Encamên lêgerînê
pîrebî m dul yaşlı kadın
pîrebok (i) zo/m örümcek
pîrebok (ii) m 1. al karısı 2. cadı 3. cadı, cadaloz (huysuz, çirkin, ihtiyar kadın)
pîrebokî m 1. al karılık 2. cadılık
pîrebokî kirin cadılık etmek
pîreboktî bnr pîrebokî
pîreçizkê m körebe (oyunu)
pîredayik m haminne
pîredê m kocakarı (anne)
pîrehen n gömlek
pîrejin kocakarı.
m 1. kocakarı 2. kocakarı, kadın nine (yaşı ilerlemiş kadın)
pîrejinî m kocakarılık
pîrejink zo/m bir tür toprak haşeresi
pîrek evli kadın.
m 1. kadın, karı 2. eş (kocaya göre eş)
pîrekî m 1. kadınlık 2. rd nisaî, kadınla ilgili
pîrelk m 1. al karısı 2. cadı 3. cadı (huysuz, çirkin, ihtiyar kadın)
pîrelkî m 1. al karılık 2. cadılık
pîremêr n koca, koca adam
pîremêrî m koca adamlık
pîrepind (i) m kör ebe
pîrepind (ii) zo/m 1.örümcek (Aranea) 2. örümcek ağı
pîrepind (iii) m bilge kadın
pîrepindik zo/m örümcek
pîrepisk m kör ebe
pîreş rd uğursuz (kimse)
pîresêr m 1. cadı, sihirbaz (kadın) 2. cadı (huysuz, çirkin, ihtiyar kadın) 3. çok becerikli
pîresêrbûn m cadılaşma
pîresêrbûyîn m cadılaşış
pîresêrî m 1. sihirbazlık (kadın için) 2. cadılık 3. mec beceriklik 4.rd cadıca
pîresêrî bûn l/ngh cadılaşmak
pîresêrî kirin l/gh 1. kendinden büyük laflar etmek, şirinlik yapmak 2. kendini naza çekmek
cadılık etmek
pîresêrîbûn m cadılaşma
pîresêrîkirin m 1. kendinden büyük laflar etme, şirinlik yapma 2. kendini naza çekme
pîre (Zazaki) pîrê
pîre têr bû ji kîre, du re sêwî hatin bîrê (biwêj) ji xiroşê xwe şaş kirin. çawa bike, qijikê ji tatêla wî karî, her tişt ji bîre çûye. got, pîre têr bû ji kîre, du re sêwî katin bîre.
pîrebizin (navdêr, mê) bizin a pîr
pîrebokî (navdêr, mê) pîrelkî, ecûzetî.
ji: pîrebok + -î
pîreelk (navdêr), ?, Navê periyek ya başiyê ye. Di mitiolojiya kurdan de derbas dibe
pîrehen (navdêr) qemîs, gomlek, gumlek.
ji wêjeyê: Derd û dax im bê qerar im bê bihar im be çîmen Bê hebîb im bê tebîb im hem xerîb im bê weten Şubhê Yeqûbî ji eşqa Yûsufî gul pîrehen Munisê derd û xeman im sakinê beytul hezen.Tar û mar im intizar im şehsuwara min nehat.w:Mela Hisênê Bateyî
pîrejin (navdêr, nêr) jinên pîr.
Hevwate: êxtiyar salmend.
Bide ber: pîremêr pîrebok pîretewt.
ji: pîr + -e- + jin.
: pîrejinî pîrejinîtî pîrejintî
pîrejinî (navdêr, mê) rewşa pîrejinbûnê.
ji: pîrejin + -î
pîrek 1. jin 2. jina mêrkirî *“zilam bi mû ye, pîrek bi rû ye” pîrelk cin
1. jin (navdêr, mê) jin, kebanî, bermalî, afret, kuflet, kulfet, kabanî, kavanî, kevanî.
: pîrekî, pîrekîtî, pîrektî
pîrekal (navdêr, nêr) mirovên pîr (bi taybetî zelam anku mêr).
Herwiha: pîremêr.
Hevwate: êxtiyar salmend.
Bide ber: pîrejin.
ji: pîr + -e- + kal.
: pîrekalî pîrekalîtî pîrekaltî
pîrekalî (navdêr, mê) rewşa pîrekalbûnê.
ji: pîrekal + -î
pîrekeç (navdêr, mê) pîreqîz, jina ku temenê wê mezin e lê hê jî şû nekiriye anku nezewiciye.
Herwiha: pîrekiç.
Bide ber: pîrejin .Binêre.
Herwiha: pîremêr.
ji: pîr + -e- + keç.
: pîrekeçî, pîrekeçîtî, pîrekeçtî
pîrekeçî (navdêr, mê) rewşa pîrekeçbûnê.
ji: pîrekeç + -î
pîrekî (navdêr, mê) rewşa pîrekbûnê, jinîtî, afretî, kufletî, kevanîtî, jinbûn, taybetî.
ji: pîrek + -î
pîrelik (navdêr, mê) pîrhebok,cadû, pîretewt
pîremêr (navdêr, nêr) salmend, êxtiyar, zelamê(n) pîr, mêrê(n) kal, pîr.
Herwiha: pîrekal.
Bide ber: pîrejin.
ji: pîr + -e- + mêr.
: pîremêrî, pîremêrîtî, pîremêrtî. Bi soranî: pîremêrd
pîremêrî (navdêr, mê) rewşa pîremêrbûnê.
ji: pîremêr + -î
pîrepind (navdêr, mê) tevnpîrk, pîrtevînk, pîropind, pîrik, pîrhevok, pîrepit, dapîrûşk, pîrê, pindepîr, pîrebok, kundiroşk, gangol, pêndek, pîrhebok
pîrepindik (navdêr, mê) pilindir, pîrik, pindepîr, bilo, bindir, gindir, pîravok, pîrhevok, pîrepind, pîravtonk, tevngirk, dapîrok, calcaloke, Aranea).
ji: pîrepind +-ik
pîrepit (navdêr, mê) tevnpîrk, pîrtevînk, pîrepind, pîropind, pîrik, pîrhevok, dapîrûşk, pîrê, pindepîr, pîrebok, kundiroşk, gangol, pêndek, pîrhebok
pîrepizk 1. pîrejina temenbihurî ya ku êdî hal tê de nemaye 2. pîrejina xurifî 3. pîrejina cadûbaz pîrhevok cureyekî bihukên ku bi hûnandina tevnan ve navdar e; tevnepîrk
pîreqîz (navdêr, mê) pîrekeç, jina ku temenê wê mezin e lê hê jî şû nekiriye anku nezewiciye.
Bide ber: pîrejin .Binêre.
Herwiha: pîremêr.
ji: pîr + -e- + qîz.
: pîreqîzî, pîreqîzîtî, pîreqîztî
pîreqîzî (navdêr, mê) rewşa pîreqîzbûnê.
ji: pîreqîz + -î
pîreseg (navdêr, nêr) seyê pîr
pîretewt (navdêr, mê) pîrhebok, cadû, pîrelik, jinên pîr û sihirker, (mecazî) jinên pîr û kirêt
pîrejin (f.) old woman
pîrek (f.) spouse, married woman
pîremerd (m.) old man elderly man;
pîrejin alte Frau
Greisin
pîrek Frau
pîrelk Fee
pîre kîm. cinîyîye, cinîyênî m.
pîrebo kîm. cazuyîye, pîrcazuyîye, ecuzeyîye, cadîyîye, cazuyênî m.
pîrebok m. cazuye, cadîye, pîrcazuye, ecuze, cazu m.
pîrehen n. qolike, kurdike, mîntane, îslige, gomlege, paç, qole, îslege, mîltane m.
pîrejin m. pîre, koki m., kale, pîrecinîye m.
pîrek m. cinîye, cinî, cinîke, cênîye, cênike, ceneke, cenî, cinike m.
pîrek bûn lng. . cinîye bîyene
pîrek kirin lg. cinîye kerdene
pîremerd n. kalemêr, kokim, pîremêr, kalepîr n.
pîrepisk m. pîre, çimbestek, eçe, kayê pîre m.
pîrereng rd. ropermelaye
pîresêr m. cazuye, cadîye, pîrcazuye, ecuze, cazu m.
pîresêrkî rd. cazukî, cadîyane, pîrcazukî