tiştekî dikeve) 4. navdarbûn, nasdarbûn 5. hilpetikîn, tîzikîn, hiltizhikîn, hêrsbûn (mec) m
parlamak şemal dan parıltı çirûsk, çirisk, çirs, birs, birîsk m
1. biriqîn, weriqîn, çirisîn, teyisîn, birûskîn, birisîn, birbisîn, îsîn, eyîsîn *gözlerinin içi parlıyor hundirê çavên wî diçirisin l/ngh 2. şewq dan, şuhle dan (ekskirina roniyekê) *ayna parlıyor neynik şewq dide l/gh 3. kirin gulpîn (ji bo agir ku bi nişka ve bi tiştekî dikeve) l/gh 4. navdar bûn, nasdar bûn l/ngh 5. hilpetikîn, tîzikîn, hiltizikîn, hêrs bûn (ji bo zû hêrsbûna yekî) l/ngh
1. biriqîn, weriqîn, çirisîn, teyisîn, birûskîn, birisîn, birbisîn, îsîn, eyîsîn * gözlerinin içi parlıyor hundirê çavên wî diçirisin l/ngh 2. şewq dan, şuhle dan (ekskirina roniyekê) * ayna parlıyor neynik şewq dide l/gh 3. kirin gulpîn (ji bo agir ku bi nişka ve bi tiştekî dikeve) l/gh 4. navdar bûn, nasdar bûn l/ngh 5. hilpetikîn, tîzikîn, hiltizikîn, hêrs bûn (ji bo zû hêrsbûna yekî) l/ngh
parlamentarizm parlementerîzm m
parlementerîzm m
parlamenter 1. newenger, mebûs, parlementer nd/nt 2. parlementer (tiştê kü bi parlementoyê re têkildar e) rd
1. newenger, mebûs, parlementer nd/nt 2. parlementer (tiştê ku bi parlementoyê re têkildar e) rd
parlamento parlemento, parlemen, meclîs m
parlemento, parlemen, meclîs m
parlatıcı birqîner, cîla rd/nt
birqîner, cîla rd/nt
parlatma 1. biriqandin, weriqandin, çirisandin, birûsandin, birûskandin 2. (alkol) vexwarin m
1. biriqandin, weriqandin, çirisandin, birûsandin, birûskandin 2. (alkol) vexwarin m
parlatmak 1. biriqandin, weriqandin, çirisandin, teyisandin, birûskandin, birûsandin birbisandin, îsandin, eyîsandin, birisandin 2. (alkol) vexwarin l/gh
1. biriqandin, weriqandin, çirisandin, teyisandin, birûskandin, birûsandin birbisandin, îsandin, eyîsandin, birisandin 2. (alkol) vexwarin l/gh
parlayış 1. biriqîn, çirisîn, birisîn, birûskîn, teyisîn 2. şewqdan, şuhledan m
1. biriqîn, çirisîn, birisîn, birûskîn, teyisîn 2. şewqdan, şuhledan m
parmağ olmak tê de tiliya (yekî) hebûn, tiliya (yekî) tê de hebûn, darikê (yekî) tê de hebûn, pêçiya (yekî) tê de hebûn, zixtika (yekî) tê de hebûn
parmağı ağzında kalmak Piyê (yekî) bi erdê ve zeliqîn. Jê re ecêbmayî man. Jê re heyirî man.
parmağı kırılısıca tilî bişkê, pêçîfirî
parmağı olmak (bir işte) Tiliya (yekî) tê de hebûn. Darika (yekî) tê de hebûn. Zixtika (yekî) tê de hebûn.
parmağı var tiliya wî tê de heye
parmağına dolamak Tim û tim li ser mijarekê sekinîn û serî li kesên ku pê re eleqedar in, gerandin. Belaya xwe tê dan.
parmağında dolamak bela xwe tê dan
parmağında oynatmak (yek) li ser tiliya xwe leyîstikandin, dan ser pêçîka xwe û leyîstandin
parmağında oynatmak (birini) I) Her tim a xwe bi (yekî) dan kirin. II) Yek li ser tiliya xwe lîstikandin. Dan ser pêçiya xwe û lîstikandin.
parmağını bile kıpırdatmamak (veya parmağ bile oynatmamak) pêçîka xwe pê nekirin, destê xwe pê nekirin
parmağını bile oynatmamak (kıpırdatmamak) Paxav bi (yekî) nekirin. Poz bi (yekî) nekirin. Talaşa (wî) nîn bûn. Qet xema qûna (wî) jî nebûn. Guh pê nekirin. Têkilî pê nekirin.
parmağını yaranın üzerine basmak li nava nîşanê xistin, tam pê derxistin
Li nava nîşanê xistin. Tam pê derxistin.
parmağının ucunda (ucuyla, üzerinde) çevirmek Li berê qet ne tiştek bûn. (bi hêsanî kirina kar û tiştekî)
parmağının ucuyla (veya parmağının ucunda çevirmek) li berê qet ne tiştek bûn (bi hêsanî kira kar û tiştekî)
parmak 1. tilî, tilîk, pêçî, pêçîk (ji bo yên dest) m 2. pêçî, pêçîk, bêçî (ji bo yên pê, ling) m 3. şivik (ji bo tekeran, ku ji navendê ber bi çember ve dirêj dibin) m 4. tilî, pêçî, înç (pîvana ku beramberî 25,4 mm ye) m 5. tilî (ku beramberî 3 cm ye) m 6. tilî, pêçî (tiştê ku bi qandî berahiya tiliyê dest e) *bu değneği iki parmak kısaltmak lazım divê ku murov vê şivikê du pêçî kurt bike rd 7. tilî, pêçî (gava ku mirov tiliya xwe di tiştê mîna hingiv re dike û derdixe, ew mixdarê ku pê ve dizeliqe) *bir parmak bal tiliyek hingiv rd 8. tilî, pêçî (îhtimala kesê ku têkilî bi tiştekî kiriye) *onun bu işte parmağı var tiliya wê di vî tiştî de heye
1. tilî, tilîk, pêçî, pêçîk (ji bo yên dest)m 2. pêçî, pêçîk, bêçî (ji bo yên pê, ling)m 3. şivik (ji bo tekeran, ku ji navendê ber bi çember ve dirêj dibin)m 4. tilî, pêçî, înç (pîvana ku beramberî 25,4 mm ye)m 5. tilî (ku beramberî 3 cm ye)m 6. tilî, pêçî (tiştê ku bi qandî berahiya tiliyê dest e) * bu değneği iki parmak kısaltmak lazım divê ku murov vê şivikê du pêçî kurt bikerd 7. tilî, pêçî (gava ku mirov tiliya xwe di tiştê mîna hingiv re dike û derdixe, ew mixdarê ku pê ve dizeliqe) * bir parmak bal tiliyek hingivrd 8. tilî, pêçî (îhtimala kesê ku têkilî bi tiştekî kiriye) * onun bu işte parmağı var tiliya wê di vî tiştî de heye
parmak atmak gelemşe çêkirin, kirin poxilme
gelemşe çêkirin, kirin poxilme (bir yere)
I) Gelemşe çêkirin. Kirin poxilme. II) Tilî di (yekî) re kirin.
parmak basmak 1) tilî lê xistin, pêçîka xwe lê xistin (di şûna îmzeyê de) 2) destnîşan kirin
1) tilî lê xistin, pêçîka xwe lê xistin (di şûna îmzeyê de) 2) destnîşan kirin
parmak basmak (bir yere) I) Tilî lê xistin. Pêçîka xwe lê xistin. (di şûna îmzeyê de) II) Destnîşan kirin.
parmak boğumları monikê tiliyan, movikên pêçîkan
monikê tiliyan, movikên pêçîkan
parmak bozmak hevaltî xera kirin (di nav zarokan de)
hevaltî xera kirin (di nav zarokan de)
Hevaltî xera kirin. (di nav zarokan de)
parmak hesabı 1) hesabê tiliyan, hesabê destan 2) movik, kêşa kîteyî wj § ısırmak ecêba (yekî) jê re çêbûn, heyreta (yekî) jê re çêbûn
1) hesabê tiliyan, hesabê destan 2) movik, kêşa kîteyî wj
I) Hesabê tiliyan. Hesabê destan. II) Kêşa kîteyî. Movik.
parmak ısırmak ecêba (yekî) jê re çêbûn, heyreta (yekî) jê re çêbûn
Ecêba (yekî) jê re çêbûn. Piyên (yekî) bi erdê ve zeliqîn. Heyira (yekî) jê re çêbûn.
parmak ısırtmak ecêbmayî hiştin, bi gezan çûn tiliya xwe
ecêbmayî hiştin, bi gezan çûn tiliya xwe
I) Ecêbmayî hiştin. II) Hijmetkar hiştin.
parmak izi tepl, şopa gumikê, şopa tiliyê, şûna tiliyê
tepî, şopa gumikê, şopa tiliyê, şûna tiliyê
parmak kadar qandî tiliyekê, bi qasî pêçiyekê, pijik
qandî tiliyekê, bi qasî pêçiyekê, pijik
Bi qasî tiliyekî.
parmak kaldı piçek ma, hema maye
piçek ma, hema maye
Piçek ma. Hema maye.
parmak kaldırmak tiliya xwe bilind kirin, pêçîka xwe bilind kirin
tiliya xwe bilind kirin, pêçîka xwe bilind kirin
Tiliya xwe bilind kirin.
parmak kemikleri hestîkên tiliyan, hestiyên pêçîkan
hestîkên tiliyan, hestiyên pêçîkan
parmak parmak tilî tilî, pêçî pêçî
tilî tilî, pêçî pêçî
parmak tatlısı şîraniya pêçîkan
şîraniya pêçîkan
parmak ucu gumik, sertilî, serpêçî
gumik, sertilî, serpêçî
parmak üzümü tiriyê pêçîdirêj
tiriyê pêçîdirêj
parmak yalamak jê xwarin, tê de gevizîn
jê xwarin, tê de gevizîn
Jê xwarin. Tê de gevizîn.
parmakı ağzında kalmak jê re êcêbmayî man, jê re heyret man
parmakı ağzında kalmak jê re êcêbmayî man, jê re heyret man
parmakı kırılısıca tilî bişkê, pêçîfirî (bir işte)
parmakı olmak tê de tiliya (yekî) hebûn, tiliya (yekî) tê de hebûn, darikê (yekî) tê de hebûn, pêçiya (yekî) tê de hebûn, zixtika (yekî) tê de hebûn (bir işte)
parmakı var tiliya wî tê de heye
parmakında dolamak bela xwe tê dan (birinI)
parmakında oynatmak (yek) li ser tiliya xwe leyîstikandin, dan ser pêçîka xwe û leyîstandin
parmakını bile kıpırdatmamak (veya oynatmamak) pêçîka xwe pê nekirin, destê xwe pê nekirin
parmakını yaranın üzerine basmak li nava nîşanê xistin, tam pê derxistin
parmakının ucuyla (veya ucunda çevirmek) li berê qet ne tiştek bûn (bi hêsanî kira kar û tiştekî)
parmakla gösterilmek 1) kêm peyde bûn 2) bi tiliyan nîşanî hev dan, bi pêçiyan nîşanî hev dan
1) kêm peyde bûn 2) bi tiliyan nîşanî hev dan, bi pêçiyan nîşanî hev dan
I) Kêm peyde bûn. II) Bi pêçiyan nîşanî hev dan.
parmakla sayılmak kêm kêm peyde bûn
kêm kêm peyde bûn
parmaklama 1. têrekirina tiliyê 2. nihiçan din, tizkirin m
1. têrekirina tiliyê 2. nihiçandin, tizkirin m
parmaklamak 1. tilî tê re kirin l/bw *balı parmaklardı tiliya xwe di hingiv re kir 2. nihiçandin, tiz kirin l/gh 3. tilî avêtin (yekî) (argo) l/bw
1. tilî tê re kirin l/bw * balı parmaklardı tiliya xwe di hingiv re kir 2. nihiçandin, tiz kirin l/gh 3. tilî avêtin (yekî) (argo) l/bw
parmaklar ardında di pişt caxên hesinî de, di pişt deriyan de (ji bo girtîgehê)
parmaklarını (birlikte) yemek tiliya xwe pê re xwarin, pêçîka xwe pê re xwarin
Tiliya xwe pê re xwarin.
parmaklarını birlikte yemek tiliya xwe pê re xwarin, pêçîka xwe pê re xwarin
parmaklarını dahi yedirir Pêçiyên mirov jî bi mirov dide xwarin. (ji bo xwarinên pir biçêj û tehm)
parmaklı bitilî, bipêçîk rd
bitilî, bipêçîk rd
parmaklık 1. cax 2. qilfê tiliyê n
1. cax 2. qilfê tiliyên
parmaklıklar ardında di pişt caxên hesinî de, di pişt deriyan de (ji bo girtîgehê)
parmaklıklı caxkirî rd
caxkirî rd
parmaklıksız bêcax rd
bêcax rd
parmaksız bêtilî, bêpêçî, bêtilîk, bêpêçîk rd
bêtilî, bêpêçî, bêtilîk, bêpêçîk rd
parmıcan çeşîdek penêrê îtalyan (ku ji navê bajarê Parmayê tê)
çeşîdek penêrê Îtalyan (ku ji navê bajarê Parmayê tê)
parodi parodî şn/m
parodî şn/m
parola 1. parole 2. şîar m
1. parole 2. şîar m
parpa çêjikê masîkartûxkê
çêjikê masîkartûxkê
pars şek, şîp, pars (Felis pardus) zo/m
şek, şîp, pars (Felis pardus) zo/m
pars gibi bacaklarından ayırmak Ji bo çavtirsandina (yekî) tê gotin. (Wekî
parsa pars, parse m
pars, parsem
parsa toplamak 1) pars kirin 2) pars berhev kirin
1) pars kirin 2) pars berhev kirin
parsayı başkası toplamak piştgirêdayî kirin piştvekirî xwarin, kedkiro hedkiro ji mala Qasê re
piştgirêdayî kirin piştvekirî xwarin, kedkiro hedkiro ji mala Qasê re
Kedkiro hedkiro ji mala qasê (axê) re. Ez diçînim ew difirîne. Ez dikim ew dixwe.
parsel 1. bisam, tej, parsêl 2. lat, bestek, taxe (ji bo bexçeyê sebze û kulîlkan) m
1. bisam, tej, parsêl 2. lat, bestek, taxe (ji bo bexçeyê sebze û kulîlkan) m
parselasyon parsêlkirin m
parsêlkirin m
parselleme parsêlkirin m
parsêlkirin m
parsellemek 1. parsêl kirin 2. parî kirin l/gh
1. parsêl kirin 2. parî kirin l/gh
parsellenmek hatin parsêlkirin l/tb
hatin parsêlkirin l/tb
parselli parsêlkirî rd
parsêlkirî rd
parşömen keval, parşîmen m
kağıdı kaxizê keval, kaxizê parşîmenê
keval, parşîmenm
parşömen kağıdı kaxizê keval, kaxizê parşîmenê
partal pertal rd/nd
pertal rd/nd
partenojenez partenojenez biy/m
partenojenez biy/m
parter parter m
parter m
parti (I) bend, partî, hizb m (II) 1. beş, qewş, qism 2. car, qest, partî (di leyîstikan de) 3. şahînet, şahî, bezm (heng û şahiya ji bo pîrozkirina tiştekî) 4. deste, partî *bize bir parti mal gönder ji me re desteyek mal bişîne 5. kelepir (mec) 6. qezenc 7. partî mzk/m
parti (i) bend, partî, hizbm
parti (ii) 1. beş, qewş, qism 2. car, qest, partî (di leyîstikan de) 3. şahînet, şahî, bezm (heng û şahiya ji bo pîrozkirina tiştekî) 4. deste, partî * bize bir parti mal gönder ji me re desteyek mal bişîne 5. kelepîr (mec) 6. qezenc 7. partî mzk/m
parti çevirmek bi kaxizan leyîstin, partî çêkirin
bi kaxizan leyîstin, partî çêkirin
parti kurmak partî ava kirin, partî damezirandin, partî danîn, partî girê dan
partî ava kirin, partî damezirandin, partî danîn, partî girê dan
parti vermek şahînet dan, şahî çêkirin, bezm çêkirin
şahînet dan, şahî çêkirin, bezm çêkirin
partici 1. partiyî (kesê endamê partiye) 2. partîgir rd/nd
1. partiyî (kesê endamê partiyê) 2. partîgir rd/nd
particilik 1. partiyîtî, hizbayetî 2. partîgirî, alîgirî, layengirî m
1. partiyîtî, hizbayetî 2. partîgirî, alîgirî, layengirî m
partikül parçik, partîkul fiz/m
parçik, partîkul fiz/m
partili partiyî rd
partiyî rd
partisip pareng rz/m
pareng rz/m
partisiz bêpartî, bêbend, bêhizb rd
bêpartî, bêbend, bêhizb rd
partisyon partisyon mzk/m
partisyon mzk/m
partiyi kaybetmek winda kirin, têk çûn
winda kirin, têk çûn
Winda kirin. Têk çûn.
partiyi vurmak lê xistin (qezenceke mezin bi dest xistin)
lê xistin (qezenceke mezin bi dest xistin)
Lê xistin. (qezenceke mezin bi dest xistin)
partizan 1. partîgir, alîgir 2. canbêzar, canfîda, partizan (têkoşerê çekdar, ku li dijî neyaran şer dike) nd/nt
1. partîgir, alîgir 2. canbêzar, canfîda, partîzan (têkoşerê çekdar, ku li dijî neyaran şer dike) nd/nt
partizanca 1. partîgirane, bi partîgirî, partîgirkî 2. canbêzarane, canfidayane, partîzane, partîzankî, bi partîzanî h
1. partîgirane, bi partîgirî, partîgirkî 2. canbêzarane, canfîdayane, partîzane, partîzankî, bi partîzanî h
partizanlık 1. partîgirî 2. canbêzarî, canfîdayî, partîzanî m
1. partîgirî 2. canbêzarî, canfîdayî, partîzanî m
partner hevalkar, pişkdar, hevbeş, şirîk nd/nt
hevalkar, pişkdar, hevbeş, şirîk nd/nt
partöner 1. partoner (di şano, sinema û weki wan de pişkdarê serekerol) 2. hevalê leyîstikê (di leyîstikên îskambîlê de) 3. partoner (kesê ku bi hev re dans digirin) nd/nt
1. partoner (di şano, sînema û wekî wan de pişkdarê serekerol) 2. hevalê leyîstikê (di leyîstikên îskambîlê de) 3. partoner (kesê ku bi hev re dans digirin) nd/nt
parttaym nîvroj, dan n
nîvroj, dan n
parya 1. parya (kesê ji derî sîstema qesta li Hindistanê) 2. serserî rd
1. parya (kesê ji derî sîstema qesta li Hindistanê) 2. serserî rd
par 1.geçen yıl. 2.hisse, pay, taksit.
m 1. pay, hisse, üleş (birden fazla kişi arasından bölüşülmüş bir bütünden, bu kişilerin her birine düşen bölüm) 2. pay, , üleş (eşit bölüm) * vê bikin pênc paran bunu beş pay yapın
par (i) bnr pê û par
par (iii) nd art, arka, peş, geri (ön karşıtı)
par (iv) rd/h bıldır, geçen yıl, geçen sene
par (v) nd gecenin üçte biri * parek ji şevê çûbû gecenin üçte biri gitmişti
par bûn üleşmek
par dan pay vermek
par dan (yekî) (birine) pay vermek
par gerokan xwar pisîkan dilencinin payı her zaman tehlikededir
par kirin l/gh 1. pay etmek, bölüşmek, bölüştürmek 2. dağıtmak (belli bir orana göre bölüştürmek)
pay etmek
para (yekî) ketin (birinin) payına düşmek, (birine) rast gelmek * qumaşê baş para min ket kumaşın iyisi bana rast geldi
para berxê nêr her gav kêr e yiğit her zaman kavgaya hazır olmalıdır
para dengnekirinê sus payı, susmalık
para dilê xwe kirin kendine yer etmek
para dirûtinê dikiş payı, makas payı (veya hakkı)
para gerokan çû ber babîsokan dilencinin payı her zaman tehlikededir
para karê kâr payı
para pir 1) çoğu 2) aslan payı
para qazancê kâr payı
para xwe jê derxistin payını çıkarmak
para xwe jê hilanîn hisse çıkarmak, pay çıkarmak
para xwe stendin (an jî girtin) payını almak
para yê paşîn tune sona kalan donakalır
para zêde 1) aslan payı 2) makas payı
parabelo m parabellum (otomatik bir tabanca)
parabelûm m parabellum (otomatik bir tabanca)
parabol mat/m parabol
parabolîk mat/rd parabolik
paraboloît mat/m paraboloit
paraçol der/m paraçol
parad m tören
parada fermî nd geçit töreni
paradî m paradi
paradîgma m paradigma
paradoks m paradoks
paradoksî rd paradoksal
paraf m paraf
parafazî bj/m parafazi, söz karışıklığı
parafe rd parafe
parafe kirin parafe etmek, parafelemek
parafîn kîm/m parafin
parafîn kirin l/gh parafinlemek
parafînkirî rd parafinli, parafinlenmiş olan
parafînkirin mparafinleme
parago nd/nt 1. bekçi, korucu 2. gardiyan
paragotî m 1. bekçilik, koruculuk 2. gardiyanlık
paragotî kirin 1) bekçilik etmek 2) gardiyanlık etmek
paragraf m 1. paragraf (herhangi bir yazının bir satır başından öteki satır başına kadar olan bölümü) 2. paragraf (kanun maddelerinin kendi içlerinde satır başlarıyla ayrıldıkları ufak bölümlerden her biri) 3. paragraf (çengel işaretinin bir başka adı)
parahan m kaburga
parak m börek
paraka m paraka
parakete der/m 1. parakete (geminin saatteki hızını anlamak için kullanılan aygıt) 2. parakete (üzerinde yüzlerce iğneli köstek bulunan balık oltası)
parakîma biy/m parakima, özek doku
paralaks ast/m paralâks
paralel mat/rd 1. paralel, koşut 2. ast paralel 3. koşut, paralel (aynı zaman içinde gelişen, aynı özelikleri gösteren olay, düşünce vb.)
paralelî mat/m 1. paralellik, koşutluk 2. paralellik, koşutluk
paralelî kirin l/gh paralelleştirmek
paralelîkirin m paralelleştirme
paralelîzm fel/m paralelizm, koşutçuluk
paralojîzm man/fel m paralojizm
parametre mat/m parametre
parametredar rd parametreli
parametrîk rd parametrik
paran mat/m bölme * kirariya paranê bölme işlemi
parandin m 1. bölme, paylaştırma 2. mat bölme (bir niceliği iki veya daha çok eşit parçaya ayırma)
l/gh 1. bölmek, paylaştırmak 2. mat bölmek (bir niceliği iki veya daha çok eşit parçaya ayırmak)
parang m kor, köz
paranî m 1. lütuf, kerem (bağış olarak verme, iyilik) 2. teveccüh, güleryüzlülük
parankîma m parankima
paranoya bj/m paranoya
paranoyak rd 1. paranoyak (paranoya ile ilgili) 2. paranoyak (paranoyaya tutulmuş kimse)
parantez m parantez, ayraç
parantez girtin parantezi kapatmak
parantez vekir parantez açmak
parasempatîk rd parasempatik
paraste rd korunan, koruma altında olan
parastek m koruma
parastî mahfuz.
rd 1. savunulan, savunulmuş 2. korunan, saklı, mahfuz * her mafê wê parastî ye her hakkı saklıdır 3. dokunulmaz (ilişilmez, el sürülmez, taaruzdan masun) 4. bj bağışıklı
parastin 1.esirgemek, himaye etmek, korumak, muhafaza etmek, savunmak. 2.tapınma, ibadet.
m 1. savunma, savunuş, koruma, müdaafa etme 2. savunma (söz veya yazıyla, birinin yanında olma) 3. koruma (bir kimseyi veya şeyi dış etkilerden, tehlikeden veya zor bir durumdan uzak tutma) 4. koruma (himaye etme) 5. koruma (tehlikeli, zararlı durumları engelleme) 6. koruma (süregelen bir durumun değişikliğe uğramasını önleme) 7. esirgeme
l/gh 1. savunmak, korumak, müdaafa etmek * welat parastin yurdu savunmak (veya korumak) 2. savunmak (söz veya yazıyla, birinin yanında olmak) 3. korumak (bir kimseyi veya şeyi dış etkilerden, tehlikeden veya zor bir durumdan uzak tutmak) 4. korumak (himaye etmek) 5. korumak (tehlikeli, zararlı durumları engellemek) * ji bo ku mêweya biparêzin îlaç kirin meyveleri korumak için ilâçladı 6. korumak (süregelen bir durumun değişikliğe uğramasını önlemek) 7. esirgemek
parastinî m 1. korunma 2. bağışıklık 3. dokunulmazlık
parastinî ji ser rakirin dokunulmazlığını kaldırmak
parastinîya dîplomatîk diplomatik dokunulmazlık
parastinîya qanûnî yasal dokunulmazlık (ji)
parastinîyê bêpar hiştin dokunulmazlığını kaldırmak
parastinkî h 1. savunmaca 2. korumaca
parastû m ense
parasû bnr parsû
paraşût m paraşüt
paraşûtbaz nd/nt 1. paraşütçü (bir uçaktan paraşütle atlamak ve yere iner inmez savaşabilmek amacıyla eğitilmiş asker) 2. paraşütçü (bir hava taşıtında paraşütle atlayarak yere inen kimse)
paraşûtbazî m paraşûtçülük
paratoner m paratoner, yıldırımlık
parav (i) m köftehor kadın
parav (ii) rd tembel
paravan m 1. paravan 2. rd/nd mec paravan (adından, yetkisinden, gücünden, kendisinden belli etmeden yararlanılan kimse veya kuruluş)
paravî rd bunak kadın
parawtî rd süzme, süzülmüş olan
parawtin m süzme
l/gh süzmek
paraxistî rd ertelenmiş
parazît tufeyli.
biy/m 1. parazit, asalak, tufeyli 2. m parazit (radyo yayına karışan yabancı ses)
parazîtdar biy/rd 1. parazitli 2. parazitli * radyo parazîtdar e radyo parazitli
parazîtdar bûn l/ngh parazitlenmek
parazîtdarbûn m parazitlenme
parazîtî biy/m parazitlik, asalaklık, tufeylilik
parazîtolojî m parazitoloji, asalak bilimi
parbûyî rd paylaşık, bölünmüş olan
parç m 1. sinir, öfke (rahatsız edici, hastalık derecesine varan özellik) 2. psî gevşeme (öfke, kaygı gibi ruhî gerilimin normal duruma gelmesi)
parç (i) m sürahi
parça (yekî) danîn öfkesi geçmek, harı geçmek, sinirleri yatışmak, sükünet bulmak, yatışmak, sakinleşmek (coşku, sinir, korku için; etkisi azalmak) * bi zor û heft bela parça wî danî zor bela sakinleşti
parça (yekî) pê girtin sinirlenmek
parça (yekî) rabûn sinirlenmek
parça (yekî) rakirin sinirlendirmek
parça (yekî) rûniştin yatışmak, teskin olmak, sakin olmak, sakin duruma gelmek, sinirleri gevşemek (veya yatışmak)
parçe n 1. parça (bir bütünden ayrılan, ayrı sayılan veya artakalan şey) * ev parçeyê bexçe baş e bahçenin bu parçası iyi 2. parça (bir bütünden kopmak, kırılmak, yırtılmak vb. yoluyla ayrılmış bölüm) * parçeyên vazoya ku şikiyayî kırılan vazonun parçaları 3. parça (bir kaçı bir araya gelince bir bütünü oluşturan şeylerin her biri) * taximê xwarinê ku ji deh parçeyan hatiye pê on parçadan oluşmuş yemek takımı 4. parça (bir müzik veya edebiyat eserinin bir bölümü) 5. ek (sonradan eklenen ilave) 6. lime
parçe bûn l/ngh 1. parçalanmak 2. parçalanmak, bölünmek (birlik bozulmak)
parçe jê girtin parça almak
parçe jê stendin biyopsi yapmak
parçe kirin parçalamak, paramparça etmek.
l/gh 1. parçalamak 2. parçalamak, bölmek (birliğin bozulmasına çalışmak)
parçe parçe 1) parça parça 2) lime lime
parçe parçe kirin 1) parça parça etmek 2) lime lime etmek
parçe wesle bölük börçük
parçe wesle kirin bölük börçük etmek
parçebûn m 1. paralanma 2. parçalanma, bölünme (birlik bozulma)
parçebûyîn m m 1. paralanış 2. parçalanış, bölünüş
parçedar rd parçalı
parçefiroş nd/nt 1. parçacı (kumaş toplarından artmış parçaları satan kimse) 2. parçacı (makina yedek parçalarını satan kimse)
parçefiroşî m parçacılık
parçeker rd 1. parçalayıcı 2. parçalayıcı, bölücü, yarıcı (bir topluluğu, birliği parçalayan, bölme amacında olan)
parçekerî m 1. parçalayıcılık 2. parçalayıcılık, bölücülük, yarıcılık
parçekevir jeo/n taş (taş kütle)
parçekî rd kısmî
parçekirî rd parçalı, parçalanmış olan
parçekirin m 1. parçalama, parçalayış 2. parçalama, bölme (birliğin bozulmasına çalışma)
parçenebûn rd bölünmez
parçenebûnî m bölünmezlik
parçeparçe m parça parça etme, paramparça etme, paralama
parçeparçe bûn l/ngh parçalanmak, paralanmak, parça parça olmak
parçeparçe kirin l/gh parçalamak, paralamak (genelikle yırtıcı hayvanlar için) * şêr ask parçeparçe kir aslan ceylanı paraladı
parçeparçebûn m parçalanmak, paralanma, parça parça olma
parçeparçekirin m parçalama, paralama (genelikle yırtıcı hayvanlar için)
parçeperst nd/nt parçacı
parçeperstî m parçacılık
parçewesle rd 1. paramparça 2. hurdahaş
parçewesle bûn l/ngh 1. parçalanmak, paralanmak 2. hurdahaş olmak
paramparça olmak
parçewesle kirin l/gh 1. parçalamak, paralamak (genelikle yırtıcı hayvanlar için) * şêr ask parçewesle kir aslan ceylanı paraladı 2. hurdahaş etmek
1) paramparça etmek 2) hurdahaş etmek
parçeweslebûn m 1. parçalanma, paralanma 2. hurdahaş olma
parçeweslebûyîn m 1. parçalanış, paralanış 2. hurdahaş oluş
parçeweslekirin m 1. parçalama, paralama (genelikle yırtıcı hayvanlar için) 2. hurdahaş etme
parçeyê canê (yekî) (birinin) ciğerparesi
parçeyê mezin guhê (yekî) bûn (biri) paramparça olmak, lime lime olmak
parçeyê şikandî kırık, kırık parça * parçeyê şikandî yê camê cam kırığı
parçeyê yêdek yedek parça
parçeyek bir karış (çok az) * parçeyek erdê me heye bir karış toprağımız var
parçeyekî agir e 1) ateş parçası (çok canlı, hareketli, becerikli ve çalışkan) 2) ateş parçası (çok yaramaz çocuk)
parçeyekî ecem e ateş parçası (çok yaramaz çocuk)
parçik n 1. parçacık 2. fiz parçacık, partikül
parçimk zo/m yarasa
parçin hisse alma.
parçok rd parçalayıcı
parçok (ii) rd sinirli
parçokî (i) m parçalayıcılık
parçokî (ii) rd sinirlice, sinirli, asabî
parçokî bûn l/ngh asabîleşmek
parçokîbûn m asabîleşme
parçokîtî m sinirlilik
pardanî taksitle
m taksit
pardanî dan taksit ödemek (veya vermek) bi
pardanî kirin l/gh taksitlendirmek
pardanî pardanî taksit taksit
pardanîkirin m taksitlendirme
pardar hissedar.
nd/nt 1. ortak 2. rd ortak (birden çok kimse, veya nesneyi ilgilendiren, onlara özgü olan, onların katılmasıyla oluşan, müşterek) * aliyên pardar ên helbestvanan hene şairlerin ortak yönleri vardır 3. paydaş, hissedar, hisseli
pardarî m 1. ortaklık 2. paydaşlık, hissedarlık
pardarî bûn l/ngh ortaklaşmak
pardarî kirin l/gh ortaklaştırmak
ortaklık etmek
pardarîbûn m ortaklaşma
pardarîbûyîn m ortaklaşma
pardarîkirin m ortaklaştırma
pardarîya anonîm anonim ortaklık
pardarîya hevpişk anonim ortaklık.
pardarîya tixûbdar limitet ortaklık (şirket)
pardax m açkı perdah
pardax (i) m bardak
pardax kirin l/gh 1. açkılama, perdahlamak 2. mec örtbas etmek
perdah vurmak (veya etmek)
pardaxker nd/nt perdahçı
pardaxkerî m perdahçılık
pardaxkirin m 1. açkılama, perdahlama 2. mec örtbas etme
pardon b pardon
parduso m pardösü
pare n pare, parça
parê kirin l/gh paylaşmak, bölüşmek
pare pare pare pare, parçe parçe
parek (i) mat/m bölme işareti
parek (ii) rz/m ek (kelime türetmek veya kelimenin görevini belirtmek için kullanılan şekil verici ses veya sesler)
pareker nd/nt atımcı, hallaç
parekerî m atımcılık, halaçlık
parekî bûn rz l/ngh ekleşmek
parekîbûn rzlm ekleşme
parekîbûyîn rzlm ekleşme
parêkirin m paylaşma, bölüşme
parêkirina bi xwedayî kul taksimi
parêm bot/m bir bitki
paremî bot/m bir tür bitki
parên saetê saat dilimi
pareng ortaç, partisip, sıfat fiil
parenga çalak etken ortaç
parenga nihoyî durum ortacı
parenga qop apocope particible
parenga raborî geçmiş zaman ortacı
parêsk m avlu
paresû ant/n kaburga, eğe
parêv (i) m bir yemek türü
parêv (ii) m tandır kebabı
pareve bûn l/ngh paylaşılmak, bölüşülmek
pareve kirin l/gh paylaşmak, bölüşmek
parevebûn m paylaşılma, bölüşülme
parevebûyîn m paylaşılış, bölüşülüş
parevekirin m paylaşma, bölüşme
parevekirina bi xwedayî kul taksimi
pareyî rd kesirli
parêz perhiz, diyet.
m 1. perhiz, diyet * camêr nexweş e, parêz dike adam hasta, diyet yapıyor 2. oruç (haz veren şeylerden yoksunluk 3. perhiz (Hristıyanların ve Yahudilerin belli günlerde et, yağ gibi bazı yiyecekleri yemeden tuttukları oruç)
parêz (i) m 1. hasbahçe 2. park, gezinti yeri
parêz (ii) n 1. bostan (kavun, karpuz tarlası) 2. harım (sebze ve meyve bahçesi)
parêz (iv) m 1. savunu, savunma 2. koruma
parêz girtin perhiz tutmak.
l/gh perhiz tutmak
perhiz yapmak
parêz kirin l/gh perhiz yapmak
perhiz yapmak
parêzan m savunuş
parêzbar rd 1. savunabilir 2. korunabilir, korunmalı
parêzdar nd/nt 1. koruyucu, muhafız 2. hemşire 3. rd bağışık, korumalı
parêzdar kirin l/gh bağışık kılmak
parêzdarî m 1. koruyuculuk, muhafızlık 2. hemşirelik
parêzdarkirî rd bağışık kılınmış
parêzdarkirin m bağışık kılma
parêzek nd/nt koruyucu, hami
parêzer avukat.
nd/nt avukat, savunman, müdafi
parêzerê xetê sp/nd kaleci
parêzerî m 1. avukatlık, savunmanlık (avukat mesleği) 2. avukatlık (avukatın yaptığı iş)
parêzertî m avukatlık
parêzgar nd/nt vali
parêzgarî m 1. valilik (vali olma durum) 2. valilik (valinin görevi) 3. valilik (valilik makamı ve bu makama bağlı resmi dairelerin tümü)
parêzgeh vilayet.
parêzgeh  m il, vilâyet 2. eyalet
parêzger 1.veli, hami, koruyucu, muhafız, savunucu. 2.Vali.
nd/nt 1. savunmacı 2. koruyucu, muhafız
parêzgerî himaye.
m 1. savunmacılık 2. koruyuculuk, muhafızlık
parêzgir rd perhizkâr
parêzgirî rd perhizkârlık
parêzgirtî rd perhizli, perhiz tutmuş olan
parêzgirtin m perhiz tutma
parêzî m 1. savunu, savunma, müdafaa 2. sp savunma, defans 3. diet
parêzî kirin savunma yapmak
parêzîbar rd savunabilir
parêzîn m savunum
parêzîtî m savunmacılık
parêzîya (...) kirin (birini veya bir şeyi) savunmak
parêziya qanûnî nd yasal dokunulmazlık
parêzîya rewa meşru savunma, meşru müdafaa
parêzîya tewş boş savunma
parêziyî rd savunma ile ilgili
parêzkar tutucu, muhafazakar, sofu.
parêzkar (i) nd/nt perhizkâr
m perhizkârlık
parêzkar (ii) nd/nt 1. savunmacı, savunucu 2. koruyucu, koruma, muhafız
parêzkarî (ii) m 1. savunmacılık, savunuculuk 2. koruyuculuk, korumalık, hakmi, muhafızlık
parêzker nd/nt nd/nt 1. savunmacı, savunucu 2. koruyucu, koruma, hakmilik, muhafız
parêzkerî m 1. savunmacılık, savunuculuk 2. koruyuculuk, korumalık, muhafızlık
parêzkirin m perhiz yapma
parêzmend nd/rd hakmi, koruyucu
parêzmendî m hamîlik, koruyuculuk
parêzname m savunma, müdafaaname
parêznegirtî rd perhizsiz
parêztar nd/nt perhizkâr
parêztarî m perhizkârlık
parêzvan (i) nd/nt bostancı
parêzvan (ii) nd/nt 1. savunucu 2. koruma, koruyucu
parêzvanî (i) m bostancılık
parêzvanî (ii) m 1. savunuculuk 2. korumalık, koruyuculuk
parêzyar nd/nt savunman
parêzyarî m savunmanlık
parfûm m parfüm
parfûmerî m 1. parfümeri 2. parfümeri (kozmetik ve kokuların satıldığı dükkan)
parfûmerîtî m parfümeri, ıtriyatçılık
pargan n bacak
pargîdanî m şirket
pargon bnr pargûn
pargûn m çadır ve bazı yapıları sudan kuruma kanalı
parhevî m ticarî şirket
parî n 1. parça (bir bütünden kopmak, kırılmak, yırtılmak vb. yoluyla ayrılmış bölüm) * pariyên kaxiz kâğıdın parçaları 2. biraz (yeterince değil, yeter ölçüde değil) 3. biraz, bir parça (az miktarda, çok değil) * em pariyek bêhna xwe vedin pir parça dinlenelim * parî baş e biraz iyi * min pariyek araq vexwar bir parça rakı içtim * pariyek xwe wê de bide biraz öteye kay
n 1. kırıntı 2. kırpıntı (kırpılan şeyden kalan küçük parça) 3. lokma, sokum, banak * pariyek nan dayê bir lokma ekmek ona verdi * pariyek nan bir banak ekmek 4. çiğnem, çiğnemlik 5.rd kırpıntı (kırpıntı biçiminde olan) (filan tişt)
parî bûn l/ngh bölünmek, üleşilmek
parî kirin l/gh 1. bölmek, bölüştürmek, paylaşmak, üleşmek, üleştirmek 2. dilmek (bir bütünü küçük ve yassı parçalara ayırarak kesmek)
parî kirkitandin çatra patra konuşmak
parî parî 1) parça parça 2) kıtır kıtır, lime lime
parî parî bûn 1) parça parça olmak 2) kıtır kıtır doğranmak
parî parî kirin 1) parça parça etmek 2) kıtır kıtır doğramak
parî parî nan heta tu dikarî (bir şeyi ekmeğe) katık etmek
parîbûn m bölünme, bölünüş, üleşilme
parîbûyîn rd bölünüş, üleşilme
parîk m lime
parîkirin m 1. bölme, bölüştürme, paylaşma, üleşme, üleştirme 2. dilme (bir bütünü küçük ve yassı parçalara ayırarak kesme)
parîn l/ngh bölüşmek
m dua
parîn (ii) m bölüşme
parîn kirin dua etmek
parinc m maaş
parinc dan maaş vermek
parinc stendin (an jî girtin) maaş almak
parînek mat/m bölüm (pölme işleminde elde edilen sayı)
pariske m merdiven
parispan n yama
parîte m parite
parîxwer nd/rd asalak, yiyici (başkaların sırtından geçinen)
parîxwerî m asalaklık, yiyicilik
pariyê mihê bot/nrd yenebilir bir ot türü
parîyek 1) bir parça, azıcık 2) çat pat, çatapata
parîyên (yekî) jimartin (birisinin) lokmasını saymak
parîz m 1. hasbahçe 2. park, gezinti yeri
parizîn m 1. savunma 2. korunma
parjimar kesir.
rd kesirli sayı
parjinandin bir cümleyi, gramatik açıdan incelemek.
park m 1. park (gezip hava almak için düzenlenmiş ağaçlık ve çiçekli büyük bahçe) 2. park (otopark) 3. park (trafik zorunlukları dışında durma biçimi) 4. park (cephane, makina veya otomobillerin bulunduğu yer)
park kirin park etmek (veya yapmak)
parka m parka
parke m 1. parke (döşemelerde kullanılan küçük, biçimli tahta) 2. parke (düzgün bir biçimde yontulmuş, köşeli taşlarla yapılmış kaldırım) * kevirê parkeyê parke taşları
parkefiroş nd/nt parkeci (satan kimse)
parkefiroşî m parkecilik
parkevan nd/nt 1. parkeci (yapan kimse) 2. parkeci (parke ustası)
parkevanî m parkecilik
parkirî rd bpaylaşık, bölüşük
parkirin bölmek, taksim etmek.
m 1. pay etme, bölüşme, bölüştürme 2. dağıtım, dağıtma (belli bir orana göre bölüştürme)
parkirina bi biratî kardeş payı
parkirina eletexmîn Allah taksimi
parkît rz/m sonek
parkîta biçûker rz küçültme soneki
parkîta çawaniyê rz niteleme soneki
parkûr m parkur
parlamen m parlâmento, meclis
parlament bnr parlamento
parlamenter nd/nt1. parlâmenter, milletvekili 2.rd parlâmenter (parlâmentoya dayanan, parlâmentoyla ilgili)
parlamenterê serbixwe bağımsız milletvekili
parlamenterî m parlâmenterlik, milletvekiliği
parlamenterîzm m parlâmentarizm
parlamento m parlâmento, meclis
parleşker m kolordu
parmehî m aylık taksit
parmend nd/nt 1. ortak 2. paydaş, ortak 3. rd ortak (birden çok kimse, veya nesneyi ilgilendiren, onlara üzgü olan, onların katılmasıyla oluşan, müşterek) * layên parmend ên helbestvanan hene şairlerin ortak yönleri vardır
parmend bûn ortak olmak, katılmak, yararlanmak.
l/ngh 1. ortak olmak 2. paydaş olmak 3. istifade etmek
parmendbûn m 1. ortak olma 2. paydaş olma 3. istifade etme
parmendî ortaklık, katılım.
m 1. ortaklık 2. paydaşlık
parmendî bûn l/ngh ortaklaşmak
parmendî kirin l/gh ortaklaştırmak
ortaklık etmek
parmendî lê kirin 1) iştirak etmek, katılmak 2) ortak olmak
parmendîbûn m ortaklaşma
parmendîbûyîn m ortaklaşma
parmendîkirin m ortaklaştırma
parmîrat m miras payı
parnic m yevmiye, günlük
parnihayî rd fail
paro m ağaçtan kürek
parodî şn/m parodi
parok bot/m bir tür mantar (pamuğa benzer ve barut yapımında kullanılır)
parole m parola
parone bnr panore
paronek bnr panorek
paronge bnr panorek
parpar (i) bot/m semiz otu (Portulaca oleracea)
parpar (ii) m bölük börçük, parça börçük
parpar kirin l/gh bölük börçük etmek
parparî rd bölük börçük olan
parparik zo/m kelebek
parparkirî rd bölük börçük edilmiş olan
parparkirin m bölük börçük etme
parpêv hiq anonim ortaklık (veya şirket)
pars m 1. dilenme 2. parsa
pars (i) zo/m pars, leopar (Felis pardus)
pars berhev kirin parsa toplamak
pars kirin l/gh dilenmek
1) dilenmek 2) parsa toplamak
pars pê dan kirin dilendirmek
pars û pûrs (an jî pirûs) dilenme
pars û pûrs kirin dilenmek
parsek dilenci.
nd/nt1. dilenci 2. mec dilenci (ısrarla ve arsızca bir şey istiyen kimse)
parsek e, bi şûr û qertek e ayranı yoktur içmeye, atla gider sıçmaya
parsekî m 1. dilencilik (dilenci olma durumu) 2. dilencilik (dilenciye yakışır davranış)
parsekî kirin dilencilik etmek (yapmak)
parsekî pê dan kirin dilendirmek, dilencilik yaptırmak
parsêl parsel.
bnr parsel
parsel m parsel
parsel kirin l/gh parsellemek
parselkirî rd parselli, parsellenmiş olan
parselkirin m parselleme
parseng m 1. denge (bir nesnenin veya insanın devrilmeden durma hali) 2. denge (siyasî güçlerin, yetkilerini birbirini sınırlayacak şekilde dağıtmaları)
parseng kirin l/gh dengelemek
parsenga bêbiryar fiz kararsız denge
parsenga biryardar fiz kararlı denge
parsengdar rd dengeli
parsenghildan sp/m 1. halter (birbirine sapla bağlanmış iki gülle veya disklerden yapılmış araç) 2. halter (bu aracı taldırmayı amaçlayan spor dalı)
parsenghilgir nd/nt halterci
parsenghilgirî m haltercilik
parsengkirî rd dengelenmiş
parsengkirin m dengeleme
parsî bnr parsû
parsim bj/m nezle
parsimî rd nezleli
parsimî bûn l/ngh nezle olmak
parsîn l/ngh çözümlemek
parsîn (i) m imla
parsîn (ii) m çözümleme
parsing m çatı
parsîw bnr parsû
parsk n vicdan
parsker nd/rd dilenci
parskerî m dilencilik
parskerî kirin dilencilik etmek
parskirî rd dilenmiş olan
parskirin m dilenmek
parşomen parşömen.
m parşömen
parspan m yama
parsû kaburga.
ant/n 1. kaburga, eğe (eğe kemiklerin oluşturduğu kafes) 2. kaburga (göğüs kafesini oluşturan, arkadan omurgaya, önden de göğüs kemiğine eklenen uzun, yassı ve eğri kemiklerden her biri) 3. kenar * parsûyê kaseyê kasanın kenarı
parsûgir rd gururlu, mağrur
parsûgirî m gururluluk, mağrurluk
parsûgirî kirin gururluluk yapmak
parsûhişk rd inatçı, sert kafalı
parsûhişkî m inatçılık
parsûstûr rd 1. gururlu, mağrur 2. inatçı
parsûstûrî m 1. gururluluk, mağrurluk 2. inatçılık
parsûyê xwar güvenilmez
parsûyên (yekî) derketin kaburgaları çıkmak
parsûyên (yekî) di hev re derbas bûn kaburgaları birbirine geçmek
parsûyên (yekî) hatin jimartin kaburgaları sayılmak, bir deri bir kemik kalmak
parsûyên (yekî) xuya kirin kaburgaları çıkmak
parsûyên kurt serbest kaburgalar
part m 1. pay, hisse 2. parsa
part (i) m 1. parti, hizip * tu ji kîjan partê yî? hangi partidensin? 2. ekip (oyunlarda)
part (ii) m otuz adet, otuz tane (otuz taneden oluşan herhangi şey) * partek hêk otuz adet yumurta
part (iii) m 1. yığın, tokurcun (ot ve ekin yığını) 2. kucak dolusu (kucak dolduracak kadar) * partek nan bir kucak dolusu ekmek
part kirin l/gh parsellemek
parselemek
partenogenez biy/m partenojenez, döllenmesiz üreme
parter m parter
partî parti.
m parti (siyasi parti)
1. part (bir bütünün parçası) * partiyek mal bir parti mal 2. mzk parti (armoniyi oluşturan ezgilerden her bir) 3. parti (bazı oyunlarda bir kez)
partî ava kirin (an jî danîn) parti kurmak
partî çêkirin parti çevirmek ((kâğıt oyunları çin)
partî damezirandin parti kurmak
partî girê dan parti kurmak
partîgir partili.
rd/nd partici, partizan (parti taraftarı)
partîgirane h partizanca
partîgirî m partizanlık particilik
partîgirkî h partizanca
partîkok m partıcık
partîkul fiz/m partikül, parçacık
partilandin m haşlama (suda kaynatarak pişirme)
l/gh haşlamak (suda kaynatarak pişirmek)
partilîn m haşlanma (suda kaynatarak pişirmek)
l/ngh haşlanmak (suda kaynatarak pişirmek)
partîpartî bûn l/ngh hizipleşmek, klikleşmek
partîpartîbûn m hizipleşme, klikleşme
partîperest nd/nt partici, koyu parti taraftarı
partîperestî m particilik, koyu parti taraftarlığı
partisyon mzk/m partisyon
partîvan nd/nt 1. partici 2. partili
partîvanî m 1. particilik 2. partililik
partîvanîtî m particilik
partîya dijatiyê (an jî muxalefetê) muhalefet partisi
partîya sereke ya muxalefetê ana muhalefet partisi
partiyane h partiselce
partîyên xwişk kardeş partiler
partiyetî m particilik
partiyî rd partili
partiyîtî m partililik
partîzan nd/nt partizan (düşmanlarına karşı mücadele verilirken silâhlı harekete katılan kimse)
partîzane h partizanca
partîzanî m partizanlık
partîzankî h partizanca
partkar rd şişko
partkirin m parselleme
partoner nd/nt 1. partöner (tiyatro, sinama vb. sanat kollarında özellikle baş rol oynayan sanatçının rol arkadaşı) 2. partöner (kâğıt oyunlarında ortak) 3. partöner (birlikte dans eden kimse)
parûxan n serbest kaburga
parve bölü.
parve bûn l/ngh paylaşılmak, bölüşülmek, bölünmek
parve kirin bölmek, bölüşmek, paylaşmak.
l/gh 1. paylaşmak 2. bölüştürmek, bölmek 3. mat bölmek (bir niceliği iki veya daha çok eşit parçaya ayırmak)
parvebûn m paylaşılma, bölüşülme, bölünüş
parvek mat/m bölme işareti
parvekar nd/nt bölücü
parvekarî m bölücülük
parveker (i) mat/m bölen
parveker (ii) rd 1. paylaşımcı 2. bölücü, bölen 3. bölücü (bir topluluğu, birliği parçalayan, bölme amacında olan)
parvekerî m 1. paylaşımcılık 2. bölücülük
parvekirin m 1. paylaşma 2. bölüştürme, bölme 3. mat bölme (bir niceliği iki veya daha çok eşit parçaya ayırma)
parvekirox nd/nt 1. paylaşımcı 2. bölücü
parvekiroxî m 1. paylaşımcılık 2. bölücülük
parvenebûn rd bölünmez
parvenebûnî m bölünmezlik
parxaç m gömme (bir tür kül pidesi)
parxan kaburga.
ant/n 1. kaburga, eğe (eğe kemiklerin oluşturduğu kafes) 2. kaburga (göğüs kafesini oluşturan, arkadan omurgaya, önden de göğüs kemiğine eklenen uzun, yassı ve eğri kemiklerden her biri) 3. serbest kaburga
parxane bnr parxan
parxanqalind rd gururlu
parxêl kağnı.
m 1. kızak (öküz, at gibi hayvanlarca çekilen bir tür kızak) 2. at arabası
parxêle bnr parxêl
parxone bnr parxan
parxur rd başkasının hissesini yiyen kimse
parxurî m başkasının hissesini yeme
parya rd parya
parz bot/m iğde
parza bj/m aşı
parza kirin l/gh aşılamak
aşı vurmak
parzaker nd/nt aşıcı
parzakerî m aşıcılık
parzakirî bj/rd aşılı
parzakirin m aşılama
parzan m arıtım
parzandin m süzme
l/gh süzmek
parzanekirî bj/rd aşısız
parzaya xuriyan çiçek aşısı
parze bnr parza
parzemîn erd/m ana kara, kıta
parzemîna amerîkayê nd Amerika Kıtası,Yeni Dünya
parzemîna asyayê Asya Kıtası
parzeng m ek, ilave
parzî m ıhlamur
parzîn ıhlamur.
parzin bnr parzing
parzinandî rd 1. süzme, damıtık, mukattar 2. arıtık, rafine
parzinandin m 1. süzme, damıtma 2. arıtma
l/gh 1. süzmlek, damıtmak 2. arıtmak
parzing 1. süzek (süzme işinde kullanılan bez torba (ayran, süt, peynir vb) 2. süzek, süzgeç 3. damıtıcı, imbik 4. filtre
parzîngeh m arıtım evi, rafineri,
parzinî rd damıtık
parzinîn süzülmek
m 1. süzülme, süzülüş, damıtılma 2. arıtılma
l/ngh 1. süzülmek, damıtılmak 2. arıtılmak
parzinîner rd 1. süzücü 2. nd/nt damıtıcı (damıtma işlerini yapan)
parzink bnr parzing
parzûn (i) m yünden yapılma süslü torba
parzûn (ii) m 1. süzek (süzme işinde kullanılan bez torba (ayran, süt, peynir vb) 2. süzek, süzgeç 3. damıtıcı, imbik 4. filtre
parzûn kirin l/gh 1. imbikten çekmek 2. imbiklemek
l/gh arıtmak
l/gh süzmek
süzmek
l/gh 1. süzmek 2. damıtmak 3. arıtmak
parzûndar rd süzekli, süzgeçli
parzûng m 1. damıtıcı, imbik 2. filtre
parzûngeh m rafineri
parzûnkirî rd 1. süzme, süzülmüş olan 2. kîm damıtık 3. arıtık, arıtılmış olan
parzûnkirin m 1. süzme 2. damıtma 3. arıtma
par [I] sala borî *“feqîr û jar, wek par û pêrar” [II] 1. behre 2. beş 3. hise 4. bir *“du parên xizaniyê, nezanî ne” [III] 1. paş, dû, pişt 2. pişt ve
1. Sala berî îsal (navdêr, mê) p-ya nerm, sala berî vê salê, sala berî îsal.
Têkildar: pêrar, betrapar.
Bide ber: bar.
ji: Proto-hindûewropî: per2(borîn) > per+ut(par) têkildarî koma per1 e , Proto-aryayî: parut(par) Avestayî: parut(par) Farisî: pār (par) Belûçî: pāri (par) ... ir Kurmancî: par (par) Kurdî (Soranî): par (par) Hewramî: par (par) Zazakî: par (par) Sanskrîtî: parūt(par) Ermenî: heru (par) Yewnanî: pšruti (par) ... , Çavkanî: Horn p.61, MacKenzie P.127 Pokorny: 810 816, Hevreh: borîn, pir, pel, tê perrîn.
: parî, parîn
par bûn (lêker)(Binihêre:) par
par dan (lêker) behr dan.
ji: par + dan
par kirin beş kirin, teqsîm kirin
(lêker)(Binihêre:) par
par li me dida bi daran, îsal xwe nagire li ser çardaran (biwêj) rewş gelek caran berevajî û bi awayekî neyini tê guherandin. tu li kari dinyayê mêze bike. par li me dida bi duran, îsal xwe nagire li ser çardaran.
para (navdêr) forma yekjimar ya diyar ji peyva par: Ev para te ye. forma pirrjimar ji peyva pare: Kirrîna xaniyekî hewceyî gelek para ye.Papyamentoyî (navdêr) firrinde, balinde, çivîk, çûçik, teyr, tilûr, terewîl, ajelên biçeng yên ku difirrin û hêkan dikinSpanyolî daçek, bo, ji bo, ji ... re Tirkî: (navdêr) pare, dirav, pere
para- pêşgir. Xwendin: Jehevqetandin: paˑpa-, li ber, nerast:paramilîter, paranormal, paralel, paralegal, parazît, parabol.
Dijwate: meta-.
ji: ji yewnanî pará „li ber“. Înglîzî: pêşgir, li ser, li ber, li cem, ne asayî, ne rast, wek, heman, dirûvdan.
: parabola, paradigm, parallel, paravirtualization, paramilitary, paranormal, parapsychology, paratext
parabol (navdêr, mê) antên, satelît, sêl, aryal.
ji wêjeyê: Ji salên 90-ê heta prosesa ko em îro gihayînê – wezîfedarê vê meseleyê rêzdar Sinan Ilhan jî li vê derê ye – ez dibêjim TRT weşana bi kurdî bike jî dibe û neke jî dibe. Teknolojî wisa pêşve çû û rewşa global ya dinyayê gehişt rewşeka wisa ko li Gewaşê li serê girekî li ser banê xaniyê mezrayekî tu parabolekê (sêl) dibînî. Li wê malê bi komandaya dûrragirê li Roj TV temaşa dikin, li Kurd-Satê temaşa dikin, li Kurdistan TV temaşa dikin û li Mezopotamya TV temaşa dikin. Yanî hon vê bikin jî dibe û nekin jî dibe, jixwe heger di kirina vê weşanê de jî hon behsa erebî û farisî bikin wateya wê ew e ko di eslê xwe de we hebûna kurdan wekî nasname hêj hezim nekiriye.
paradigma (navdêr, mê) nimûne, mînak, manend, mîsal, embaz, model, mesele.
Herwiha: paradîgma.
ji wêjeyê: Eger em ji aliyê paradigma û aqlê gerîllaçitiya gel û şoreşger de jî li qetlîama Amedê mêze bikin, emê gelek bi hêsanî bibînin ko PKK ji vî aliyî de jî şaş û zerardar e.(Ibrahîm Güçlü: Terora bêesalet/kor – PKK û Erdogan - Buyukanit... Nefel.com, 1/2008).
ji: Ji yewnaniya kevn παράδειγμα.
: paradigmatîk, paradigmayî
paradigmayî (navdêr, mê) rewşa paradigmabûnê.
ji: paradigma + -yî
paradox Înglîzî (navdêr) netebayî, nerêkî, narêkayetî , paradoks, nakokî, ,
paragotî (rengdêr) pasvanî, mifirdîtî, qerewêltî, nîgehdarî, natorî, notirvanî, pasbanî, gardiyanî, goyîngerî, zêrevanî, nobedarî, pawanî, panêrî.
ji: para +gotî
paragraf (navdêr, mê) bend, made, xal, yek yan çend hevokên ku li dû hev hatine nivîsîn bêyî ku dest bi rêzek nû ya nivîsînê bêt kirin, bend, made, birg, xal, her beşa qanûnekê yan peyamekê ya ku jimara xwe ya taybet heye: Li gor paragrafa 4ê ya Destûra Iraqê erebî û kurdî zimanên fermî yên dewletê ne.
parak cureyekî xwarinê ye û ji êrd tê çêkirin
parametre (navdêr, mê) pîvan, krîter, merc, şert, hed, hidûd, sinor, tixûb.
ji wêjeyê: Li Tirkiyeyê û bakurê Kurdistanê apocî, kemalîst û laîsîstan winda kiriye û ti hêzeka siyasî nikare bi wan parametreyan xurt bibe û bijît. Hêza eskerî ya herî kemalîst ordiya tirkan jî mecbûr e îtaeta hikûmeta AKP-ê bike û mitefiqên xwe yên kurd apociyan û DTP-yiyan bifiroşe..
ji: Ji frensî: para- + -metre
paramilîter (navdêr) nîv-eskerî, nîvleşkerî, sivîlên ku hatine biçekkirin, sivîlên çekdar, çekdarên sivîl.
Herwiha: paramîlîter.
ji wêjeyê: Dîyar e ko ev gişt ne çalakîyên ji xwe ber in, ji navendekê tên birêvebirin. Di nav van çalakîyan de rêxistinên mîlîter, paramîlîter hene, ev yek dike ko her çiqas ev çalakî sîvîl xuya bikin jî, divê meriv bihesibîne ko bi rastî encamên manîpulasyonên leşkerî ne..
ji: Ji frensî paramilitaire ji para- + milîter.
: paramilîterî, paramilîterîtî, paramilîtertî
paramilîterî (navdêr, mê) rewşa paramilîterbûnê.
ji: paramilîter + -î
parandin (navdêr, mê) gazindekirin, pareparkirin, lavakirin, hîvîkirin
paranî (navdêr, mê) kerem, qencî, çakî, başî, xêr, say, camêrî, xweşmirovî, litûf, niwast, lutif
paranoya (navdêr, mê) tirsa yan gumana zêde û bêaqilane.
ji wêjeyê: Xebata siyasî ji hemî formên yekalî û piralî yên paranoyayê rizgar bikin.(Michel Foucault: ‘Li Dijî Odîb’ Dergehê jiyaneke bê faşîzm e, wergerrandin: Ehmedê Huseynî, Hem.passagen.se, jêwergirtin: 3/2008).
ji: Bi rêya frensî paranoïa yan inglîzî paranoia ji yewnaniya kevn παράνοια ji παρά (para-) + νους (giyan, ruh).
: paranoyak, paranoyakane, paranoyakî, paranoyakîtî, paranoyaktî
paranoyak (rengdêr) (navdêr) nexweşê/a paranoyayê, kesa/ê ku êşa paronayayê heye, tişta/ê têkildarî êşa paranoyayê.
Herwiha: paranoyd.
ji wêjeyê: Îlhan Selçuk paranoyakek heyranê postalan e.(Emre Akoz li gor Netkurd.com, 3/2008).
ji: paranoya + -k.
: paranoyakane, paranoyakî, paranoyakîtî, paranoyaktî
paranoyakane (rengdêr) bi awayekî paranoya.
ji: paranoya + -ane
paranoyakî (navdêr, mê) rewşa paranoyakbûnê.
ji: paranoyak + -î
parapet (navdêr, mê) cax, kupeşte, şifşe, dîwarê yan şîşên ku li balkonan yan banan yan piran hene daku mirov jê nekeve.
ji: Ji îtalî parapetto
parastî (rengdêr) tiştê/a ku tê an jî hatiye parastin
parastin Tewandî(lêker)(navdêr, mê) nehêlan ti bela yan ziyan lê bibin, ji bela yan ziyanan dûr kirin, nehêlan xirab yan pûç bibe: Divê mirov zarrokan ji agir û avê biparêze. Parastina niştiman erkê her mirovek welatperwer e. peyrewê tiştekî bûn, mirûdê kesekî yan tiştekî bûn, ji tiştekî hez kirin: Ew çepîtiyê diparêze. (Ew sosyalîst e.).
Herwiha: paraztin, parêzîn, paristin, pariztin. Tewîn: Lêker: -parêz-.
Hevwate: sitirandin, qurtal kirin.
Bide ber: peristin.
Bikaranîn: Lêker: parastin xwestin. Navdêr: parastinxwestin.
ji: hevreha soranî پاراستن (parastin), pehlewî perhîxten, -perhîz-, jiari, têkilî parêz.
parastin / diparêze / biparêze 1. berevanî kirin 2. hemete kirin *“gund, bê se nayê parastin”
parastin xwestin (lêker)(Binihêre:) parastin
parastinî (navdêr, mê) parêzî, berhelistî.
ji: parastin +-î
parastinkar (navdêr, mê) piştmêr, piştvan, peristo, pîber, hevgel, parêzker.
ji: parastin +-kar
parastinkî (navdêr, mê) bi parastînî.
ji: parastin +-kî
parastinzanî (navdêr, mê) parêzzanî.
ji: parastin +-zanî
paraşûtvan çetirbaz
parav [I] 1. kesê ku her dem galte, henek û pêkenînan dike û ji tixûban dertê 2. bizava beredayî û bêbingeh [II] galte, henek [III] 1. teze, nû 2. ter, şil
(rengdêr) mirovê herdem gelte henek û pêkenînan di bêjit û ji tuxwîbî der dikevit, şavêr, çivêl, :kuro ma tu ji paravîyên xwe ve nabî !, :;fêqîyê bi av avdar, :ev bacane gelek di paravin piav
paravek dan xwe (her çiqas ziravqetî be jî) xwe gijgijandin û rahiştin karekî
paravî baravî, dawerivî
(rengdêr) gelte, henek, tirane.
Bikaranîn: Lêker: paravî kirin. Navdêr: paravîkirin Rengdêr: paravîkirî
paravî bûn baravî bûn, dawerivîn
paravî kirin baravî kirin, dawerivandin
(lêker)(Binihêre:) paravî
paravîkirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye paravî kirin
paravîkirin (navdêr) henekkirin, tiranekirin, :bes paravîyan bi ke min gêwilê te nîne!
paravtin (lêker) palavtin, dawerivandin, paravî kirin, dewisandin, giviştin, guhişandin, guvaştin, guvişandin.
ji: parav +-tin
paravtin / diparêve / biparêve 1. dakirin 2. parzûnandin 3. dawerivandin
parawêz (navdêr, mê) axz, rex, alî, tenişt, kêlek, marjîn
parazît (navdêr) sic, candarên ku di nav leşê yan pûrtê candarek din de dijî û pê dijî: Bakterî parazît in. Kêç jî. kurtêlxwer, mişexwer, arode, lamij, kesa/ê ku ji malê xelkê dixwe lê ti mifa ji wê/wî bi xwe bo xelkê nîne.
ji: Ji yewnanî parasîtos (kesa/ê ku ji sifreya xelkê dixwe) ji sîtos (zad, dan, xwirak).
: parazîtane, parazîtî
parazîtane (rengdêr) bi awayekî parazît.
ji: parazît + -ane
parazîtdar (rengdêr) sicdar.
ji: parazît +-dar
parazîtdarbûn (navdêr, mê) biparazîtbûn.
ji: parazîtdar +bûn
parazitî (navdêr, mê) kimêtî.
ji: parazit + -î
parazîtî (navdêr, mê) rewşa parazîtbûnê.
ji: parazît + -î
parazitolojî (navdêr, mê) kimênasî.
ji: parazitoloj +-î
parbûn (navdêr, mê) (Binihêre:) par
parbûyî (rengdêr) (Binihêre:) par
parç (navdêr, mê) kerb, hêrs, kel, rik.
Bikaranîn: Lêker: parç kirin. Navdêr: parçkirin Rengdêr: parçkirî.
Bide ber: parçe
parç kirin (lêker)(Binihêre:) parç
parçande (navdêr, mê) jêrçande, binçande, pişkçande, beşçande, hûrçande
parçe 1. jê hinek 2. par 3. tîke 4. beş
(navdêr, mê) hinek ji hemiyê, çendek ji tevahiyê, hindek ji gişê.
Herwiha: perçe.
Bide ber: parç.
Hevwate: beş , pirt, qed, qet, lîç , bisam, gincî, partîkûl, parî, piç , kerî, herî, lete, lat, çêtî, çinî , birr, behr, par, perk, pert, tart , pişk, qisim, pirt, qed, ker.
Têkildar: behr , par , pişk.
Bikaranîn: Lêker: parçe bûn, parçe kirin. Navdêr: parçebûn, parçekirin Rengdêr: parçekirî, parçebûyî.
ji: par + -çe.
: parçebar, parçebarî, parçeber, parçeberî, parçeker, parçekerî, parçekirî, parçe-parçe, parçetî, parçeyî
parçe bûn 1. jê hinek veqetîn 2. parve bûn 3. tîke bûn 4. beş bûn
(lêker)(Binihêre:) parçe
parçe kirin 1. jê hinek veqetandin 2. parve kirin 3. tîke kirin 4. beş kirin
(lêker)(Binihêre:) parçe
parçe parçe parçe wesle, wesle wesle, parparî
parçe parçe bûn (lêker)(Binihêre:) parçe parçe
parçe parçe kirin (lêker)(Binihêre:) parçe parçe
parçebûn (navdêr)(Binihêre:) parçe
parçebûyî (rengdêr) tişta ku hatiye perçekirin, ne tam û yekgirtî
parçedar (rengdêr) biparçe.
ji: parçe +-dar
parçeker (navdêr, nêr) (navdêr, mê) ya/ê parçe dike, parçok.
ji: parçe + -ker
parçekerî (navdêr, mê) parvekerî.
ji: parçe +-kerî
parçekî (navdêr, mê) alîgir, hevaldar, pertî, parçeyî.
ji: parçe +-kî
parçekirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye parçe kirin
parçekirin (navdêr)(Binihêre:) parçe
parçenebar (rengdêr) ne parçebar, tişta/ê ku parçe nabe û nikare bêt parçekirin.
Herwiha: perçenebar.
ji wêjeyê: Yan jî tirk bi rastî wekî ko ew dibêjin dê başûrê Kurdistanê û serokê Kurdistanê Mesûd Barzanî ji xwe re bikin hedef û bizmarê pêşiyê û dawiyê li tabûta Komara Tirkiyeyê bidin û hingê dê diyar bibe ka ordiya “qehreman” ya tirkan û “dewlet û miletê tirk yê parçenebar” çawa ji hev parçe dibe û tarûmar dibe. (Arif Zêrevan: Mesûd Barzanî PKK nehişt û daxwazên siyasî ji bo bakurê Kurdistanê dike, Nefel.com, 11/2007).
ji: parçe + ne- + -bar.
: parçenebarî, parçenebarîtî, parçenebartî
parçenebarî (navdêr, mê) rewşa parçenebarbûnê.
ji: parçenebar + -î
parçenebûn (navdêr, mê) nedabeşbar, dabeşnebûn, parvenebûn.
ji: parçe +nebûn
parçenebûnî (navdêr, mê) nedabeşbarî, dabeşnebûnî, parvenebûnî.
ji: parçenebûn + -î
parçeparçe (rengdêr) hinchinc, pirtpirt.
Bikaranîn: Lêker: parçeparçe kirin, parçeparçe bûn. Navdêr: parçeparçekirin, parçeparçebûn
parçeparçe bûn (lêker)(Binihêre:) parçeparçe
parçeparçe kirin (lêker)(Binihêre:) parçeparçe
parçeparçebûn (navdêr, mê) parçebûn, pirtpirtbûn
parçeparçeker (navdêr, mê) kirêtker.
ji: parçeparçe +-ker
parçeparçekirin (navdêr) parçkirin, hincinîn
parçeparçeyî 1. parparî 2. tîketîkeyî 3. qisimqere 4. hûrhûrî
(navdêr, mê) bire, piçpiçî, eleparçe, geh geh.
ji: parçeparçe +-yî
parçeparçeyî bûn 1. parparî bûn 2. tîketîkeyî bûn 3. qisimqere bûn 4. hûrhûrî bûn
parçeparçeyî kirin 1. parparî kirin 2. tîketîkeyî kirin 3. qisimqere kirin 4. hûrhûrî kirin
parçetî (navdêr, mê) rewşa parçebûnê.
ji: parçe + -tî
parçezevî (navdêr, mê) axpîne
parçik (navdêr, mê) partîkul.
ji: parç +-ik
parçkî (navdêr, mê) parçeyî.
ji: parç +-kî
parçkirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye parç kirin
parçkirin (navdêr, mê) (Binihêre:) parç
parçok (navdêr, mê) parçeker.
ji: parç +-ok
parçokî (navdêr, mê) hêrsok, hêrsokî, hêrsoyî, bêhnteng, firşteng, keleroqî, tîrakî, behe cok, girikî, xulqteng, dilteng, bêxulq, esa bî, behicokî, rageş, ture, qarok, esabî, bêhntengî, diltengî, firştengî, xezebdar, rageşî.
ji: parçok + -î
parçokî bûn (lêker)türe bûn, hêrsokî bûn, hêrsoyî bûn, tîrakî bûn, hêrs bûn, diltengî bûn, xulqtengî bûn, hêrs ketin, ketin hêrsê, bêhnteng bûn.
ji: parçokî + bûn
pardanî (navdêr, mê) qest, teqsît, texsît.
ji: par +-danî
pardanî dan (lêker)(Binihêre:) pardanî
pardanî kirin (lêker)(Binihêre:) pardanî
pardanîkirin (navdêr, mê) (Binihêre:) pardanî
pardar 1. şirîk 2. hevpar
(rengdêr) pişkdar, beşdar.
Bikaranîn: Lêker: pardar bûn, pardar kirin. Navdêr: pardarbûn, pardarkirin Rengdêr: pardarbûyî, pardarkirî
pardar bûn (lêker)(Binihêre:) pardar
pardar kirin (lêker)(Binihêre:) pardar
pardarbûn pişkdarbûn
pardarbûyî (rengdêr) (Binihêre:) pardar
pardarî 1. şirîkatî 2. hevparî
(rengdêr) pişkdarî, beşdarî, hevparî, şirîkî, parmendî, şirîkahî, şirikayî, hevbeşî.
Bikaranîn: Lêker: pardarî bûn, pardarî kirin. Navdêr: pardarîbûn, pardarîkirin Rengdêr: pardarîbûyî, pardarîkirî
pardarî bûn (lêker)(Binihêre:) pardarî
pardarî kirin (lêker)(Binihêre:) pardarî
pardarîbûn (navdêr, mê) (Binihêre:) pardarî
pardarîbûyî (rengdêr) (Binihêre:) pardarî
pardarîkirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye pardarî kirin
pardarîkirin (navdêr) pişkdarîkirin
pardarkirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye pardar kirin
pardarkirin (navdêr) pişkdarkirin
pardem xebata yekdanî / nîvrojî
pardest (rengdêr) karbidest, xwedî biryar
pardestî (rengdêr) civak, pişkdarî, gelemperî
pardon (hoker) li min bibore! Min bibexşîne!, li min negire! Min efû bike!(navdêr, mê) lêborîn, bexşandin, efû.
ji: Ji frensî
pare (navdêr, nêr) perr û asinên çapkirî yên tişt pê tên kirrîn anku standin: Euro, dolar, dînar û lîre pare ne..
Herwiha: para, pere.
Bi alfabeyên din: Kurdî-Erebî: پاره, ku-kr: гарә.
Hevwate: dirav, pûl(Binihêre:) banknot, hûrde, wereqe.
ji: Ji par + -e, hevreha farisî pare(h), pehlewî parek, ji Proto-hindûewropî perə- (parçe kirin; parve kirin). Para ya tirkî ji zimanekî îranî hatiye deynkirin. Herwiha hevreha latînî parare..
Bikaranîn: Lêker: pare kirin. Navdêr: parekirin Rengdêr: parekirî.
: paredar, paredarî, pareyî
pare dan (lêker)(Binihêre:) pare
pare kirin (lêker)(Binihêre:) pare
pare vekirin (lêker) pare kirin, parvekirin.
ji: pare + vekirin
paredan (navdêr, mê) (Binihêre:) pare
paredanî (rengdêr) xerc, mesref, xerc, xerckirin.
ji: pare +danî
paredar (rengdêr) zengîn, dewlemend, maldar, xanedan, ne xizan, ne feqîr, ne jar, ne belingaz, ne perîşan, ne şerpeze, ne hejar, kesa/ê ku (pirr) pare heye.
Herwiha: paredêr, peredar, peredêr.
Bide ber: pareder.
ji: pare + -dar.
: paredarî, paredarîtî, paredartî
paredar bûn (lêker)(Binihêre:) paredar
paredar kirin (lêker)(Binihêre:) paredar
paredarbûn (navdêr, mê) (Binihêre:) paredar
paredarbûyî (rengdêr) (Binihêre:) paredar
paredarî (navdêr, mê) zengînî, dewlemendî, maldarî, refah, kamêranî, halxweşî, jiyarxweşî, xweşguzarî, hebûna pirr pareyan (û maliyetê), bereket, zengînbûn, maldarbûn.
Herwiha: paredarîtî, paredartî, paredêrî, paredêrîtî, paredêrtî.
Dijwate: belingazî, feqîrî, hejarî, jarî, perîşanî, rebenî, şerpezetî, xizanî.
ji: paredar + -î
paredarkirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye paredar kirin
paredarkirin (navdêr, mê) (Binihêre:) paredar
paredayîn sencandin, dan, dayîn, deyndayîn
parek (navdêr, mê) qertaf, dawîne, pirtik, lêk, xurde.
ji: par +-ek
parekîbûn (navdêr, mê) qertafîbûn, lêkîbûn.
ji: pare +-kî +bûn
parekirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye pare kirin
parekirin (navdêr, mê) (Binihêre:) pare
parel Kurdî, ji bilî, bêcge, bêcê
pareyî (navdêr, mê) diravî, pereyî, darayî, rewşa parebûnê.
ji: pare + -yî
parêz 1. li gorî pîvaneke tenduristî mîhengkirina xwarin, vexwarin û têkiliya zayendî 2. bîstan
1. xwarina kêmrûn (navdêr, mê) diyet, rejîm, nexwarina tiştên nesaxlem daku qelew yan nesax nebe: Mirov dikare parêzê xwe zeîf bike. Ez dixwazim parêzê bigirim lê dîsan jî dilê min diçe tiştên şirîn û dondar, rojiyên fileyan (ku dema wan nabe goşt û rûn bêt xwarin).
Herwiha: perhîz.
Bikaranîn: Lêker: parêz girtin, parêz kirin. Navdêr: parêzgirtin, parêzkirin Rengdêr: parêzgirtî.
ji: forma dema niha ji lêkera parastin.
: bêparêz, bêparêzî, biparêz, biparêzî, parêzgirr, parêzgirrî
parêz girtin (lêker)(Binihêre:) parêz
parêz kirin (lêker)(Binihêre:) parêz
parêza devê xwe nekirin persenga devê xwe û endazeya gava xwe nezanîn
pareza devê xwe nezanîn (biwêj) ji bo kesên hay ji gotina xwe û encamên wê nin in tê gotin. mîrov ku pareza devê xwe baş bizanibe, serê wî zû bi zû naişe.
parezanî (navdêr, mê) diravzanî.
ji: pare +-zanî
parêzbar (rengdêr) kartênekirinbar.
ji: parêz +-bar
parêzbarkî (navdêr, mê) bi parêzbarî.
ji: parêzbar +-kî
parêzdar (rengdêr) perestar, xwişka dilovaniyê, hemşîre.
ji: parêz +-dar
parêzdarî (navdêr, mê) perestarî, xwişkîtiya dilovaniyê, hemşîre.
ji: parêz +-darî
parêzer 1. kesê ku ber yekî din ve berevaniyê dike 2. wekîlê qanûnî
(navdêr) eboqat, avuqat, mihamî, dadnasê/a ku kesekî diparêze, parêzvan, kesa/ê ku kesekî yan tiştekî diparêze.
ji: parastin + -er.
: parêzerî, parêzerîtî, parêzertî
parêzerê xetê kalevan
parêzerî (navdêr, mê) rewşa parêzerbûnê.
ji: parêzer + -î
parêzgar 1. walî 2. serdar
(navdêr) walî, seroka/ê parêzgehekê, parêzkar, parêzvan, parêzer, kesa/ê tiştekî yan kesekê/î diparêze.
Herwiha: parêzger.
Bide ber: parêzgeh.
ji: parêz + -gar.
: parêzgarî
parêzgarî 1. wilayet 2. eyalet
(navdêr, mê) rewşa parêzgarbûnê, walîtî, vîla.
ji: parêzgar + -î
parêzgarîkirin (navdêr)paraztina ser û malê welatîyan
parêzgeh 1. bingehê parastinê 2. cihê karê serokê bajêr; baregeha bajarvaniyê 3. bajarê mezin ê ku bi destê parêzgarekî tê rêvebirin
(navdêr, mê) wîlayet, eyalet, mihafize, yek yan çend bajarr û gundên dorberî wî/wan yên ku bi hev re tên birêvebirin: 50 parêzgeh li Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê hene. Iraq ji 18 parêzgehan pêk hatiye. stargeh, penageh, stare, cihê tişt yan kes lê tên parastin.
Hevwate: ustan.
Herwiha: parêzga, parêzgah, parêzge, parêzgih.
Têkildar: parêzgar.
Bide ber: bajarr, bajarrok, dewlet, gund, nahiye, navçe, welat.
ji: parêz + -geh.
: parêzgehî
parêzgehî (navdêr, mê) kantonî, deverî, herêmî, navçeyî, rewşa parêzgehbûnê.
ji: parêzgeh + -î
parêzgerî (navdêr, mê) parêzkarî, bervedêrî, parêzyarî w, bervedarî, spartedarî, wekalet.
ji: parêz +-gerî
parêzgirtî (rengdêr) (Binihêre:) parêz
parêzî (navdêr, mê) berevanî, mudefa, qedxen, bervederî, bergirî, dîfa, mudeafa, parastin.
ji: parêz + -î
parêzî girtin (lêker) parêzî kirin, diyet kirin.
ji: parêzî + girtin
parêzî kirin (lêker) berevanî kirin.
ji: parêzî + kirin
parêzk (navdêr) tişta/ê ku tiştekî diparêze, amûra parastinê.
ji: parastin > -parêz- + -k
parêzkar 1. muhafezekar 2. mertalê ji bo xweparastinê
(navdêr, mê) pasvan, nigehdar, segvan, qerewêl, pawan, pasavan, mifirdî, berevan, parêzger, bergir, parêzvan, berekar, berveder, qedxenker, parêzer, zêrevan, pasevan, nobedar, heres, nêrevan, gard, pasdar, cerdevan, çete, çavdêr.
ji: parêz +-kar
parêzkarî muhafezekarî
(navdêr, mê) himayet, parastin, sitirandin, hefz, hemete, himmet, parêzvanî, pasevanî, nobedarî, çavdêrî, bergirî
parêzker (navdêr, nêr) (navdêr, mê) ya/ê parêz dike, piştvanek, piştvan, piştgir, parêzmend, piştdar, pasevan, segvan, alîgir, dûşdar, terefdar, destekker, îltimasker, hewedar, alîkar, piştmêr, periste, pîber.
ji: parêz + -ker
parêzkerî (navdêr, mê) nigehdarî, qerewêlî, parêzgerî.
ji: parêz +-kerî
parêzkirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye parêz kirin
parêzkirin (navdêr, mê) (Binihêre:) parêz
parêzmend (navdêr, mê) piştevan, piştvanek, piştvan, piştovan, piştgir, sinêde, piştdar, paşmêr, pêşmêr, parêzker, alîgir, dûşdar, terefdar, destekker, îltimasker, hewedar, alîkar.
ji: parêz +-mend
parêzmendî (navdêr, mê) piştevanî, piştvanekî, piştovanî, sinêdetî, pêşmêrî, paşmêrî, piştdarî, piştvanî, piştgirî, pîberî.
ji: parêz +-mendî
parêzname nameya beravanîkirinê ya li dadgehê
(navdêr, mê) berevanî, parastin, mihefeze.
ji: parêz +-name
parêznegirtî (rengdêr) bêparêz.
ji: parêz +negirtî
parêzvan (navdêr) kesa/ê tiştekê/î diparêze, parêzkar, parêzer, zêrevan, pasevan, nobedar, heres, nêrevan, gard, pasdar, cerdevan, çete, çavdêr, bergir, mifirdî, qerewêl, pêwan, segvan, pawan, berveder.
Herwiha: parêzwan.
Bide ber: parêzgar, parêzyar, perêzgar, perêzvan.
ji: parêz + -van.
: parêzvanî
parêzvanî (navdêr, mê) berrevanî, bergirî, dîfa, parastin, defans,karê parêzvanan.
Herwiha: parêzvanîtî, parêzvantî.
ji: parêzvan + -î
parêzyar (navdêr, mê) bervedêr, parêzger.
ji: parêz +-yar
parêzyarî (navdêr, mê) irtica, kevneperistî, paşverûtî, konservatîvîzm, konservatîzm
parêzyarkirî (rengdêr) parêz.
ji: parêzyar +kirî
parêzzanî (navdêr, mê) parastinzanî.
ji: parêz +-zanî
parfûm (navdêr, mê) gulav, qolanî, ava bênxweş ya ji gulan ya ku mirov li leşê xwe dike.
Herwiha: perfûm.
Bide ber: sorav, spiyav.
ji wêjeyê: Stranbêja kurd Rojîn li ser navê xwe parfûmeke bi navê Rojîn derxist..
ji: ji frensî parfum jiitali parfurmare ji par- + fumare.
: parfûmane, parfûmî
parfûmane (rengdêr) bi awayekî parfûm.
ji: parfûm + -ane
parfûmî (navdêr, mê) rewşa parfûmbûnê.
ji: parfûm + -î
pargîdanî (navdêr, mê) şirket, fîrma, kompanya, şirîke, dezgeha bazirganî ya ku tiştan çêdike yan difiroşe: Nokia pargîdaniyek telefonên destan e. Microsoft navdartirîn pargîdaniya kompûteran e. Bavê wî pargîdaniya xwe heye. Ajanê pargîdaniyek elmanî ye..
ji: par
pargon / pargûn cihoka biçûk a li dora konan
parî xwarina bi qasî daqurtandinekê; cûmeke xwarinê *“giliyekî wisa bibêje ku pariyekî nên bipêje”
(navdêr, nêr) parçe, pirt, qed, ker: pariyek nanî, pişk, ker.
ji: par + -î.
Bikaranîn: Lêker: parî bûn, parî kirin. Navdêr: parîbûn, parîkirin Rengdêr: parîbûyî, parîkirî
[I] xwarina bi qasî cûmekî [II] cureyekî çêreya ku dişibihe xilorkê
parî bûn (lêker)(Binihêre:) parî
parî di ber (yekî) de neçûn (biwêj) di xem û tatêla tiştekî de bûn. heta ku lawi wê di wê zindani de birize, parî di çawa di ber helîmê de here?
parî di dêv de werimîn qotê devê xwe cûtin û qurt nekirin
parî kirin (lêker)(Binihêre:) parî
parî xweş bûn (biwêj) çilek bûn, ji xwarine zêde hez kirin. ere, ew xwe bi awayeki din nîşan dide, lê ew çi parî xweş e
parîbûn (navdêr, mê) (Binihêre:) parî
parîbûyî (rengdêr) (Binihêre:) parî
parîkirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye parî kirin
parîkirin (navdêr) parvekirin, lêkvekirin, dirstkirina parî jibo xwarinê
parîn (lêker)dua, lava, daxwaz, kibar/kebar, dirûd, diroz, wird, hewîş, niyaz, bergeran, berger, daxwaz, hêvî berger, dua, lava, daxwaz, kibar/kebar, dirûd, diroz, wird, hewîş, niyaz, bergeran, daxwaz, hêvî. Tewîn: -par-.
ji: par +-în
parînek (navdêr, mê) dabeşan.
ji: parîn +-ek
parîs (navdêr, mê) serbajarrê Frensayê.
: parîsî
parîxwer (navdêr, mê) kurtêlxwer, kimê.
ji: parî +-xwer
parîxwerî (navdêr, mê) kurtêlxwarî, miftexurî, mijoxwerî (mec).
ji: parî +-xwerî
pariyê devê (yekî) revandin (biwêj) zêde nêzîk û samîmî bûn. emîne yeke bêar e, pariyê devê baran direvîne.
pariyê gerokan, xwar pîsokan (biwêj) yên ku li kar û barê xwe xwedî dernakevin, li vir û li wir digerin, keda wan ji yên xerab re dimîne. pariyê gerokan, xwar pîsokan. tu ku ew qas bigerî, nikarî bibî hakimê kar û berhemên xwe.
pariyê xwe xweş kir, rûyê xwe reş kir (biwêj) ji bo pariyek xwarin, xwe xistin rewşeke fedîkar. pariyê xwe xweş kir, lê rûyê xwe reş kir. divê mirov ji bo fiştin wer xwe bi şermiyi nexe.
pariyek nan hatin ber çavan (biwêj) dexesî kirin an jî xesîsî kirin. icar mirov çima ew qasî bextreş bûn? ma qey pariyek haitê wî dihat çavên wan? yaqûb tilermenî
pariyek piçûk nebûn (biwêj) mirovekî girîng û birûmet bûn. tu wisa li bejn û bala wî menêre, bi rastî jî ew ne purîyekî piçûk e.
pariyên (yekî) jimartin (biwêj) pir çikûs bûn. axayê wî rebenî tim parîyin wî dijinartin.
parîz (navdêr, mê) baxçe, gulistan, biheştTêkil pirêz.
Bide ber: parêz.
ji wêjeyê: Ne gul û ne kulîlk manNe parîz û gulistanNe dengê xweş ne meqamPêve j’ah û intiqam.
ji: hevreha pirêz (baxçe), bide ber avestayî peyrideêze (baxçe, gulistan, bihişt) ji peyri- (dor, dorber, dorûber, dewrûdor) + deêze (dîwar) anku cihê dîwarkirî, cihê ku dîwarek yan sûrek li dor hatiye avakirin daku wê biparêze) ku serekaniya peyva inglîzî paradise (bihişt) û ya gelek zimanên din jî yên ewropî ye yên bi eynî maneyê ye.
parjimar (navdêr) jimarên ku parçeyek tiştekî ji wê hemû tiştê diyar dikin.
Herwiha: par(hejmar) parhijmar, parjimare.
ji: par (parçe) + jimar.
: parjimarî
parjimare jimareyên dabeşkirinê; jimareyên şikestî yên wekî 1.5, 3.6 û hwd
parjimarî (navdêr, mê) rewşa parjimarbûnê.
ji: parjimar + -î
parjinandin / diparjinîne /biparjinîne (r) hevokek ji aliyê rêzimanî ve dahûrandin û ferisandin
park (navdêr, mê) meydana ku tirimpêl lê tên rawestandin, meydana ku dar (û carine gulûgiyayên din jî) lê hene û bi taybetî bo vehesînê hatiye veqetandin, bax, baxçe.
Herwiha: parq.
Bikaranîn: Lêker: park bûn park kirin: tirimpêl li parkê sekinandin. Navdêr: parkbûn, parkkirin Rengdêr: parkbûyî, parkkirî.
: parkî, parkker
park bûn (lêker)(Binihêre:) park
park kirin (lêker)(Binihêre:) park
parkbûn (navdêr, mê) (Binihêre:) park
parkbûyî (rengdêr) (Binihêre:) park
parker corek qelemên têkirina rengavê yeÎnglîzî (navdêr) rawestker
parkî (navdêr, mê) rewşa parkbûnê.
ji: park + -î
parkirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye par kirin
parkirin (navdêr, mê) (Binihêre:) par
parkker (navdêr, nêr) (navdêr, mê) ya/ê park dike.
ji: park + -ker
parkkirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye park kirin
parkkirin (navdêr, mê) (Binihêre:) park
parleman (navdêr, mê) dezgeha hikûmî ya ji nûnerên hilbijartî pêkhatî ya qanûnên bo hemî dewletê datîne.
Herwiha: parlement parlemento perlemen.
Bide ber: civat, dewlet, encûmen, hikûmet, wezaretZayend û . Rastnivîs: Zayenda/cinsê peyva parleman mê ye, wek hema bêje hemû peyvên ji zimanên ewropî hatine kurdî. Bikaranîna parlemanê bi zayenda nêr ji tesîra erebî ye.Li ser rastnivîsîna peyva parleman jî di kurdî de tevliheviyek heye ku divê em li vê derê hewl bidin ku awayekî standard bo wê bibînin.Bakurî peyva parlamento bi kar tînin ku bi rêya tirkî ji îtalî ji fransî ye. Başûrî û rojavayî dibêjin perleman yan jî berleman ku bi rêya erebî ji fransî ye (di forma bi B de dengê erebî bi temamî hatiye parastin, di forma bi P de P-ya wê lê hatiye vegerandin.) Eslê peyvê fransî ye û ji du peyva parler (axivîn, peyivîn) + -ment (paşpirtika bi maneya awa, şêwe) ye û ew -ment wek -man di fransî de tê gotin. Anku maneya bingehîn ya peyvê bi axivînê, bi peyivînê ye.Awayê parleman ji yên din nêzîktirî orijînaliya peyvê ye loma divê forma parleman bê tercîhkirin..
ji: jifransi parler (peyivîn, axiftin, şêwirîn) + -ment (bi).
: parlemanter, parlemntarîst, parlemantarîstî, parlemantarîzm
parlementarîzm (navdêr, mê) pergala siyasî ya tê de parlement bilindtirîn desthilatdar e.
Herwiha: parlamantarîzm parlamentarîzm parlamenterîzm perlemantarîzm perlementarîzm perlemanterîzm perlementerîzm.
ji wêjeyê: Li Kurdistana Îraqê 13 sal bi ser parlamentarîzmê ve derbas bûn û ya ez jê têgehiştim ew e ku parlamenê di parlamentarîzimê de sê rolên giring hene ew jî: 1) yasadanan, 2) biryardan li ser budceta hikûmetê û erêkirina wê, û 3) kontrolkirina hikûmetê. (Sidqî Hirorî: Parlamentarîzma me. Netkurd.com, gulan 2005).
ji: parlementar + -îzm. Binêre
Herwiha: parlementarîst
parlementer (navdêr) endama/ê parlementê.
Herwiha: parlemanter perlementer.
Hevwate: nûnera/ê gel temsîlkara/ê gel.
ji: parlement + -er.
: parlementerî parlementerîst parlementarîzm
parlementerî (navdêr, mê) karê parlementeran, parlementarîzm, welatê ku bi parlementoyê tê birêvebirin anku parlemento giringtirîn birryaran dide.
Herwiha: parlemanterî, perlemanterî, perlementerî.
ji: parlementer + -î
parleşker di herêmekê de milekî artêşê
parmend 1. hevpar 2. xwedîpar, şirîk
pişkdar, :ew jî di vê gunehê da parmende, beşdar.
Bikaranîn: Lêker: parmend bûn, parmend kirin. Navdêr: parmendbûn, parmendkirin Rengdêr: parmendbûyî, parmendkirî
parmend bûn (lêker)(Binihêre:) parmend
parmend kirin (lêker)(Binihêre:) parmend
parmendbûn (navdêr, mê) (Binihêre:) parmend
parmendbûyî (rengdêr) (Binihêre:) parmend
parmendî 1. di karekî de hevparî 2. di qezencekê dexwediyê pareke kifşkirî; şirîkatî
(rengdêr) pişkdarî, beşdarî, pardarî, hevparî, şirîkahî, şirîkî, şirikayî, hevbeşî.
Bikaranîn: Lêker: parmendî bûn, parmendî kirin. Navdêr: parmendîbûn, parmendîkirin Rengdêr: parmendîbûyî, parmendîkirî
parmendî bûn (lêker)(Binihêre:) parmendî
parmendî kirin (lêker)(Binihêre:) parmendî
parmendîbûn (navdêr, mê) (Binihêre:) parmendî
parmendîbûyî (rengdêr) (Binihêre:) parmendî
parmendîkirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye parmendî kirin
parmendîkirin (navdêr, mê) (Binihêre:) parmendî
parmendkirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye parmend kirin
parmendkirin (navdêr, mê) (Binihêre:) parmend
parole (navdêr, mê) dirûşm, slogan, şîar, moto, nîşan, şan, elamet, îşaret.
Herwiha: parola.
: paroleyî
parolebilindkirin (navdêr)bilindkirina paroleyan , :li newrozê kurdan li derve û kurdistanê bi hizaran parole bilind di kirin ko têda daxaza aştî û azadîyê di kirin
paroleyî (navdêr, mê) rewşa parolebûnê.
ji: parole + -yî
paronek golikê yeksale
(navdêr, nêr) (navdêr, mê) golik, mêgank
parpar (navdêr, mê) pirpar, pêrpîne.
Bikaranîn: Lêker: parpar kirin. Navdêr: parparkirin
parpar kirin (lêker)(Binihêre:) parpar
parparî (navdêr, mê) parçe wesle, parçe parçe, wesle wesle.
ji: parpar +-î
parparî bûn (lêker) qelişîn, veqetîn.
ji: parparî + bûn
parparkirin (navdêr, mê) (Binihêre:) parpar
parpêv (navdêr, mê) civat
parre (hoker) piştî tiştekî, dû tiştekî re, piştî ku tiştek bibe: gurên har ji par re gihane.
Herwiha: pare, para, par re, par ra.
Hevwate: piştre, dûvre, peyre.
ji: par + -re
pars destê xwe dirêjî xelqê kirin da ku sedeqeyekê bidinê; rewcî, gedandin *“bila dil bi dil be, tûrikê parsê li mil be”
1. parsekî, xwestokî (navdêr, mê) parsekî, xwestokî, xwazokî, pare ji xelkê xwestin, xêr ji xelkê xwestin.
: parsek, parsekî, parsekîtî, parsektî.
ji: hevreha farisî پارسه (parsê: parsek) jiari.
Bikaranîn: Lêker: pars kirin. Navdêr: parskirin Rengdêr: parskirî
pars kerdene (Zazaki) pars kirin
pars kirin rewcî xwastin, gedandin
(lêker)(Binihêre:) pars
parsa vî welatî nebe, bila parsa welatekî din be (biwêj) ez ku vî karî dikim, derka we nîn e, ha li vir, ha li cihekî din. heta ku qeweta min hebe ez ê bixebitim, parsa vî welati nebe, bila parsa welatekî din be.
parsek rewcîger, geda *“du parsek, li deriyekî nabin”
(navdêr) xwazok, kesa/ê ji xelkê tika dike ku pare yan tiştek din bidinê, pirr feqîr.
ji: pars + -ek.
: parsekî, parsekîtî, parsektî
parsek e, bişûr û qetek e (biwêj) hem xizan e, hem jî bifors û kulzik e. parsek e, bişûr û qetek e. a lên ew dike jixwe ne kare miroven bimantiq e.
parsekî (navdêr, mê) xwazokî, karê parsekan anku xwazokan, xwestina pare yan tiştan ji xelkê.
Herwiha: parsekîtî, parsektî.
ji: parsek + -î.
Bikaranîn: Lêker: parsekî kirin. Navdêr: parsekîkirin Rengdêr: parsekîkirî
parsekî kirin (lêker)(Binihêre:) parsekî
parsekîkirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye parsekî kirin
parsekîkirin (navdêr, mê) (Binihêre:) parsekî
parsekvan (navdêr, mê) parsek, parskar, parsvan.
ji: parsek +-van
parsel (navdêr, mê) lat, bestek, parçe-zevî.
ji wêjeyê: bi mebesta avakirina medreseyekê li gundê Aqtepeyê 52 parsel erd daye wî Tirkî: (navdêr)bisam, tej, parsêl lat, bestek, taxe (ji bo bexçeyê sebze û kulîlkan)
parseng perseng
(navdêr, mê) giranî, seng, pîvan.
Bikaranîn: Lêker: parseng kirin. Navdêr: parsengkirin Rengdêr: parsengkirî
parseng kirin (lêker)(Binihêre:) parseng
parsengdar (rengdêr) terazdar, biparseng, terazîkirî.
ji: parseng +-dar
parsenghildan (navdêr, mê) halter.
ji: parseng +hildan
parsengkirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye parseng kirin
parsengkirin (navdêr, mê) (Binihêre:) parseng
parsî parsû *“parsiyê jinê xwar e”
(navdêr)û(rengdêr) kesa/ê ji Parsê anku Îrana îroyîn, zimanek kevn yê îranî, farisî anku ecemî, tiştên bi zimanê parsî.
Herwiha: persî. Nêzîk: farisî pehlewî.
ji: Pars + -î.
: parsîtî
parsîtî (navdêr, mê) rewşa parsîbûnê.
ji: parsî + -tî
parsiw parsû
parsk (navdêr, mê) wicdan, wijdan, ûcdan.
ji: pars +-k
parskar (navdêr, mê) parsek, parsekvan, parsvan.
ji: pars +-kar
parsker (navdêr, nêr) (navdêr, mê) ya/ê pars dike, gerok.
ji: pars + -ker
parskerî (navdêr, mê) parsekî, gerokî, gerekî, kuçegêrî.
ji: pars +-kerî
parskirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye pars kirin
parskirin (navdêr) xwestin, xazokîkirin
parsû hestiyên parxanê
(navdêr) hestiyên mîna rekehê lê dor hinavan,parxwan.
Herwiha: parasû, parsi, parsiw, parsîw, perasû, parxan, parxane, parxon, paransû, peransû.
Bide ber: qolinc .Binêre.
Herwiha: parzûn.
ji: hevreha avestayî perisu-, farisî pehlû, belûçî pehlûg, jiari.
: parsûyî
parsûyen (yekî) qalind bûn (biwêj) xurt û qure bûn, zengîn bûn. maşelah wisaparsûgir e ku mirov nikare di rex re der-bas bibe. ji we re çi? parsûyen mal bata we qalind in kî dikare bi we re kapan biaveje?
parsûyî (navdêr, mê) rewşa parsûbûnê.
ji: parsû + -yî
parsvan (navdêr, mê) parsek, parsekvan, parskar.
ji: pars +-van
part 1. 30 gurzên giyayî 2. lûsên zadê çinandî
part kirin 1. 30 gurz giya dan ser hev 2. zadê dirûtî lûslûsî dan ser hev
parthian (navdêr) partî (zimanekî îranî bû)
partî rêxistina bipergal
(navdêr, mê) rêkxistina siyasî hizb, rêkxistina siyasî, koma siyasî, hêza siyasî, aliyek siyasî, komek mirovan, kesek yan komek ya dijî kesek yan komek din, şahî, cejn, aheng, bernavê Partiya Demokrat ya Kurdistanê, bernavê Partiya Karkerên Kurdistanê.
Herwiha: part.
ji wêjeyê: Bi wateya cejn, şahî: Di partiyek şevane de li Îranê 159 keç û kur hatin girtin (Avestakurd.net, 7/2010).
ji: Bi rêya frensî partie yan inglîzî party ji latinî partire (parve kirin, parçe kirin).
Bikaranîn: Lêker: partî danîn. Navdêr: partîdanîn.
: partîgir, partîgirî, partîtî, partîzan, partîzanî
partî çêkirin (lêker)(Binihêre:) partî
partî danîn (lêker)(Binihêre:) partî
partîdanîn (navdêr, mê) (Binihêre:) partî
partîgir (navdêr, mê) kesê/a partîyan digire.
ji: partî + -gir
partîgirane (rengdêr) bi partîgirî, partîgirkî.
ji: partîgir +-ane
partîgirî (navdêr, mê) karê partîgiriyê, alîgirî.
ji: partîgir + -î
partîgirkî (navdêr, mê) partîgirane, bi partîgirî.
ji: partîgir +-kî
partilandin (lêker)(navdêr, mê) xaşandin, kelandin, kewitandin, kemitandin, qemitandin, zerav kirin
partîtîv (navdêr)(navdêr) (rêziman) forma (navdêr)ê ya hin zimanan (bo nimûne: fînî) ya ku diyar dike ku bandora kirdeyê yan lêker tenê li parçeyek bireserê heyeMînakek ji zimanê fînî: Minä syön omenaa. (Ez hinek lê ne hemû sêvê dixwim. Yan: Ez mijûlî xwarina sêvê me lê hê min bi temamî neqedandiye.).
Herwiha: partîtîf.
ji: Ji latînî, têkildarî part (parçe, par).
: partîtîvî
partîtîvî (navdêr, mê) rewşa partîtîvbûnê.
ji: partîtîv + -î
partîvan (navdêr, mê) firqevan.
ji: partî +-van
partîzan 1. alîgir 2. hewandiyê rêxistineke bipergal
(navdêr) gerîla, pêşmerge,şervanên ku bi çekên sivik dijî artêşa dewletekê şerr dikin daku hikûmetê biguherrînin yan jî deverekê ji dewletê cuda bikin, her kesa/ê ji wan çekdaran, çekdarên sivik.
: partîzanî, partîzanîtî, partîzantî
partîzanî (navdêr, mê) rewşa partîzanbûnê, alîgirî, canbêzarî.
ji: partîzan + -î
partîzankî (navdêr, mê) canbêzarane, canfidayane, partîzane, bi partîzanî.
ji: partîzan +-kî
partner (navdêr) hevpar, hevpişk, hevkar, heval, hevrê, hevser, hevjîn.
Herwiha: mikemelî, mikemelîtî, mikemeltî, mikemmelî, mikemmelîtî, mikemmeltî, mikemmeliyet, mukemelî, mukemelîtî, mukemeltî, mukemeliyet, mukemmelî, mukemmelîtî, mukemmeltî, mukemmeliyet.
ji wêjeyê: Di bernameyekê de yê ku gotinê herikbar dike modertor e. Moderetor mijar û pirsên xwe ji pêşî de hazir dike û bi partnêrê xwe re dişêwire.(Alî Fikrî Işik, Netkurd, 2/2009).
ji: Ji inglîzî partner ji part (par, behr, parçe)
partnerî (navdêr, mê) hevparî, hevpişkî, şirîkî, şirîkatî, hevkarî, kolaborasyon, koordînasyon, hevparbûn
partpartî 1. komkomî 2. lûslûsî
partpartî kirin 1. komkomî kirin 2. lûslûsî kirin
parve parve bûn: parçe bûn, beş-beş bûn, pişk-pişk bûn, lêk vebûn parve kirin: her parçeyek yan hinek dan kesekî, dabeş kirin, beş-beş kirin, pişkandin, pişk-pişk kirin, lêk vekirin.
Herwiha: parva.
Bikaranîn: Lêker: parve bûn, parve kirin. Navdêr: parvebûn, parvekirin Rengdêr: parvebûyî, parvekirî.
ji: par + -ve
parveker (navdêr, nêr) (navdêr, mê) ya/ê parve dike, dabeşker, dabeşkar, belavkar.
ji: parve + -ker
parvekerî (navdêr, mê) parçekerî.
ji: parve +-kerî
parvenebûn (navdêr, mê) nedabeşbar, dabeşnebûn, parçenebûn.
ji: parve +nebûn
parvenebûnî (navdêr, mê) nedabeşbarî, dabeşnebûnî, parçenebûnî.
ji: parvenebûn + -î
parvexwazî (navdêr, mê) cudaxwazî, cihêxwazî, separatîzm, xwestin ku welatek parçe bibe, daxwazkirin ku parçeyek ji welatekî veqete û bibe serbixwe.
ji wêjeyê: Di dewra 1954-74an de, pirsgirêk wek pirsgirêka şûnvemayin, cehalet û feodalîteyê hatiye tarîfkirin; xwestine ko ji Kurdan re ‘medenîyet’ê bibin, wan bikin Tirk û bi wî awayî pirsgirêkê çareser bikin. Piştî 1968an, pirsgirêk êdî pirsgirêka komunîzm û parvexwazîyê ye. Piştî 1980yan, bi taybetî jî piştî jihevketina Sovyetan, pirsgirêk bûye xwedîyê tarîfeke nuh; êdî pirsgirêk terorîzm an jî bi awayê vê dawîyê terorîzma etnîkî ye.(Fuat Onen: Welatek di ronkaya rojê de ji gelên wî yên otokton hat dizîn, Nefel.com, 12/2007).
ji: parvexwaz + -î ji parve + -xwaz + -î
parxan hestiyên ku di her du kêlekên lêş de ne parxêl ereboka hespan
parxêl (navdêr, mê) kêş, kole, qol, erebane, erebok, hin cûn erebok in ku li pey dewaran tên kişandin.
ji wêjeyê: Qol û parxêl cida ne li nik me. Parxêlê havînan girê didin, didin dû gayan daku ga ji cihên dûr giya bînin nav gundî. Lê qol li ser berfê ye...
parxûne (navdêr, nêr) masûlke, zevlek, ezalet, adale, parçeyên leşî yên ku mirov û ajel xwe yan tiştan pê dilivînin.
Herwiha: parxone, parxwîne
parxwan (navdêr, mê)wate, hestîyê termaska piştê ku 24 heb in
parz (navdêr) tevzêne, hejesor, sinc, parzî, sincirî, riwekek bikulîlke. Navê zanistî: Elaeagnus
parzan (navdêr, mê) daweran.
ji: par +-zan
parzandin (lêker)palandin, dapalandin, parzûn kirin, parawtin, palaftin, parzinandin, dapalitîn, palitîn, sefandin, nisilandin, dakirin, lopandin, davêltin, dawerivandin, werivandin, dawerandin, darivandin. Tewîn: -parzîn-.
ji: parz +-andin
parzemîn ji şeş parçeyan her parçeyekî nîgaşî yê cîhanê yî wek: asya, ewropa, amerîka, awistralya, afrîqa, antarktikayê
(navdêr, mê) her yek ji şeş parçeyên Zemînê ku ev in: Asya, Efrîqa, Ewropa, Awistralya, Amerîkaya Bakur û Amerîkaya Başûr.
Hevwate: kişwer, qare, qite.
ji: par + zemîn.
: parzemînî
parzemînî (rengdêr) bejayî, erdî, kontînental, ne giravî, ne deryayî, ne beravî, têkildarî parzemînekê.
ji: parzemîn + -î.
: nîvparzemînî, nîvparzemînîtî, parzemînîtî
parzemînîtî (navdêr, mê) rewşa parzemînîbûnê.
ji: parzemînî + -tî
parzên (navdêr, nêr) amûra ku pê tişt dihên parzinandin parzênê şîr xavik e
parzî (navdêr, mê) hejesor, parz, tevzêne, sinc, sincirî
parzinandî (rengdêr) ya/yê ku hatiye parzinandin
parzinandin (lêker)(navdêr, mê) sefandin, palandin, palaftin, bijartin, pak kirin, paqij kirin, saf kirin, xwerû kirin, cincilandin, zelal kirin, sefandin, li bêjingê kirin, rafîne kirin. Tewîn: Lêker: -parzinîn-.
Têkildar: parzinîn.
ji: Ji Proto-aryayî perz- (pak, paqij, xwerû, safî), hevreha prwd. պարզ (parz) ya ermenî ji zimanekî îranî hatiye deynkirin..
: parzinandî parzinîner parzinînk
parzîner (navdêr, mê) dawerivîner, dapelîner.
ji: parz +-îner
parzinîn (navdêr, mê) mast dew penîr û htd li patekî dikin dako av jê bi hêt girtin, palavtin, bêrîvanê 2îr parzinî, :ang; li tûrkî kir da ji gilê2îpak bi be bdn, :ez di parzinim em di parzinîn tu di parzinî hûn di parzinin ew di parzine, it ewan di parzinin, pr, :dê bi parzinim parzinîn parzinî parzinit bdb , :di parzinî di parzinîn db dûr, :parzinîbû parzinîbûn
parzînkirin (navdêr) parzinîn
parzûn alava dawerivandinê
(navdêr, nêr) sefînk, çanteyek mezin yê rîsî yê derfire ye û bi taybetî jinên kurd didin pişta xwe.
Bikaranîn: Lêker: parzûn kirin, parzinîn, parzinandin,. Navdêr: parzûnkirin Rengdêr: parzûnkirî.
Herwiha: parzîn, parzwîn
parzun kerdene (Zazaki) parzun kirin
parzûn kirin (lêker)(Binihêre:) parzûn
parzûnandin (lêker) hilû kirin, rast kirin.
ji: parzûn +-andin
parzûnandin / diparzûnîne / biparzûnîne 1. raparzîn 2. dawerivandin
parzunayene (Zazaki) (lêker) parzunandin
parzûngeh (navdêr, mê) rafînerî, palîngeh, tesfiyexane, fabrîqeya şekir.
ji: parzûn +-geh
parzunîyayene (Zazaki) (lêker)hatin parzunandin
parzûnk (navdêr, mê) palavte, fîlter
parzûnkirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye parzûn kirin
parzûnkirin (navdêr) parzînkirin
parachute 1. sîwane, pareşût 2. bi sîwaneyê xwe avêtin 3. bi sîwaneyê daxistin. parachutist (leşkerî) sîwanevan
paradigm mînak
wekok
nimûne, hembaz.
paradise Bihuşt. Cinnet. Çenet. 2. Cihê mîna bihuştê.
paragraph bend
parallel hevber
parallelogram (geom.) çargoşeya paralel.
paralytic Felcoyî Kotî
paramaribo paytexta welatê surînamê.
parameter pîvan
paramour aşık, sevgili, metres, gayri meşru karı ve koca. Evîndar, aşiq, dildar, evînî, dostik.
paraphernalia piraniya techîz, arastek, teçhîzat.
paraplegia Nexweşiya felç yan jî falinc , şehitandina binjêra laş
parasang pereseng, fersex, ferseng, pîvaneke dûrahiyê.
parasympathetic Aîdê sîstema rehikan ya otonom. parasempatîk.
pardon bexişandin
lêborîn
parian tişta xwemalê Girava Parosê 2. têkildarî porselena spî ya cinsê wê baştirîn 3. porselena spî ya cinsê wê baştirîn 4. kesa/ê ji Parosê, Parosî. Parian marble cureyekê mermerên spî yên spehî ku li Girava Parosê derdikevin.
paring Qeşartin, Spîkirin
parlay Pereyê ku di pêşbirkekê de hatiye bi dest xistin ji bo pêşbirkekê din mezaxtin.
parliament parlemento 2. îngilistan komcivana newengeran. parlamenter newenger.
parlor ing our jûra rûniştinê, lîwan.
parmesan Pênirekî navdar ya ji bajarê parma ya îtalya ye . Pênirekî hişk û ziwa tê rende kirin
parol (huk.) davada müdafaa veya itham yollu söz 2. sözlü, şifahı.
parole ji bo darazkiriyan berdana bimerc.
part beş
erk
rist
dabeşandin.
parçe
parçe
participant pardar 2. beşdar.
participate Beşdarbûn, xwe di nav de dîtin, şirîkbûn, şirîkatî kirin
beşdar bûn
particular taybet
taybetî
particularly bi taybet
bi taybetî
partition dabeşek
partly Pişkî, hinek, Heta rewş/astekê. Ji peyva partê tê. Part: perçe
partner hevpar
paydar
hevpar, paydar.
partridge kew
parturient zayinbar tiştê ku tê derketina holê mîna raman û nêrîn
party partî
partî
par (1) (sala borî, sala berî îsal) last year
(2) share, part
(f.) part
last year
last year
1. f. part, share 2. last year 3. f. back
par kirin to divide to share,
parastin (f.) defence
(biparêze) to defend to keep,
parêzv.t. to protect, guard
parçe part, portion, division
m. piece: du sê perçên kaxizên=two or three pieces of paper. Also see: parçe bûn, parçe kirin
parçe bûn v.i. to be fragmented.
parçe kirin v.t. to fragment
v.t. to fragment
pardar shareholder
pare money; payment
paredar payee
paredêr payer
paregir payee
parêz (f.) fast, diet
parêz girtin to fast, to go on diet, to diet
parêzer Binêr: berevan
lawyer
parêzkar guardian
pargîdanî (şirket) company
parîs f. Paris
park park
f. park
parleman parliament
parlemanî parliamentarianism
parlemanter parliamentarian, member of parliament
parmend partner
parsek beggar
(n.) beggar
parsekî begging
parsekî kirin to beg
parsî Persian language
parsû (m.) rib
partî party, political organization
(f.) party
f. political party: partiyên kurd yên siyasî=Kurdish political parties
partiya demokrat a kurdistanê Kurdistan Democratic Party
partiyên siyasî political parties
parve kirin to share
to share
v.t. to distribute
v.t. to distribute
parvekirî divided, partitioned, splitted
parvekirin partition; severance
parzemîn continent
(f.) continent, main-land
parzemînî continental
paradies bihuşt
cinnet
paradiesjungfrau horî
hurî
pêrî
perî
paragraph bend
parasit tizrûg
zîlo
parfüm bên
bîn
parken parq kirin
parlament meclîs
parlamentarier/in parlamenter
parole diruşme
parolen rufen diruşme qîrandin
partei partî
partner pardar
şirîk
şîrik
par letztes Jahr
Rücken
Vorjahr
Zulage
par ra von hinten
parastin bewachen
parastin abwehren
beschützen
schützen
verteidigen
parçe Abschnitt
Stück
parçe kirin zerstückeln
pardar Mitglied
Partner
Teilhaber
pare kirin aufteilen
zerstückeln
pare vekirin aufteilen
zerstückeln
parêz Diät
parêzandin >parêzîn> behüten
beschützen
bewahren
parêzer Anwalt
Rechtsanwalt
parêzgeh Provinz
parêzkar Beschützer
Beschützerin
Wache
Wächter
Wachtposten
parêzname Verteidigung
parêzvan Verteidiger/in
parî Bissen
Stückchen
parive bûn verteilt sein
parive kirin verteilen
parizî Diät
Schutz
parkirin teilen
verteilen
parlamenter Parlamentarier/in
parq kirin parken
pars Bettler
parsek Bettler
parsekvan Bettler
parsî Brustkorb
Rippe
parskar Bettler
parskirin anflehen
parsu Rippe
parsû Brustkorb
Rippe
parsvan Bettler
partî Partei
parve Stück
Teil
parve bûn geteilt werden
parvekirin aufteilen
teilen
parxan falsche Rippe
Flanke
Hammelkotelett
Kalbskotelett
Rippe
vorderer Teil der Brust
parzemîn Kontinent
parzûn Filter
par n. par, sera ravêrdîye n.
m. pey, di m., piy n.
m. pare, paye, bare, piske, hêsa m.
par bûn lng. . pare bîyene, parî bîyene, paye bîyene, bes bîyene, bare bîyene, pisk bîyene
par dan lg. pare ridayene, paye cidayene
par kirin lg. pare kerdene, parî kerdene, paye kerdene, bes kerdene, bare kerdene, pisk kerdene
par standin lg. pare girewtene
par ve n. pare, bare m.
par ve bûn lng. . pare bîyene, parî bîyene, paye bîyene, bes bîyene, bare bîyene, pisk bîyene
parabol m. mat. parabole m.
parabolîk rd. mat. parabolîk
paraboloît m. mat. paraboloîte m.
paradoks m. paradoks n.
paradoksî rd. paradoksên, paradoksal
parafazî m. ede. parafazî, têmîyanîya çekûyan n.
parafe rd. parafe
parafe kirin lg. parafe kerdene, parafenayene
parafîn m. kîm. parafîn n.
paragraf m. paragrafe, serbende m.
paralel m. mat. paralele, têvere m.
paralelî m. paralelîye, paralelênî m.
paralelî kirin lg. paralelin kerdene
parametre m. mat. parametre n.
parametredar rd. parametreyin, parametrîk
parametrîk rd. parametreyên, parametrîk
parandin lg. pare kerdene, parî kerdene, paye kerdene, bes kerdene, bare kerdene, pisk kerdene
m. parekerdis, parîkerdis, payekerdis, beskerdis, barekerdis, piskkerdis n.
paranî m. yarmetîye m.r lutuf n.r îhsan n.r qendye m.r lutif n.
parantez m. kilame., parantez, kelame n.
parantez girtin lg. kilame girewtene
parantez vekirin lg. kilame rakerdene
parasempatîk rd. parasempatîk, parasempatên
parastin lg. . pawitene, mudefa kerdene
m. pawitis n., mudefa m. midefa m.
lg. . seveknayene, destserro ragirewtene, muhafeze kerdene, seveknayene, dest sero ragirewtene *xwe parastin iz. xo seveknayene, xo qorîkerdene
parastinî m. pawitis n.r mudefa m. midefa m.
parasû n. ana. parsûye, parxane, caxe, parsîye, parsûy, parsû, qabirxa, qavirxe m.
parasut m. parasut n.
parasutbaz m/n. parasutcî, parasutwan n.
parasutbazî m. parasutrîyîye, parasutwanîye, parasutrîyênî m.
paratoner m. paratoner, bilûskparêz, bilûskgîr n.
paravtin m. neselnayis, parzûnkerdis, ropaleknayis, raestis, ropirojnayis, paravnayis, apesnayis, paleknayis, aguznayis, parzûnnayis n.
parawtin lg. . neselnayene, ropiroznayene, parzûn kerdene, raestene, ropaleknayene, ropirojnayene, paravnayene, aguznayene, apesnayene, paleknayene, parzûnnayene
parazît m. bîyo. engle, parazît, aselex n.
m. parazît (rîhaz de) n.
parazîtdar rd. parazîtin
parazîtdar bûn lng. parazîtin bîyene
parazîtî m. engleyîye, parazîtîye, parazîtênî m.
parç m. hêrs, nêr, su, xism, yers n.
m. surahî, awedang n.
parçe n. tîlik, tîvil, parçe, qertaf, perçe (qûmas) n.
n. parçe, lete, kerî, qet n.
parçe bûn lng. parçe bîyene, lete bîyene, kerî bîyene
parçe jê girtin lg. . parçe rîra girewtene, rîra parçe girewtene
parçe kirin lg. . parçe kerdene, lete kerdene, kerî kerdene, qet kerdene, felqe kerdene
parçe parçe h. parçe parçe, lete lete
parçe parçe bûn lng. parçeparçe bîyene, tîliktîlikî bîyene, zîbarzîbarî bîyene, xebarxebarî bîyene, vîzilîvizilî bîyene, paremparçe bîyene, xirtûximilî bîyene, belate bîyene, zîtolzîtolî bîyene, vîzilî bîyene
parçe parçe kirin lg. . parçeparçe kerdene, tîliktîlikî kerdene, zîbarzîbarî kerdene, xebarxebarî kerdene, vîzilîvizilî kerdene, paremparçe kerdene, xirtûximilî kerdene, belate kerdene, zîtolzîtolî kerdene, vîzilî kerdene
parçebûn m. parçebîyayis, letebîyayis n.
parçedar rd. parçeyin, leteyin
parçefiros m/n. parçerotox n.
parçeker rd. parçeker
parçekerî m. parçekerîye, parçekerênî m.
parçekirî rd. parçekerde, letekerde, kerîkerde
parçekirin m. parçekerdis, letekerdis n.
parçeparçebûn m. parçeparçebîyayis, tîliktîlikîbîyayis, zîbarzîbarîbîyayis, xebarxebarî bîyayis, vîzilîvizilîbîyayis, paremparçebîyayis, xirtûximilîbîyayis, belatebîyayis, zîtolzîtolîbîyayis, vîzilîbîyayis n.
parçewesle rd. xebarxebarî, zîbarzîbarî, vîzilîvizilî, paremparçe, zîtolzîtolî, xirtûximilî
parçewesle bûn lng. parçeparçe bîyene, tîliktîlikî bîyene, zîbarzîbarî bîyene, xebarxebarî bîyene, vîzilîvizilî bîyene, paremparçe bîyene, xirtûximilî bîyene, belate bîyene, zîtolzîtolî bîyene, vîzilî bîyene
parçewesle kirin lg. . parçeparçe kerdene, tîliktîlikî kerdene, zîbarzîbarî kerdene, xebarxebarî kerdene, vîzilîvizilî kerdene, paremparçe kerdene, xirtûximilî kerdene, belate kerdene, zîtolzîtolî kerdene, vîzilî kerdene
parçeweslebûn m. parçeparçebîyayis, tîliktîlikîbîyayis, zîbarzîbarîbîyayis, xebarxebarî bîyayis, vîzilîvizilîbîyayis, paremparçebîyayis, xirtûximilîbîyayis, belatebîyayis, zîtolzîtolîbîyayis, vîzilîbîyayis n.
parçeweslekirin m. parçeparçekerdis, tîliktîlikîkerdis, zîbarzîbarîkerdis, xebarxebarî kerdis, vîzilîvizilîkerdis, paremparçekerdis, xirtûximilîkerdis, belatekerdis, zîtolzîtolîkerdis, vîzilîkerdis n.
parçeyê sitûr n. loter n.
parçik m. fiz. parçik, partîkul n.
pardanî m. teqsît, bes, texsîd, teqsîd n.
pardanî kirin lg. . teqsît kerdene, teqsîtnayene
pardar m/n. hempar, hempisk, parebira, payedar, sîrig, hêsadar, nêmedar, ortax, musterek, paredar, wertax n.
pardarî m. hemparîye, hempiskîye, parebirayîye, nêmedarîye, payedarîye, hêsadarîye, sîrigîye, ortaxîye, musterekîye, paredarîye, hemparênî, parebirayênî, nêmedarênî, payedarênî, sîrigênî, ortaxênî, musterekênî, paredarênî m.
pardarî bûn lng. hempar bîyene, hempisk bîyene, parebira bîyene, nêmedar bîyene, payedar bîyene, sîrig bîyene, ortax bîyene, musterek bîyene, paredar bîyene
pardarî kirin lg. . hempar kerdene, hempisk kerdene, parebira kerdene, nêmedar kerdene, payedar kerdene, sîrigkerdene, ortax kerdene, musterek kerdene, paredar kerdene
lg. . paredarîye kerdene, têy bîyene, îstîraq kerdene
pardarîbûn m. hemparbîyayis, hempiskbîyayis, parebirabîyayis, nêmedarbîyayis, payedarbîyayis, sîrigbîyayis, ortaxbîyayis, musterekbîyayis, paredarbîyayis n.
pardarîkirin m. hemparkerdis, hempiskkerdis, parebirakerdis, nêmedarkerdis, payedarkerdis, sîrigkerdis, ortaxkerdis, musterekkerdis, paredarkerdis n.
pardarîya anonîm m. hûq. anonîmsîrket, paredarîya anonî m., sîrketo anonîm, paredarîya sareyêne, paredarîya sareyîye n. t pardon b. pardon, bivîyarne, bibaxsne, ravîyarne, biefne
parduso m. parduse, parduso n.
pare paq. -pare
n. pere, pul, pare n.
pare anîn lg. . pere ardene
pare derxistin lg. . pere vetene
pare kirin lg. . pere kerdene
pare kisantin lg. . pere antene
paredar rd. peredar, pered
parek m. mat. nîsanê parekî, parekmîsan n.
m. rz. qertafe, hurike, qetike m.
pareng m. rz. fêlnas, partîsîp, salixnamekar n.
parenga nihoyî m. rz. fêlnas, partîsîp, salixnamekar n.
parênke m. çiraw, çirinçe, çurezge n.
paresû n. ana. parsûye, parxane, caxe, parsîye, parsûy, parsû, qabirxa, qavirxe m.
parêv m. bîrane, qepirme n.
pareyî rd. kesrî, parhûmarên, kesrên
pareyî hûr n. pereyo hurdî, perewo hurdî, pero hur dîn.
parêz m. parêz, rejîm, perîz n.
m. pawitis, pînîtis n.
parêz girtin lg. . parêz kerdene, perîz kerdene
parêz kirin lg. . parêz kerdene, perîz kerdene
parêzer rd. hûq. pawitox, mudafî
m/n. abûkat, pawitox, abokat, avûkat, abûqat, awûkat n.
parêzerî m. abûkatîye, pawitoxîye, abûqarîye, abûkatênî m.
parêzgar m/n. walî n.
parêzgarî m. walîyîye, walîyênî, walîtîye m.
parêzgeh m. pawitisgeh, sargeh n.
parêzgir rd. parêzkar
parêzî m. pawitis n., mudefa m. midefa m.
parêzî kirin lg. . pawitisîye kerdene
parêzîya rewa n. pawitiso rewa, pawitiso mesru n.
parêzîya sarwerî n. pawitisê sîvîlî n.
parêzkar m/n. pawitox, pînîtox n.
parêzkarî m. pawitoxîye, pawitoxênî m.
parêzker m/n. seveknayox, qerewêl n.
parêzname m. pawitisname. mudefaname m.
parêzvan m/n. pawitox, pînîtox n.
parfum m. parfum, wesbîhne, boya wese n.
pargîdanî m. sîrket, payedarîye, ortaxîye n.
pargon n. çiraw, çirinçe, çurezge n.
parî n. piran n., parî n., loqe m., loqme n., gepe m., pirun n., luqme n.
parî bûn lng. pare bîyene, parî bîyene, paye bîyene, bes bîyene, bare bîyene, pisk bîyene
lng. parî bîyene
parî kirin lg. . pare kerdene, parî kerdene, paye kerdene, bes kerdene, bare kerdene, pisk kerdene
parîbûn m. parebîyayis, parîbîyayis, payebîyayis, besbîyayis, barebîyayis, piskbîyayis n.
parînek m. mat. pare m.
paristin /g. pawitene, mudefa kerdene
lg. . rabirnayene, raqetnayene, ravisnayene, cîya kerdene, abirnayene, ravirnayene, avirnayene
parjimar m. mat. kesîr, sikîyaye, kesr n.
park m. parke, parqe m.
parka m. parke, parqe n.
parke m. parke, parqe n.
parkefiros m/n. parkerotox n.
parkefirosî m. parkerotoxîye, parkerotoxênî m.
parkevan m/n. parkewan, parkecî n.
parkevanî m. parkewanîye, parkecîyênî m.
parkirin m. parekerdis, parîkerdis, payekerdis, beskerdis, barekerdis, piskkerdis n.
parkît m. rz. peyqertafe, suffîkse, peyqetike, peyhurike m.
parkîte m. hece, hence, parhence, parkite, hencike m.
parlamen m. meclîs, parlamento, parlamen n.
parlamenter m. m. mebûs, parlamenter n.
parlamenterê serbixwe n. parlametero serbixo, mebûso serbixo, parlamentero bixoser n.
parlamenterî m. parlamenterîye, mebûsîye, parlamenterênî, mebûsênî m.
parlamento m. meclîs, parlamento, parlamen n.
parlesker m. qolordî, baskordî, parlesker, basklesker n.
parmend m/n. hempar, hempisk, parebira, payedar, sîrig, hêsadar, nêmedar, ortax, musterek, paredar, wertax n.
parmendî m. hemparîye, hempiskîye, parebirayîye, nêmedarîye, payedarîye, hêsadarîye, sîrigîye, ortaxîye, musterekîye, paredarîye, hemparênî, parebirayênî, nêmedarênî, payedarênî, sîrigênî, ortaxênî, musterekênî, paredarênî m.
parmendî bûn lng. hempar bîyene, hempisk bîyene, parebira bîyene, nêmedar bîyene, payedar bîyene, sîrigbîyene, ortax bîyene, musterek bîyene, paredar bîyene
parmendî kirin lg. . hempar kerdene, hempisk kerdene, parebira kerdene, nêmedar kerdene, payedar kerdene, sîrig kerdene, ortax kerdene, musterek kerdene, paredar kerdene
parmendîbûn m. hemparbîyayis, hempiskbîyayis, parebirabîyayis, nêmedarbîyayis, payedarbîyayis, sîrigbîyayis, ortaxbîyayis, musterekbîyayis, paredarbîyayis n.
parole m. parole m.
paronek n. zoo. mozik, porane, muezik n.
parpar m. bot. pimpar, parpar, pirpar n.
parro n. huyo darên, bêriko darên n.
pars m/n. zoo. pars, leopar n.
m. parse, parsa m.
m. pars n.
n.
pars kirin lg. . pars kerdene, dest ragirewtene, recû kerdene, dest rakerdene
pars û purs n. pars û purs, parspurs n.
parsa ravrav m. zoo. pars n.
parse kîm. parsekîye, recukerîye, çerxcîyîye, parsekênî m.
parsek rd. parsek, recuker, çerxcî
parsêl m. parsel, tej n.
parsêl kirin lg. . parselkerdene, parselnayene
parsêlkirî rd. parselkerde, parselnaye *hatin parsêlkirin ltb. parsel kerîyene, ameyene parselkerdene, parsel kerîyene
parsêlkirin m. parselkerdis, parselnayis n.
parseng m. balans, parsenc, denge n.
parseng kirin lg. . denge kerdene, parsenc kerdene, dengenayene
parsengdar rd. dengeyin, parsencin
parsengkirin m. dengekerdis, parsenckerdis, dengenayis n.
parsî n. ana. parsuye, parxane, caxe, parsîye, parsûy, parsû, qabirxa, qavirxe m.
parsk m. hes, sûr, hês, siur n.
parsker rd. parsek, recuker, çerxcî
parskerî m. parsekîye, recukerîye, çerxayîye, parsekênî m.
parsû n. ana. parsûye, parxane, caxe, parsîye, parsûy, parsû, qabirxa, qavirxe m.
parsûstûr rd. parsûqelew, eztî, ezperest
part m. berde, parte, berz m.
n. simêle, simêle m.
partî m. bir, sax, lete, parçe, qism n.
m. partî, partîye m.
partî avakirin partîye awankerdene, partîye sazkerdene, partîye virastene, partîye ronayene kr.
partî damezirandin partîye awankerdene, partîye sazkerdene, partîye virastene, partîye ronayene kr.
partî danîn lg. . partîye awankerdene, partîye sazkerdene, partîye virastene, partîye ronayene
partîgir m/n. partîcî, partîzan, partîgîr n.
partîgirane rd. partîrîyane, partîzane, partîgirane
partîgirî m. partîrîyênî, partrizanîye, partrigirîye m.
partîkul m. fiz. parçik, partîkul n.
partilandin lg. . xasênayene
partîyî rd. partriyin
partîyîtî m. partîyîye, parîcîyênî m.
partîzan m/n. pêsmerge, partrizan n.
m/. partîrî, partrizan, partîgir n.
partîzane rd. partrirîyane, partrizane, partrigirane
partîzanî m. partîzanîye, partîzanênî m.
parû m. mecrefe, huyê vare, befredîn, surt m., mecrife n.
parûsk m. sirmedang, kildang n.
parve bûn lng. bes bîyene, kerî bîyene, pare bîyene, bêl bîyene
parve kirin lg. . pare kerdene, parî kerdene, paye kerdene, bes kerdene, bare kerdene, pisk kerdene
lg. . mat. pare kerdene
parvebûn m. parebîyayis, parîbîyayis, payebîyayis, besbîyayis, barebîyayis, piskbîyayis n.
parvek m. mat. nîsanê parekî, pareknîsam n.
parveker m. mat. pareker n.
rd. pareker, rîyaker, arzîker
parvekerî m. parekerîye, rîyakerênî, arzîkerîye m.
parvekirin m. parekerdis, parîkerdis, payekerdis, beskerdis, barekerdis, piskkerdis n.
m. mat. parekerdis n.
parvenebûn rd. nêparebar, nêbesbar, parenêbîyaye
parvenebûnî m. nêparebarîye, nêbesbarênî, parenêbîyayênî m.
parxan n. ana. parsûye, parxane, caxe, parsîye, parsûy, parsû, qabirxa, qavirxe m.
m. parxane, perxane, porxone n.
parxêl m. parxêl, erebaneyê astoran, erebeyê astoran n.
parza m. tip. terpîn, perpun, derzîne, asî n.
parza bun lng. terpîn bîyene
parza kirin lg. . terpîn kerdene, terpînnayene
parzaker m/n. terpînker, terpînrî n.
parzakerî m. terpînkerîye, terpînrîyênî, terpînkerênî m.
parzakirî rd. terpînkerde, terpînnaye, asîkerde *dan parzakirin llb. dayene terpînkerdene, dayene terpînnayene *hatin parzakirin ltb. terpîn kerîyene, ameyene terpînkerdene
parzakirin m. terpînkerdis, terpînnayis n.
parzemîn m. cog. kita, parzemîne, qita m.
parzî m. bot. exlamûr, îhlamûr, êxlamûr, ehlamûr, exlamor n.
parzinandin lg. . neselnayene, ropiroznayene, parzûn kerdene, raestene, ropaleknayene, ropirojnayene, paravnayene, aguznayene, apesnayene, paleknayene, parzûnnayene
m. neselnayis, parzûnkerdis, ropaleknayis, raestis, ropirojnayis, paravnayis, apesnayis, paleknayis, aguznayis, parzûnnayis n.
parzingeh m. tesfîyexane, palekxane, rafînerî, neselgeh n.
parzinîn lng. neselîyene, ropirozîyene, parzûnîyene, ropalekîyene, ropirojîyene, paravîyene, rodîyene, rêjîyene, palakîyene, parzûn bîyene, apesîyene, nasalîyene
m. neselîyayis, parzûnîyayis, ropalekîyayis, ropirojîyayis, paravîyayis, rodîyayis, rêjîyayis, apesîyayis n.
parzininer rd. neselnayox, ropaleknayox, paravnayox, paleknayox
parzûn m. parzûn, sitozîn, parzûm, parzim, parzo n.
parzûn kirin lg. . neselnayene, ropiroznayene, parzûn kerdene, raestene, ropaleknayene, ropirojnayene, paravnayene, aguznayene, apesnayene, paleknayene, parzûnnayene
parzûnandin lg. . neselnayene, ropiroznayene, parzûn kerdene, raestene, ropaleknayene, ropirojnayene, paravnayene, aguznayene, apesnayene, paleknayene, parzûnnayene
m. nesetnayis, parzûnkerdis, ropaleknayis, raestis, ropirojnayis, paravnayis, apesnayis, paleknayis, aguznayis, parzûnnayis n.
parzûndar rd. parzûnin, sitozînin
parzûnkirî rd. neselnaye, parzûnkerde, ropaleknaye, ropirojnaye, apesnaye, paleknaye, paravnaye, aguznaye
parzûnkirin m. neselnayis, parzûnkerdis, ropaleknayis, raestis, ropirojnayis, paravnayis, apesnayis, paleknayis, aguznayis, parzûnnayis n.
par geçen yıl
(n) geçen yıl, geçen sene
(n) 1)b. perr (n) 2)b. pel (n)
(m) bakınız: pare (m)
paragraf paragraf
(n) paragraf
paragûay Paraguay
Paraguay
paralel -e, paralel
paralelkenar (n) paralelkenar (mat)
paramarîbo (n) Paramaribo
parametre (n) değişken (matematikte), parametre (matematikte)
parametredar -e, parametreli, parametrik
parametrîk -e, parametreli, parametrik
parayîş (n) bakınız: perayîş (n)
parçe parça
(n) parça
parçey goştî (n) bakınız: parçeyê goştî (n)
parçey nanî (n) bakınız: parçeyê nanî (n)
parçey nonî (n) bakınız: parçeyê nanî (n)
parçey nûnî (n) bakınız: parçeyê nanî (n)
parçeyê fîlmî (zh, sn) treyler
parçeyê goştî (n) et parçası
parçeyê nanî (n) ekmek parçası
parçeyek (n) parçacık
parçeyo edebî edebi parça
(n) edebi parça
parçi (n) bakınız: parçe (n)
parçîn (n) bakınız: perçîn (n)
pardar -e, hissedar, ortak, paydaş
pardarî (m) iştirak, ortaklık, paydaşlık
pardarîye (m) iştirak, ortaklık, paydaşlık
parde (n) bakınız: perde (n)
pardey çimî (n) bakınız: perdeyê çimî (n)
pardim (n) bakınız: paldim (n)
pardîso (n) bakınız: pardosî (n)
pardîsû (n) bakınız: pardosî (n)
pardon pardon
pardosî (n) pardösü
pardum (n) bakınız: paldim (n)
pardun (n) bakınız: paldim (n)
pare (m) 1)pay, hisse 2)pay (mat) 3)bölüm (TE) (mat) 4) hayvana yüklenen çuval vb. yükünde yükün iki tarafından her biri
(n) heybenin iki tarafından her biri
pare kerdene bölmek
parê qine kalçanın alt bölümü
(n) kalçanın alt bölümü
parebîyaye (n) bölünen
pareda (m) payda (mat)
parek (n) bölü (mat), taksim (mat) Vîst parek çar, keno panc. 20:4= 5 (Yirmi bölü dört, eşittir beş.) çewres parek çar kırk taksim dört (40/4)
pareker (n) bölen (mat)
parekerdiş (n) bölme
parên geçen yıldan kalma
geçen yılki
-e, geçen yıldan kalma, geçen yılki
parêz (n) diyet, perhiz
parêzzan -e, diyetisyen
pari (m) bakınız: pare (m)
parî (n) lokma
parîn -e, bakınız: parên
parîs Paris
(n) Paris
pariznayîn bakınız: parzunayene
pariznayîş (n) bakınız: parzunayîş (n)
pariznîyayîne bakınız: parzunîyayene
pariznîyayîş (n) bakınız: parzunîyayîş (n)
parju (n) bakınız: parzun (n)
park (m) bakınız: parke (m)
(n) 1)b. parke-I (m) 2) bakınız: otoparke (m)
park kerdene park etmek
parka (m) bakınız: parke (m)
parke (m) 1)park (ağaçlandırılmış ve çiçeklendirilmiş geniş alan) 2)park (motorlu taşıtlar için), otopark
(m) parka
(n) parke
parki (n) bakınız: parke-III (n)
parlamenter mebus
milletvekili
parlamenter
-e, mebus, milletvekili, parlamenter
parlamenterîye milletvekilliği
parlamenterlik
(m) milletvekilliği, parlamenterlik
parlamento millet meclisi
parlamento
(n) millet meclisi, parlamento
parlementer -e, bakınız: parlamenter -e,
parna geçen yıldan beri
parone bir yılını doldurmuş olan buzağı
paronge bakınız: parone
parpar (n) bakınız: pirpar (n)
parpişîyayene böbürlenmek, koltukları kabarmak, övünç duymak
parq (n) parke (m)
parqe (m) parke (m)
parqi (m) parke (m)
parrayîş (n) bakınız: perayîş (n)
pars pars
(n) bakınız: pers (n)
pars kerdene bakınız: pers kerdene
parsayene bakınız: persayene
parsayîş (n) bakınız: persayîş (n)
parsçî -ye, bakınız: parsekçî, -ye
parsecî -ye, bakınız: parsekçî, -ye
parsek -e, dilenci
parsekcî (n, m) bakınız: parsekçî -ye,
parsekçî -ye, dilenci
parseki (m) bakınız: parseke (m)
parsger -e, bakınız: parsker
parsincî -ye, dilenci
parsîye (m) bakınız: parsû (m)
parskardiş (n) bakınız: perskerdiş (n)
parsker -e, dilenci
parsu (m) bakınız: parsû (m)
parsû (m) kaburga
parşu (m) bakınız: parsû (m)
partî (m) parti
partîye parti
(m) parti
paruznayîne bakınız: parzunayene
paruznayîş (n) bakınız: parzunayîş (n)
paruznîyayîne bakınız: parzunîyayene
paruznîyayîş (n) bakınız: parzunîyayîş (n)
parxaç (m) bakınız: pelxaçe (m)
parxêle (m) at arabası, kağnı, öküz arabası
paryen bakınız: parên
paryez (n) bakınız: parêz (n)
parzemîn (n) kıta
parzim (n) bakınız: parzun (n)
parzim kerdene bakınız: parzun kerdene
parzimkerdiş (n) bakınız: parzunkerdiş (n)
parzin (n) bakınız: parzun (n)
parzo (n) bakınız: parzun (n)
parzon (n) bakınız: parzun (n)
parzu (n) bakınız: parzun (n)
parzû (n) bakınız: parzun (n)
parzû kerdene bakınız: parzun kerdene
parzûkerdiş (n) bakınız: parzunkerdiş (n)
parzum (n) bakınız: parzun (n)
parzum kerdene bakınız: parzun kerdene
parzumkerdiş (n) bakınız: parzunkerdiş (n)
parzun (n) süzgeç, süzek
parzûn (n) bakınız: parzun (n)
parzun bîyayene bakınız: parzun bîyene
parzun bîyene süzülmek (sıvı içi (n)
parzun kerdene süzmek (sıvı içi (n)
parzûn kerdene bakınız: parzun kerdene
parzun ro dayene süzmek (sıvı içi (n)
parzun ro ginayene süzülmek (sıvı için)
parzunayene süzmek (sıvı içi (n)
parzunayîş (n) süzme (sıvı içi (n)
parzunbîyayîş (n) süzülme (sıvı içi (n)
parzunîyayene süzülmek (sıvı içi (n)
parzunîyayîş (n) süzülme (sıvı içi (n)
parzunkerdiş (n) süzme (sıvı içi (n)
parzûnkerdiş (n) bakınız: parzunkerdiş (n)
parzunrodayîş (n) süzme (sıvı içi (n)
parzunroginayîş (n) süzülme (sıvı için)
para pere (n)
para cezası cezaya pereyan (m)
paragraf paragraf (n)
paralel paralel, -e
paralel kapı bero paralel (n) (TE), porto paralel (n) (TE)
paralelkenar paralelkenar (n)(mat)
parça parçe (n), lete (n)
parçacık parçeyek (n), letik (n)
pardon pardon
pardösü pardosî (n)
parka parke (m)
parke parke (n)
parlamenter parlamenter, -e; mebus, -e
parlamenterlik parlamenterîye (m); mebusîye (m)
parlamento parlamento (n)
parmak bêçike (m), engişte (m)
parmaklık biçimindeki kapı çarber (n), caxe (m), bero caxleme (n)
parti partîye (m), partî (m)
pardoni Mi pardona
paroli peyivîn.
parto part, beş.