Encamên lêgerînê
pêpaşk m çelme
pêpaşk avêtin (yekî) (birine) çelme atmak (veya takmak)
pêpaşk avêtin ber (yekî) (birine) çelme atmak (veya takmak), çelmelemek, bağdalamak, ayağına çelme takmak
pêpaşk kavêtin l/gh çelme atmak, çelme takmak
pêpaşkavêtin m 1. çelme atma, çelme takma 2. sp çangal, çelme (güreşte)
pêpaşk avêtin ber (biwêj) li pêşiyê astengî derxistin. wan çiqasî pêpaşk avêtin ber jî loqman ew doza xwe bire serî.