Encamên lêgerînê
pêxistî (ii) rd 1. yanık (lamba, çıra vb. şeyler için) * lembaya wan pêxistî ye lambaları yanık 2. yanık, tutuşuk * soba pêxistî ye soba yanık