Encamên lêgerînê
paq ant/n baldır, bacak (vücudun kasıktan tabana kadar olan bölümü)
paqij rd 1. temiz (kirli, lekeli, pis, bulaşık olmayan) 2. temiz (özenle yapılmış, yanlışsız) * karekî paqij temiz bir iş 3. temiz (çok az kullanılmış veya hiç kullanılmamış olan, özürü olmayan) * erebeyeke paqij temiz bir araba 4. temiz (ahlâkça lekesiz, necip, nezih) 5. duru, karışık olmayan (dil) 6. mec temiz, aydınlık (kötülükten uzak, saf) 7. rüzgârdan savrulmuş buğday
paqij bûn saflaşmak, temizlenmek.
l/ngh 1. temizlenmek, paklanmak, aklanmak 2. temizlenmek, arınmak 3. mec nurlanmak
temizlenmek, paklanmak
paqij hiştin l/gh temiz bırakmak, temiz tutmak
temiz bırakmak, temiz tutmak * mala xwe paqij dihêle evini temiz tutuyor
paqij kirin (1 şîrove)silmek, temizlemek.
l/gh 1. temizlemek, aklamak, paklamak 2. temizlemek, arıtmak 3. temizlemek, silmek, almak * tevnepîrikan paqij bike örümcek ağlarını temizlemek 4. bj temizlemek (bir yara veya dokunun sağlam olmayan bölümlerini neşter veya bıçakla kesmek) 5. mec temizlemek, süpürmek (bitirmek, tüketmek), sünnetlemek (dibini silip süpürmek) * tepsiyek borek paqij kir bir tepsi böreği temizledi 6. süpürmek 7. sökmek (çıkması, akması kolaylaşmak) * îlacê belxem paqij kirin bu ilac balgam söktü 8. silmek (bir şeyin ıslaklığını gidermek) * xwêdana li eniya xwe paqij kir alnındaki teri sildi 9. silmek (üzerine bir bez sürerek tozlarını, kirlerini almak) * cam paqij kir cam silmek 10. silip süpürmek (ne var ne yok hepsini alıp götürmek) * dizan mala wê paqij kirine hırsızlar evini silip süpürmüşler
1) temizlemek, paklamak 2) soyup soğana çevirmek (adamakıllı soymak) (tiştek)
paqij kirin qedandin külünü savurmak (bir şeyi tümüyle bitirip yok etmek)
paqij paqij 1) pırıl pırıl (yepyeni, tertemiz) * her der paqij paqij e her taraf pırıl pırıl 2) mec pırıl pırıl (kusursuz, eksiği olmayan)
paqij xwedî kirin temiz tutmak
paqijane h temizce
paqijayî m temizlik
paqijbûn m 1. temizlenme, paklanma, aklanma 2. temizlenme, arınma 3. mec nurlanma
paqijbûyîn m 1. temizleniş, paklanış, aklanış 2. temizleniş, arınış 3. mec nurlanış
paqijhiştin m temiz bırakma, temiz tutma
paqijî temizlik.
m 1. temizlik, paklık 2. temizlik, arılık, saflık 3. temizlik (temiz olma durumu) 4. temizlik (temiz durma veya tutma durumu) * divê ku em zarokan hînî paqijiyê bikin çocukları temizliğe alıştırmalıyız 5. temizlik (temizleme işi)
paqijî kirin 1) temizlik yapmak 2) temizlik yapmak (ortadan kaldırmak, öldürmek)
paqijîker nd/nt temizlikçi
paqijîkerî m temizlikçilik
paqijîvan nd/nt temizlikçi
paqijîvanî m temizlikçilik
paqijiya ziwa nd kuru temizleme
paqijkar nd/nt temizleyici
paqijkarî nd/nt temizleyici
paqijker nd/nt1. temizleyici 2. temizleyici (temizleme işinin yapıldığı yer) 3.rd temizleyici (temizleme özeliği olan) * krema paqijker temizleyici krem
paqijker (i) m açmalık, deterjan
paqijkera valak nd elektrik süpürgesi
paqijkerê gihûrê süprüntücü
paqijkerê kolanan sokak süpürücüsü
paqijkerê kulekan ocakçı, baca temizleyicisi
paqijkerê ziwa nd/nt kuru temizleyici
paqijkerî m temizleyicilik
paqijkerîya kulekan ocakçılık
paqijkirî rd 1. temizlenmiş 2. silinmiş 3. süpürülmüş olan
paqijkirin m 1. temizleme, temizleyiş, aklama, paklama 2. temizleme, arıtma 3. temizleme, silme, alma 4. bj temizleme (bir yara veya dokunun sağlam olmayan bölümlerini neşter veya bıçakla kesme) 5. mec temizleme, süpürme (bitirme, tüketme), sünnetleme (dibini silip süpürme) 6. süpürme 7. sökme (çıkması, akması kolaylaşma) 8. silme (bir şeyin ıslaklığını giderme) 9. silme (üzerine bir bez sürerek tozlarını, kirlerini alma) 10. silip süpürme (ne var ne yok hepsini alıp götürme)
paqijkirina ziwa nd kuru temizleme
paqijtî m temizlik
paqiş bnr paqij
paqos m kuş lastiği, çata lastik
paqoşk m kuş lastik
paqreş rd 1. kara baldırlı 2. mec yiğit
paqreş di ser xwe re nedîtin kendinden üstün yiğit bulmamak
paqrût rd baldırı çıplak
paqrûtî m çıplak baldırlılık
paq (navdêr, nêr) laq, çîp, lûlaq, ling, çîm.
Herwiha: peq, pêq.
Bide ber: pak.
ji wêjeyê: Li Îngilistanê Zanîngeha Brunel lêkolîneke kir û diyar kir ku mêr jinên paqdirêj (çîpdirêj) ji jinên din dilbijînertir û seksîtir dibînin.
paqij 1. pak, neqirêj 2. xwîşirîn 3. şûştî
(rengdêr) pak, bijûn, temîz, xawên, pakij.
Dijwate: pîs, qirêj, gemarî, genî, heram, herrimî, lewitî.
Bikaranîn: Lêker: paqij bûn, paqij kirin. Navdêr: paqijbûn, paqijkirin Rengdêr: paqijbûyî, paqijkirî.
Bide ber: gemar, genî, helal, heram, lekeyî, lewitî, şêlî, tewizî, zelal.
ji: herwiha pak, hevreha farisî پاکیزه (pakîzê --> pakîze), pehlewî pak, pakih, sanskrîtî paveka, latînî purus (--> inglîzî û fransî pure)... hemû ji Proto-hindûewropî peu-, pu- (paqij kirin)..
: paqijandin, paqijandî, paqijî, paqijîn, paqijînende, paqijînendetî, paqijînendeyî, paqijîner, paqijînerî, paqijkar, paqijkarî, paqijker
paqij bûn (lêker)(Binihêre:) paqij
paqij kirin 1. pak kirin 2. şûştin
(lêker) Xwendin: xwendin,ˈpaqɯʒ kɯrɯn Jihevqetandin: pa·qij ki·rin, tiştekî/ê pak kirin, Jinên ku midye paqij dikin, anîn ziman ku li gel zehmetiya kar, rastî zextên din ên civakê yên derûnî û fîzîkî jî tên û neçar in ku vî karî bikin..
Hevwate: pak kirin.
Dijwate: gemarî kirin.
: paqijkirin, paqijker, paqijkirî
paqijane (rengdêr) bi awayekî paqij, safiyane.
ji: paqij + ane
paqijbar (rengdêr) pakbar.
ji: paqij +-bar
paqijbûn (navdêr, mê) (Binihêre:) paqij
paqijbûyî (rengdêr) (Binihêre:) paqij
paqijî 1. pakî, neqirêjî 2. xwîşirînî 3. şûştîtî
(navdêr, mê).
Herwiha: pakijî.
Hevwate: pakî, bijûnî, temîzî, xawênî.
Dijwate: pîsî, qirêjî.
Bide ber: gemarî, genîtî, helalî, heramî, leke, lewitîn, şêlîtî, tewizîn, zelalî.
ji: paqij + î.
Bikaranîn: Lêker: paqijî kirin. Navdêr: paqijîkirin
paqijî kirin (lêker)(Binihêre:) paqijî
paqijîker (navdêr, nêr) (navdêr, mê) ya/ê paqijî dike, paqijîvan.
ji: paqijî + -ker
paqijîkerî (navdêr, mê) paqijîvanî.
ji: paqijî +-kerî
paqijîkirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye paqijî kirin
paqijîkirin (navdêr, mê) (Binihêre:) paqijî
paqijîtî (navdêr, mê) destnivêjî, pakî(tî).
ji: paqij +-îtî
paqijîvan (navdêr, mê) paqijîker.
ji: paqijî +-van
paqijîvanî (navdêr, mê) paqijîkerî.
ji: paqijî +-vanî
paqijiya regezî şer û qirêna dijî irqekê ku hebûna wî li herêmekê nayê xwestin
paqijîzanî (navdêr, mê) tennasî.
ji: paqijî +-zanî
paqijkarî (navdêr, mê) rewşa paqijkarbûnê.
ji: paqijkar + -î
paqijker (navdêr, nêr) (navdêr, mê) ya/ê paqij dike, pakker, temîzker.
ji: paqij + -ker
paqijkerî (navdêr, mê) paqij ker.
ji: paqij +-kerî
paqijkî (navdêr, mê) bi paqijî.
ji: paqij +-kî
paqijkirî (rengdêr) (Binihêre:) paqij
paqijkirin (navdêr, mê) (Binihêre:) paqij
paqijnekirî (rengdêr) temînzekirî.
ji: paqij +nekirî
paqijtî (navdêr, mê) sadetî, mesûmî.
ji: paqij +-tî
paqreş di ser xwe re nedîtin (biwêj) xwe zehf zêde hesibandin. maşelah ew jî tu puqreşan di ser xwe re nabîne.
paqij (adj.) clean
pure, clean.
(= temîz, pak, xawên) clean
paqij kirin to clean
v.t. to clean
v.t. to clean
paqijî f. cleanliness
paqiş (dial. var.) = paqij
paq Schienbein
paqij sauber
paqîj kirin saubermachen
paqijkirin putzen
reinigen
paqla şoqil; vicia faba
paq n. ana. paqe, çeqe, pale, seqe, faqe, pole, saqe, saqe
paqij rd. pak, temîz, pank, pa, temîj, punk
paqij bûn lng. . pak bîyene, temîz bîyene
paqij derketin lng. . pak vejîyene
paqij histin lg. pak girewtene, pak tepistene, pak verdayeye
paqij kirin lg. pak kerdene, temîz kerdene, paknayene
paqijbûn m. pakbîyayis, temîzbîyayis n.
paqijî m. pakîye, pakênî, temîzîye, temîzênî m.
paqijî kirin lg. pakîye kerdene, pakênî kerdene, temîzîye kerdene
paqijîvan m/n. pakîyeker, pakênîker, temîzîyeker n.
paqijîvanî m. pakîyekerîye, temîzîyekerîye m.
paqijîya ziwa rd. pakîya ziwaye m.
paqijker m/n. pakker, temîzker n.
paqijkerê ziwa m/n. lekewan, lekepakker, lekecî n.
paqijkirin m. pakkerdis, temîzkerdis, paknayis n. *dan paqijkirin llb. dayene pakkerdene, dayene temîzkerdene
paqle n. bot. beqla, badce, baqla, bankila, baklê, palqawike, bonkila m.
paqlewe m. peqlewe, beqlewa m.
paqe bacak
paqla bakla; vicia faba
paqij kirin 청소하다 (çong-so hada)
paqij hela
klara
pura