Encamên lêgerînê
pak pak, paqij, arraste rd
pak, paqij, arraste rd
paket bestek, taxe, bapêç, pakêt m
bestek, taxe, bapêç, pakêtm
paket etmek bestek kirin, pakêt kirin
bestek kirin, pakêt kirin
paket program bernameya bestek, bernameya pakêt
bernameya bestek, bernameya pakêt
paket taşı salbend m
salbend m
paketleme bestekkirin, pakêtkirin m
bestekkirin, pakêtkirin m
paketlemek bestek kirin, pakêt kirin l/gh
bestek kirin, pakêt kirin l/gh
paketlenmek hatin bestekkirin, hatin pakêtkirin l/tb
hatin bestekkirin, hatin pakêtkirin l/tb
paketletmek dan bestekkirin, dan pakêtkirin l/lb
dan bestekkirin, dan pakêtkirin l/lb
paketleyiş pakêtkirin m
pakêtkirin m
pakistan Pakîstan m
Pakistan m
pakistanlı Pakîstanî nd/rd
Pakistanî nd/rd
paklama pakkirin, paqijkirin m
pakkirin, paqijkirin m
paklamak pak kirin, paqij kirin l/gh
pak kirin, paqij kirin l/gh
paklanma pakbûn, paqijbûn m
pakbûn, paqijbûn m
paklanmak pak bûn, paqij bûn l/ngh
pak bûn, paqij bûn l/ngh
paklık pakî, paqijî m
pakî, paqijî m
pakt peyman, pakt m
peyman, pakt m
pak 1.pak, saf, temiz. 2.iyi.
rd 1. pak, temiz (kirli, lekeli, pis, bulaşık olmayan, arık) 2. temiz (özenle yapılmış, yanlışsız) * karekî paq temiz bir iş 3. temiz (çok az kullanılmış veya hiç kullanılmamış olan, özürü olmayan) * erebeyeke paq temiz bir araba 4. temiz (ahlâkça lekesiz, necip, nezih) 5. iyi * merivê pak pak e iyi insan iyidir 6. iyi (esen, sağlıkklı) * hûn pak in? iyi misiniz? 7. iyi, orta (vasat) * halê me pak e durumumuz iyi (veya orta) 8. iyice * maleke pak iyice bir ev
pak bûn l/ngh 1. temizlenmek, arınmak 2. aklanmak 3. iyileşmek, düzelmek (iyi duruma gelmek) * tu xeman mexwe, di nêzik de wê kurik pak bibe sen merak etme, yavrucak yakında düzelir 4. iyileşmek, sağalmak (hastalıktan kurtulmak, salâh olmak, afiyet bulmak, sağlığını kazanmak)
1) paklanmak 2) iyi olmak, iyileşmek (hastalıktan kurtulmak 3) iyi olmak (yerinde olmak, uygun gelmek)
pak hiştin temiz bırakmak, temiz tutmak
pak kirin l/gh 1. temizlemek, arındırmak 2. paklamak, aklamak 3. temizlemek, almak, süpürmek * tevnepîrikan pak bike örümcek ağlarını al 4. iyileştirmek, sağaltmak, düzeltmek
1) paklamak 2) iyi etmek, iyileştirmek 3) iyi etmek (uygun, yerinde bir davranışta bulunmak
pak xerab iyi kötü
pak xwedî kirin temiz tutmak
pakane rd 1. pakça, temizce 2. iyilikçe
pakar nd/nt hizmetçi
pakarî m hizmetçilik
pakbinyad rd 1. soylu, asil 2. muhterem, nezih
pakbûn m 1. temizlenme, arınma 2. aklanma 3. iyileşme, düzelme (iyi duruma gelme) 4. iyileşme, sağalma (hastalıktan kurtulma, salâh olma, afiyet bulma, sağlığını kazanma)
pakbûyîn m 1. temizleniş, arınış 2. aklanış 3. iyileşme, düzeliş (iyi duruma gelme) 4. iyileşme, sağalış (hastalıktan kurtulma, salâh olma, afiyet bulma, sağlığını kazanma)
pakdil rd iyi kalplı (veya yürekli)
pakepîso rd eh işte, hem iyi hem kötü
pakêt m paket
pakêt kirin l/gh paketlemek
paket etmek,
pakêtdar rd paketli
pakêtkirî rd paketli, paketlenmiş olan
pakêtkirin m paketleme, paketleyiş
pakî m 1. temizlik, paklık, arılık (temiz olma durumu) 2. temizlik (temiz durma veya tutma durumu) 3. iyilik (iyi olma durumu) 4. iyilik (karşılık beklenmeden yapılan yardım) 5. mec güzellik
pakî kirin l/gh çekinmek
pakî lê nehatin güzellikten anlamamak
pakî paqij tertemiz
pakîkirin m çekinme
pakirî rd kurtarılmiş olan
pakirin m kurtarma
pakistan Pakistan.
pakistan m Pakistan
pakistanî Pakistanlı.
nd/rd Pakistanlı
pakîxane m rafineri
pakîze rd temiz (ahlâkça lekesiz, necip, nezih)
pakîzesiruşt rd iyi huylu, güzel huylu, temiz huylu
pakîzesiruştî m iyi huyluluk, temiz huyluluk
pakker nd/nt 1. temizleyici 2. iyileştirici 3. m deterjan, arıtıcı
pakkirî rd 1. temizlenmiş olan 2. iyileştirilmiş olan
pakkirin m 1. temizleme, temizleyiş, arındırma 2. paklama, aklama 3. temizleme, alma, süpürme 4. iyileştirme, sağaltma, düzeltme
paknîjad rd soylu, saf kan
paknivîs okunaklı.
m 1. güzel yazı 2. nd/nt hattat, güzel yazı yazan 3. rd okunaklı
paknivîsî m hattatlık
pako pîso h iyi kötü
pakoker rd temizleyici
pakreftar rd iyi huylu, iyi davranış sahibi
pakrewan nd/nt şehit
pakrewanî m şehitlik
pakt m pakt
pakxwaz nd/nt purist
pakxwazî m purism
pakziman rd temiz dilli
pak 1. paqij 2. çê 3. qenc
(rengdêr) paqij, bijûn, temîz, xawên, baş, rind, temam, okey.
Dijwate: pîs, qirêj, gemarî, genî, heram, herrimî, lewitî.
Bikaranîn: Lêker: pak bûn, pak kirin. Navdêr: pakbûn, pakkirin Rengdêr: pakbûyî, pakkirî.
Bide ber: gemar, genî, helal, heram, lekeyî, lewitî, şêlî, tewizî, zelal.
ji: Proto-hindûewropî: peu-/pu- (pak kirin, paqij kirin) Proto-aryayî: partî: pewag Pehlewî: pak, pakih (pak, paqij) Farisî: pak (pak, paqij) Kurmancî: pak, paqij (pak, paqij) Kurdî (Soranî): pak (pak, paqij) Zazakî: pak (pak, paqij) Sanskrîtî: paveka- (pak, paqij) Latînî: purus, putus (pak, paqij) > Frensî: pur, Înglîzî: pure, Çavkanî: Horn p.62, Watkins p.67, Etymonline.
: dilpak, dilpakî, pakî, pakîparêz, pakîparêzî, pakrewan, pakrewanî
pak bûn 1. çêbûn 2. paqij bûn *“bav ku pak bûya, ev zuriyet bi dû nediket”
(lêker)(Binihêre:) pak
pak kirin 1. qencî kirin 2. paqij kirin 3. bijûn kirin
(lêker)(Binihêre:) pak
pakane (rengdêr) mirov çakîyekê li kesekî dike, qencî, çakî
pakbar (rengdêr) paqijbar.
ji: pak +-bar
pakbîn (navdêr, mê) rûspî, pak, qenc, paqij, destpak, çak, dilpaqij, dilpak.
ji: pak +-bîn
pakbûn (navdêr, mê) (Binihêre:) pak
pakbûyî (rengdêr) (Binihêre:) pak
pakdil dilpaqij
paker (navdêr, mê) paqijker.
ji: pa +-ker
paket (navdêr, mê) kartona tiştek tê de, kaxeza tiştek di nav re: pakêtek biskêtan, du pakêtên cigareyan, çend tiştên ku pêkve tên dan yan firotin: seferek pakêt (sefera ku bilêt û hotêl û carine hin bername jî pêkve hatiye amadekirin û bi bihayek diyarkirî tê firotin).
Herwiha: pakêt.
ji: Ji frensî paquet yan inglîzî packet.
Bikaranîn: Lêker: paket kirin. Navdêr: paketkirin Rengdêr: paketkirî
pakêt (navdêr, mê) kartona tiştek tê de, kaxeza tiştek di nav re: pakêtek biskêtan, du pakêtên cigareyan, çend tiştên ku pêkve tên dan yan firotin: seferek pakêt (sefera ku bilêt û hotêl û carine hin bername jî pêkve hatiye amadekirin û bi bihayek diyarkirî tê firotin).
Herwiha: paket.
ji: Ji frensî paquet yan inglîzî packet.
Bikaranîn: Lêker: pakêt kirin. Navdêr: pakêtkirin Rengdêr: pakêtkirî
paket kirin (lêker)(Binihêre:) paket
pakêt kirin (lêker)(Binihêre:) pakêt
paketkirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye paket kirin
paketkirin (navdêr, mê) (Binihêre:) paket
pakêtkirin (navdêr, mê) (Binihêre:) pakêt
pakêtok (navdêr, mê) pakêta biçûk, kolî.
ji: pakêt +-ok
pakî 1. çêyî 2. paqijî *“cihê ku pakî dest dide, xerabî çi ye?”
(navdêr, mê).
Hevwate: paqijî, bijûnî, temîzî, xawênî.
Dijwate: pîsî, qirêjî.
Bide ber: gemarî, genîtî, helalî, heramî, leke, lewitîn, şêlîtî, tewizîn, zelalî.
ji: pak + î.
: dilpakî, pakîparêz, pakîparêzî
pakî û xirabî ji hev du derxistin (biwêj) rasteqînî fem kirin. edî ew mezin hû. dikare pakî û xirabiye ji hev û din derxe.
pakijkirî (rengdêr) tiştê 4û4tî, bijînkiriî, paqijkirî
pakîkî (navdêr, mê) bi pakî.
ji: pakî +-kî
pakirî (rengdêr) paqijkirî, hincandî.
ji: pa +kirî
pakirin (navdêr, mê) paqijkirin.
ji: pa +kirin
pakistan Serenav,mê, welatek e li başûrê parzemîna Asya.
Herwiha: Pakîstan.
ji: pak + istan.
: pakistanî, pakistanîtî
pakistanî (navdêr) ji her kesekê ji Pakistanê re tê gotin.
ji: Pakistan + -î
pakîtî (navdêr, mê) bijînîtî, rûspîtî.
ji: pak +-îtî
pakîxane (navdêr, mê) dawergeh, palîngeh, safgeh, refînerî.
ji: pakî +-xane
pakîzane (rengdêr) bi awayekî pakîze.
ji: pakîze + -ane
pakîze 1. paqij 2. duşîze
(rengdêr) pak, paqij, bijûn, temîz.
ji wêjeyê: Çira êdî kilamên pak û pakîze xenzîrê xiniz dinehwirînin?.
ji: ji farisî پاکیزه‌ (pakîze, pakîzê), hevreha kurmancî paqij..
: pakîzane, pakîzetî, pakîzeyî
pakîzetî (navdêr, mê) rewşa pakîzebûnê.
ji: pakîze + -tî
pakker (navdêr, nêr) (navdêr, mê) ya/ê pak dike, paqijker, deterjan.
ji: pak + -ker
pakkirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye pak kirin
pakkirin (navdêr, mê) (Binihêre:) pak
paknivîs nivîsa ku baş tê xwendin
(navdêr, mê) xweşnivîs.
ji: pak +-nivîs
paknivîsî (navdêr, mê) xweşnivîsî, bedewnivîsî.
ji: pak +-nivîsî
pakrewan şehîd
(navdêr) şehîd, kesa/ê ku ji ber doza xwe hatiye kuştin, kesa/ê di şerr de hatiye kuştin.
ji wêjeyê: Gelo nayê wê wateyê ku gelê kurd li Sûriyê xisara herî mezin kir, pakrewanên xwe dan, û bi hezaran jî hatin girtin, û derfetek hew di ser re hate dayin ji Tevgera Kurdî li Suriyê re ku bikaribe bê şerm li hev guhdar bike, bê ku ti kes xwe kêm bike û vexwendina lêvegerekê kurdî bixwaze?.
ji: pak + rewan.
Bikaranîn: Lêker: pakrewan bûn, pakrewan kirin. Navdêr: pakrewanbûn, pakrewankirin Rengdêr: pakrewanbûyî, pakrewankirî.
: pakrewanî, pakrewanîtî, pakrewantî
pakrewan bûn (lêker)(Binihêre:) pakrewan
pakrewan kirin (lêker)(Binihêre:) pakrewan
pakrewanbûn (navdêr, mê) (Binihêre:) pakrewan
pakrewanbûyî (rengdêr) (Binihêre:) pakrewan
pakrewanî şehadet
(navdêr, mê) rewşa pakrewanbûnê, şehadet, şehîdî, şehîd.
ji: pakrewan + -î
pakrewankirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye pakrewan kirin
pakrewankirin (navdêr, mê) (Binihêre:) pakrewan
pakt (navdêr, mê) peyman, lihevkirin, rêkeftin, pêkhatin, eqd, eqd, mitabeqet, miwahede, miwafeqet, kontrat, tifaq, itifaq, qewl razîbûn bi kirina hevkariyê
pak (adj.) pure, clean
pure, clean.
pak kirin to refine, to clean
paket (f.) packet
pakêt package
pakhilanîn ji ... v.t. to get rid of
v.t. to get rid of
paket pakêt
pêçane
pakt peyman
qewl
pak sauber
pakêt Päckchen
Paket
pakî Sauberkeit
pakîj kirin abwischen
pakind Radiergummi
pakirin abwischen
pakkirin säubern
pakla ardî şoqilê xatunî; lathyrus
pak rd. pak, temîz, pank, pa, temîj, punk
pak bûn lng. pak bîyene, temîz bîyene
lng. wes bîyene, bas bîyene, re xo ameyene, pak bîyene, rind bîyene
lng. pak bîyene, rîsipî bîyene, temîz bîyene
pak kirin lg. pak kerdene, temîz kerdene, paknayene
pakbûn m. pakbîyayis, temîzbîyayis n.
m. wesbîyayis, basbîyayis, rexoameyis, pakbîyayis, rindbîyayis n.
pakdaw rd. pêspak, îfetin, girispak, namûsîn
pakêt m. pakête, bestike, pêçeke m.
pakêt bûn lng. pakêt bîyene, bestik bîyene
pakêt kirin lg. . pakêt kerdene, bestik kerdene, pakêtnayene, bestiknayene
pakêtkirin m. pakêtkerdis, bestikkerdis, pakêtnayis, bestiknayis n. *dan pakêtkirin llb. dayene pakêtkerdene, dayene bestikkerdene *hatin pakêtkirin ltb. pakêt kerîyene, bestik kerîyene, ameyene pakêtkerdene
pakîstan m. pakistan n.
pakîstanî N/rd. pakistanij
pakîxane m. tesfîyexane, palekxane, rafînerî, neselgeh
pakkirin m. pakkerdis, temîzkerdis, paknayis n.
paknîjad rd. pakaj, pakuj, paknîjad, pakdsn
paknivîs rd. wendebar, wendeyin
m/n. wesnûs, rindnivis, xetatm
pakrewan m/n. sehîd, cangorî n.
pakrewanî m. sehidbîyayis, sehadet, sehîdîyayis n.
pakt m. pêkewtise, peymane, werêameyise, qewlname. pakte, pêbeste m.
pakxane m. pakxane n.
pakziman rd. ziwanpak *dan pakkirin llb. dayene pakkerdene, dayene temîzkerdene