Encamên lêgerînê
pîş m kullanım
pîş (i) m kin
pîş pê kirin l/bw kullanmak (birinden veya şeyden amacına ulaşmak için yararlanmak)
kullanmak (birinden veya şeyden amacına ulaşmak için yararlanmak)
pîşad m rastlantı, tesadüf
pîşadî rd rastlantı sonucu, tesadüfî
pîşan m atama, tayin, tayin etme * pîşana min derket tayınım çıktı
pîşana (yekî) derketin (an jî yek hatin tayînkirin) tayını çıkmak (veya edilmek)
pîşandî rd atanmış olan
pîşandin l/gh atamak, tayin etmek * ez pîşandim Amedê beni Diyarbakır’a tayin ettiler
pîşanî (cihekî) kirin (bir yere) atamak, tayin etmek
pîşare m uzak yerden gelen hediye
pîşat tesadüf.
bnr pîşad
pîşe m 1. meslek, zanaat 2. sanat 3. iş
pîşe hilbijartin meslek seçmek
pîşebaz rd 1. becerikli, mahir 2. profesyonel
pîşebaz bûn l/ngh profesyonelleşmek
pîşebaz kirin l/gh profesyonelleştirmek
pîşebazane h 1. beceriklice, mahirane 2. profesyonelce
pîşebazbûn m profesyonelleşme
pîşebazê (tiştekî) bûn (bir işin) profesyoneli olmak
pîşebazî m profesyonellik
pîşebazkirin m profesyonelleştirme
pîşedest n el sanatı
pîşeger nd/nt zanaatkâr
pîşegerî m zanaatkârlık
pîşekar nd/nt 1. sanatkâr 2. zanaatçı, zanaatkâr 3. hizmetçi, uşak
pîşekarî m 1. sanatkârlık 2. zanaatçılık, zanaatkârlık 3. hizmetçilik
pîşekarîkirin l/gh zaanatkârlık yapmak
pîşemend rd meslek sahibi
pîşemendî m meslek sahibi olma
pîşesaz nd/nt sanayici
pîşesazî m endüstri, sanayi
pîşesazî bûn l/bw sanayileşmek
pîşesazî kirin l/gh sanayîleştirmek
pîşesazîa asîmanî hava sanayisi
pîşesazîbûn m sanayileşme
pîşesazîbûyîn rd sanayileşme
pîşesazîkirin m sanayileştirme
pîşesazîparêz nd/nt sanayici (sanayiden yana kimse)
pîşesazîparêzî m sanayileşmeden yana olma
pîşesazîtî m endüstriyalizm, sanayicilik
pîşesazîya berevaniyê savunma sanayi
pîşesazîya cengê savaş sanayisi
pîşesazîya gemiyan gemicilik, gemi endüstrisi
pîşesazîya giran ağır sanayi
pîşesazîya keştiyan gemicilik, gemi endüstrisi
pîşesazîya kîmyawî kimya endüstrisi (veya sanayisi)
pîşesazîya neftê petrol sanayisi
pîşesazîya otomobîlan otomobil sanayisi
pîşesazîya parêziyê savunma sanayi
pîşesazîya petrolê petrol sanayisi
pîşesazîya şer savaş endüstrisi (veya sanayisi)
pîşesazîya sînemayê sinama endüstrisi (veya sanayii)
pîşesazîya sivik hafif sanayi
pîşesaziyî rd endüstriyel, sınaî
pîşesaziyî bûn l/ngh endüstrileşmek
pîşesaziyîbûn m endüstrileşme
pîşesaziyîbûyîn m endüstrileşme
pîşevan bnr pîşekâr
pîşevantî bnr pîşekârî
pîşewer nd/nt zanaatkâr
pîşewerî m zaanatkârlık
pîşewerî kirin l/gh zaanatkârlık yapmak
pîşeya şanoyî sahne sanatları di
pîşeya serbest serbest meslek
pîşeya xwe de nav dan kariyer yapmak
pîşeyên spehî güzel sanatlar
pîşeyî rd meslekî
pîşik m muamele
pîşk (i) m 1. fiil, edim, eylem 2. rz eylem, fiil
pîşk (ii) m hile, komplo, düzen
pîşk (iii) rd uğursuz
pîşkar nd/nt komplocu, düzenbaz
pîşkarî m komploculuk, düzenbazlık
pîşke m kibrit
pîşko m cemre
pîşo kav.
pîşo (i) bnr pîso
pîşo (ii) bot/n 1. ağaç mantarı 2. kav * pîşoyê heste çakmak kavı
pîşotk m iğde ağacının meyvesi
pîşoyî bnr pîsoyî
pîştov m piştov (bir tür tabanca)
pîşatî (navdêr, mê) sutfe, tesedif
pîşe 1. meslek 2. huner, sinaet
(navdêr, mê) meslek, mihne, hokar, profesyon, kariyer, karê ku mirov bo hatiye perwerdekirin û mirov bo jiyara xwe bi berdewamî dike: Pîşeya wê mamostetî ye. Gelek kes dadweriyê û bijîşkiyê wek pîşeyên herî baş dihesibînin. Dema tu mezin bibî, tu dixwazî pîşeya te çi be? Bijartina pîşeyê ji xwe re ne herdem asan e. - Pîşeya te çi ye? - Ez nivîskar im. kar.
Bi alfabeyên din: kurdî-erebî: پیشه.
ji: hevreha soranî پیشه (pîşe), farisî پیشه (pîşê), pehlewî pêşek, avestayî piştre-, hemû jiari..
: bêpîşe, bêpîşehî, bêpîşetî, bêpîşeyî, bipîşe, bipîşehî, bipîşetî, bipîşeyî, pîşedar, pîşedarî, pîşedarîtî, pîşedartî, pîşedêr, pîşedêrî, pîşedêrîtî, pîşedêrtî, pîşeder, pîşederî, pîşederîtî, pîşedertî, pîşekar, pîşekarî, pîşemend, pîşemendî, pîşesaz, pîşesazî, pîşeyî
pîşe gerî (navdêr, mê) pîşe.
ji: pîşe +-gerî
pîşebaz (navdêr, mê) hunerwer, destbikar, cerbez, destbiker, mahir, şareza, marîfetnak, xwedîhuner.
ji: pîşe +-baz
pîşebaz kirin (lêker)(Binihêre:) pîşebaz
pîşebazîkirin (navdêr, mê) pîşekarîkirin.
ji: pîşe +-bazî +kirin
pîşedar (rengdêr) meslekdar, mihnedar, pîşeyî, profesyonel, ne amator, kesa/ê ku pîşeyek heye, karnas.
ji: pîşe + -yî.
: pîşeyîtî
pîşedarî (navdêr, mê) rewşa pîşedarbûnê.
ji: pîşedar + -î
pîşegerî (navdêr, mê) pîşeyî, meslekî.
ji: pîşe +-gerî
pîşekar (navdêr, mê) kariyerîst, pîşewer, senetkar.
ji: pîşe +-kar
pîşekarî (navdêr, mê) kariyerîzm, pîşewerî, senetkarî.
ji: pîşe +-karî
pîşekarîkirin (navdêr, mê) pîşebazikirin.
ji: pîşekarî +kirin
pîşeker (navdêr, mê) piştgir, hizra piştgir.
ji: pîşe +-ker
pîşekî (navdêr, mê) bi pîşeyî.
ji: pîşe +-kî
pîşemend (navdêr, mê) xweypîşe.
ji: pîşe +-mend
pîşesaz 1. sinaetkar 2. meslekdar pîşesazî sinaetkarî
(navdêr, mê) karsaz.
ji: pîşe +-saz
pîşesazî (navdêr, mê) endustrî, senet, karê sazgehan, çêkirina berhemên kirrîn û firotinê.
Herwiha: pîşesazîtî.
ji: pîşe + -sazî.
Bikaranîn: Lêker: pîşesazî bûn, pîşesazî kirin. Navdêr: pîşesazîbûn, pîşesazîkirin Rengdêr: pîşesazîbûyî, pîşesazîkirî
pîşesazî bûn (lêker)(Binihêre:) pîşesazî
pîşesazî kirin (lêker)(Binihêre:) pîşesazî
pîşesazîbûn (navdêr, mê) (Binihêre:) pîşesazî
pîşesazîbûyî (rengdêr) (Binihêre:) pîşesazî
pîşesazîkirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye pîşesazî kirin
pîşesazîkirin (navdêr, mê) (Binihêre:) pîşesazî
pîşesaziyîbûn (navdêr, mê) endustriyîbûn.
ji: pîşesaz +-iyî +bûn
pîşewer (navdêr, mê) pîşekar, senetkar, kariyerîst.
ji: pîşe +-wer
pîşewerî (navdêr, mê) pîşekarî, senetkarî, kariyerîzm.
ji: pîşe +-werî
pîşewerî kirin (lêker)(Binihêre:) pîşewerî
pîşeyî (rengdêr) meslekî, mihneyî, têkildarî pîşeyekê yan pîşeyê kesekî: rêkxistinên pîşeyî, karnas, pîşedar, profesyonel, ne amator, kesa/ê ku wî karî dike yê ku pîşeya wê heye.
ji: pîşe + -yî.
: pîşeyîtî
pîşeyîtî (navdêr, mê) rewşa pîşeyîbûnê.
ji: pîşeyî + -tî
pîşk (navdêr, mê) ku, fiil, vêrb.
Bide ber: pişk.
ji wêjeyê: Ferhenga Pîşkên Kurdî(navê pirtûkeka Îbrahîm Remezan Zaxoyî, weşanxaneya Spîrêz, Dihok 2007).
: pîşkî
pîşkî (navdêr, mê) rewşa pîşkbûnê, şewmî, bêwatî, mûdîtî, şûmî, çiftî, pûşilî, bêoxirî, rikdarî, rikatî, girdarî, kîndarî, rikgirî, bikînbûn, kînbazî, kînokî.
ji: pîşk + -î
pîşo 1. hevirheste 2. barût *“agir û pîşo li cem hev nabin”
(navdêr),nêr potikê şewitandî.bêhna pîşo.
pîştene (Zazaki) piçandin, pêçandin
pîşe profession, occupation
pîşesazî (n) industry; (adj) industrial
pîşe Beruf
pîşesazî industrie
pîşo Docht
Feuerschwamm
Zunder
pîşto Pistole
pîştok Gurt
pîş pîş bakınız: pişê pişê
pîşi (m) bakınız: pişike (m)
pîştene 1)sarmak 2)kuşanmak (kuşak, fişeklik vb. içi (n)
pîştene (mêwe) teveğin tutunması veya dik durması için dallarını hereklere sarmak
pîşti bakınız: pişt
pîştî (m) bakınız: piştî (m)
pîştî dayene bakınız: piştî dayene
pîştiş (n) 1)sarma 2)kuşanma (kuşak, fişeklik vb. için)