Encamên lêgerînê
pêle m dalga
pêledar (i) rd dalgalı
pêledar (ii) m abanma
pêledar bûn l/ngh abanmak, çullanmak * zengîn li malê xwe pêledar bû zengin malına abandı
pêledarbûn m abanma, çullanma
pêlefkî m kurbağalama (tırmanma)
pêleguh bnr belegoşk
pêlek h biraz, bir süre (kısa bir süre için)
bir süre, biraz * pêlek bê cem me biraz yanımıza gel
pêlekan m 1. basamak 2. sabit merdiven 3. mec aşama
pêlekuç n ğır taş
pêleng m patika
pêlepaş h gerisin geri, gerisin geriye
pêlepaş çûn gerisin geri gitmek.
gerisin geri gitmek
pêlepok rd maskara
pêlepokî m maskaralık
pêlesû m kıvılcım
pêlevan nd/nt hokkabaz
pêlevanî m hokabazlık
pêlewan nd/n 1. pehlivan, güreşçi 2. dövüşçü 3. yiğit, kahraman
pêlewanî m 1. pehlivanlık, güreşçilik 2. dövüşçülük 3. yiğitlik, kahramanlık 4. sp/m güreş
pêlewantî m pehlivanlık, güreşçilik
pêlewar nd/nt 1. çarkçı (vapurda makine bölümünü yöneten kimse) 2. m gemi jurnalı
pêlewarî m çarkçılık
pêlewer n çerçi, gezgin satıcı, seyar satıcı
pêlewerê gerîde (an jî seyar) seyyar satıcı
pêlewerî m çerçilik, gezgin satıcılık
pêleyîstî rd 1. oynanmış 2. kurcalanmış 3. tahrif edilmiş, kalem oynatılmış olan
pêleyîstik m 1. oyuncak 2. rd oyuncak (başkalarınca bir araç gibi kullanılan, hiçe sayılan güçsüz kimse)
pêleyîstin m 1. oynama (herhangi bir tutku, ilgi veya oyalanma gibi sebeple bir şeye kendini verme) 2. oynama (bir şeyi sürekli evirip çevirme veya sürekli olarak dokunma) 3. oynama (sporla ilgili çalışmalara katılma) 4. kurcalama 5. kurcalama (sivri bir şey sokup karıştırarak zorlama) 6. kurcalama (karıştırıp azdırma, tahriş etme) 7. tahrif etme, bozma, kalem oynatma 8. mec oynama (rastgele yön verme, aldatma) 9. mec oynama (herhangi birine karşı önemsemeyici davranışlarda bulunma) 10. oynama (büyük bir ustalık, beceri ve kolaylıkla bir işi yapma) 11. oynama (tehlikeye koyma) 12. dama taşı gibi oynatma 13. (birinin) gönlü ile oynama
pêleyîstok m 1. oyuncak 2. rd/nd kukla (kendi istek ve kararıyla iş görmeyen, başkasının etkisinde olan) 3. kukla gibi (kişiliksiz)
pêleyîstoka zarokan 1) çocuk oyuncağı 2) çocuk oyuncağı (önem verilecek değerde olmayan) 3) çocuk oyuncağı (kolay iş)
pêleyîzer nd/nt kurcalayıcı
pêleyîzîn m 1. oynama (herhangi bir tutku, ilgi veya oyalanma gibi sebeple bir şeye kendini verme) 2. oynama (bir şeyi sürekli evirip çevirme veya sürekli olarak dokunma) 3. oynama (sporla ilgili çalışmalara katılma) 4. kurcalama 5. kurcalama (sivri bir şey sokup karıştırarak zorlama) 6. kurcalama (karıştırıp azdırma, tahriş etme) 7. tahrif etme, bozma, kalem oynatma
pêleyîzk m oyuncak
pêlek (navdêr, mê) qasek, weşek, bîskek, qederek, kêliyek, xêlek, gav, gavek, çendek, tiroke, hingav, taw.
ji: pêl +-ek
pêlekan silim, pêpelûk *“dinya pêlekan e, rabûn jî heye, peyabûn jî heye”
(navdêr, mê) derence, paplûk, pêpelûk, pîk, sêlim, nêrdevan, pêpeling cihên ku her yek bi qasî gavekê ji yê din bilindtir yan nizmtir e û mirov pê ve dimeşe ta ku ji qatek avahî digihe taqek dî yan jî ji cihek bilind digihe yekî nizm yan jî berevajî, derece.
ji wêjeyê: Kovara Tîrojê gihişt pêlekana 50iyî bend
pêleng (navdêr, mê) çexer, patîka, rêk, rêşivan, şoprê, xaçerêk, şifîle, şivanrêk, şiverêk, şiverê, şivîl, şivîle
pêlepaş paşepêl, paşpê
pêleyistik (navdêr, nêr) kukla, bûkok, ximbil, pepûk, pêlîstik, maryonet
pêleyistin (navdêr, mê) guhartin, xerakirin, destdan, tehrîf.
ji: pê +leyistin
pêlewan Champion
Held
Kraftmensch
pêle m. menewîs, xare, pêlpêle, hare n.
pêlekan m. nêrdîwan, derenca, merdîwan, nergon, nêrdîwen, nerdîgûn n.
m. pêlik, sulu m., palundik, papêlk, paling, papelûk, dike, dikeke, pay n.
pêlewan n. palewan, gulasd, gulasgirewtox, pelewan, pehlîwun n.
pêlewanî m. palewanîye, gulascîyîye, palewanênî, gulasgirewtoxîye, gulascîyênî m.
pêleyistin m. tahrîf, vurnayis, serrokaykerdis, pêkaykerdis n.
pêlekê çimî gözün aşağısındaki deri