Encamên lêgerînê
palkursîfiroş nd/nt koltukçu (satan kimse)
palkursîfiroşî m koltukçuluk