Encamên lêgerînê
pîr û pergal 1) görgü, görgü ve adab * ez ji pîr û pergalên wî re heyran mam görgüsüne hayran kaldım 2) düzen, çeki düzen * min pîr û pergala odeyê neeciband odanın düzenini beğenmedim
pîr û pergal girtin kaldırım çiğnetmek, görgüsü artmak
pîr û pergal m. pîr, sitûpîr, terbîye n.