Encamên lêgerînê
pîsik rd 1. çirkin 2. yiğit olmayan, işe yaramaz (kimse)
pîsikî rd çirkince kimse
pîsikî bûn l/ngh çirkinleşmek
pîsikîbûn m çirkinleşme
pîsik nasty, awful.
pîsiktî f. obscenity