Encamên lêgerînê
pînc nd/nt1. piç (anası ile babası arasında evlilik bağı olmadan dünyaya gelen çocuk) 2. mec piç (terbiyesiz, arsız çocuk) 3. fırıldak
n 1. kama, kıskı (kütüğü yarmak için) 2. kama (marangozlukta) 3. siğil (odun yarmakta kullanılan ağaç veya demir kama) 4. duvara çakılı askı
pînc (ii) bot/nd su kenarındaki otlar
pînc bi xelkê re kutan başkasıyla aşık atmaya çalışmak
pînc kirin l/gh kamalamak
pînc lê dan l/bw kamalamak
pînc lê xistin l/bw kamalamak
pîncbûn m piçleşme
pîncê nênokê nd şeytan tırnağı
pîncê pînc piş kurusu
pîncik m tekme, çifte (hayvanın art ayağıyla vurması)
nd/rd 1. piç 2.m sürgün (bir bitkide yeni süren filiz)
pîncik (i) n tirpidin, tirpit, tirpitil (ufak bahçe çapası)
pîncik (ii) n kama, kıskı (kütüğü yarmak için)
pîncik avêtin l/gh çifte atmak, tekmelemek
pîncik avêtin (tiştekî) tekme/çifte atmak (veya vurmak)
pîncik dan l/gh sürgün vermek
sürgün vermek
pîncik kirin l/gh tirpitlemek
pîncik lê dan l/bw kamalamak
pîncik lê hatin xistin tekmelenmek
pîncikavêtin m çifte atma, tekmeleme
pîncikdan m sürgün verme
pîncikkirin ktirpitleme
pîncîtî m 1. piçlik 2. mec piçlik (kalleşlik)
pînckirin m kamalama
pînclêdan m kamalama
pînclêxistin m kamalama
pînco nd piç kurusu
pînc 1. darikê sertûjkirî 2. sirkeya tewilandina sewalan 3. darikê kêp î sertûjkirî
pînc lê xistin pêxem lê xistin, xilçik lê xistin, feşilandin
pîncê heram avika heram; zarokê zinayê
pînc Bastard
illegitimes Kind
pînc n. safîn, fesîne, sefîn n.
m/n. pînc, bêpî, bînc, pîj, pîç n.
pîncbûn m. pîncbîyayis n.
pîncê pînc n. pînco pînc, bîncurik n.
pîncik avêtin lg. pasqule estene, loqî estene, loqtîzikî estene, çitma estene, qine we estene, çirtikî dayene
pîncî bakınız: pîneçî, -ye
pîncike (m) çifte (at, eşek vb. tekmesi)
pîncike eştene çifte atmak
pîncokî (zh) beştaş [oyunu]