Encamên lêgerînê
p, p tîpa bîstemîn a alfabeya Tirkî ye ku jê re pe tê gotin û ji aliyê denganiyê ve dengdareke bêfîzek a dûlevî ye
p, p Kürt alfabesinin on dokuzuncu harfi ve pê diye okunan bu ses, fonetik bilimi bakımından dudaksı, ötümsüz kapantılı ünsüzleri gösterir