Encamên lêgerînê
pîresêrî m 1. sihirbazlık (kadın için) 2. cadılık 3. mec beceriklik 4.rd cadıca
pîresêrî bûn l/ngh cadılaşmak
pîresêrî kirin l/gh 1. kendinden büyük laflar etmek, şirinlik yapmak 2. kendini naza çekmek
cadılık etmek
pîresêrîbûn m cadılaşma
pîresêrîkirin m 1. kendinden büyük laflar etme, şirinlik yapma 2. kendini naza çekme