Encamên lêgerînê
pêg n piyon (santraçta)
pêgav m adım (bir adımda alınan yol, bu uzunluk 73 cm sayılır)
pêgav kirin l/gh atlamak
pêgava xwe neavêtin (cihekî) (bir yere) adım atmamak
pêgavkirin m atlama
pêgeh kürsü, makam.
m ayak yolu, apteshane, kademgâh, helâ
pêgehîn m anlama, kavrama, idrak etme
pêger 1..dolaşılan şey. 2.dolaşılan mıntıka.
pêger (i) rz/m nesne
pêger (ii) m 1. araştırı, araştırma 2. tahkik
pêgeran m 1. arama, arayış 2. araştırma, araştırı,
pêgerî m 1. arama 2. soruşturma
pêgerîn m 1. araştırma 2. soruşturma, tahkik etme
pêgermbûn m (bir şeyle) ısınma
pêgermok m volta (bir aşağı bir yukarı dolaşmak)
pêgermok gerandin volta atmak
pêgih m zemin * pêgiha maseyê masanın zemini
pêgihîştin m anlama, kavrama, idrak etme
pêgir nd 1. bağımlı, tabi 2. mensup 3. taraftar, yandaş 4. koşuntu, tayfa
pêgir (i) nd/nt yakalayıcı
pêgir (ii) m 1. raptiye 2. tutamak (dayanılacak, tutunacak şey)
pêgir (iv) rd ilişik
pêgir (v) rz/m koşaç
pêgiran rd 1. yürüyüşte ağır olan, ağır hareket eden 2. hantal 3. hamile, gebe
pêgiranbûn m ağrına gitme
pêgiranhatin m ağırına gitme, gücüne gitme
pêgiranî m 1. hantallık 2. gebelik 3. kan tutma
pêgiranî lê ketin l/bw kan tutmak (adam öldürme veya kaza geçirme vb. için; kimse şok geçirmek)
pêgirê (...) bûn 1) (birine) bağımlı olmak2) mensup olmak
pêgirêdan m -e bağlama
pêgirêdayî rd 1. bağlı, bağımlı 2. bağlı (bir kuruluşun yetkisi altında bulunan) * fakulteyên bi zanîngehê girêdayî universiteye bağlı fakülteler 3. güdümlü
pêgirî (i) m nöbet (vakit vakit ortaya çıkan aynı türden fizyolojik bozuklukların tümü) * pêgiriya kuxikê öksürük nöbeti
pêgirî (ii) m 1. bağımlılık 2. mensubiyet
pêgirî bûn l/ngh bağımlı olmak
pêgirîbûn mbağımlı olma
pêgirt kopya, tutanak, zabıt.
pêgirt (i) nd adet, anane
pêgirt (ii) m tutturaç
pêgirtek m tutamaç, tutamak
pêgirtî rd 1. bağımlı, tabi 2. uydu (bir şeye bağlı olan)
pêgirtî (i) nd/nt 1. yanaşma 2. tutma, uşak
pêgirtî bûn l/gh bağımlı olmak, uydulaşmak
pêgirtîbûn m bağımlı olma, uydulaşma
pêgirtin (i) m 1. ısırma, dalama (kurt, köpek gibi ısırıcı hayvanlar için) 2. dalama (ısırgan otu gibi yakıcı maddesi bulunan maddeler için) 3. sokma (böcek, zehirli hayvan zehirleme)
pêgirtin (iii) m 1. abanma, dayanma 2. yaslanma, dayanma 3. yuvarlanıp gitme (ansızın, beklenmedik bir zamanda ölme)
pêgirtîtî m yanaşmalık
pêgirtîyê (yekî) bûn (birine) bağımlı olmak
pêgoç rd yumru ayaklı
pêgog sp/m ayak topu, futbol
pêgogvan nd/nt futbolcu
pêgork rd yumru ayaklı
pêgotî m deyim, deyiş
pêguhartî rd mübadil, mübadele edilmiş
pêguhartin m (bir şeyle) değiştirme, mübadele etme
pêguhêr bz/m takas, kliring
pêguherîng m kavşak
pêguhêrk nd berdel (ailelerin karşılıklı olarak kızlarını birbirine gelin olarak vermeleri)
pêguhork nd berdel (ailelerin karşılıklı olarak kızlarını birbirine gelin olarak vermeleri)
pêguhurk bnr pêguhork
pêgumanbûn m 1. -den kuşku duyma 2. mec -den umut etme
pêgumankirin m 1. -den kuşku duyma 2. mec -den umut etme
pêgûzek m ayak bileği
pêg (navdêr, mê) pê.
ji: pê +g
pêga xwe girtin (biwêj) sazûmana xwe domandin. heya îro wan pêga xwe wer girtiye, zêde jî dest medinê.
pêgav (navdêr, mê) gav.
ji: pê +gav
pêgeh [I] meqam pêgeh [II] 1. qad 2. war 3. herêm pêgeh [III] daşir, destşok
(navdêr, mê) war, cih, mekan, cî, erd, aqar, wargeh, bas.
Herwiha: pêge, pêgih.
ji wêjeyê: Bi xêra wê siyaseta hekîmane, Kurdistan bû penagehek ji bo hejmareke ji wê serkirdeyê Iraqiyên ko opozîsyon bûn li dijî rejîma berê, dîsa bibû pêgeyekî jî ji bo encamdana çalakî û kirdeya hizbayetiya dijî rejîmê. Gelek ji wan hizban jî niha di proseya siyasî û Hikûmeta Îraqê de beşdar in.(ji daxwiyaniyek Hikûmeta Herêma Kurdistanê, 12/2008).
ji: pê (ling, pî) + -geh
pêger 1. qad 2. piyase
1.têlefon (navdêr) alava pê tê lêgerînCurên pêgeran, pêgera mal, pêgera destan, pêgera destdanî. (Ji kurdî) Pê(bi wî) + ger(lêgerîn).
ji wêjeyê: berî pêger tunebûn bi kevokan peyam dihatin rêkirin
pêgera nêçîrvanan herêma nêçirê pêgermok çûn û hatina di qadekî de; gergemok
pêgerden (navdêr, mê) pabazing, xirxal.
ji: pê +gerden
pêgerî (navdêr, mê) lêpirsîn, pirsyarî, tehqîq, jêpirsîn.
ji: pê +-gerî
pêgermok gerandin ji serê qadekî heta serê din çûn û hatin
pêgermok gerandin (biwêj) bi meraq û guman li ortê çûn û hatin. êdî, bes vanpêgermokan bigerîne te em gêj kirin.
pêgerok (navdêr, mê) pirsandî, lêpirsandî, girin.
ji: pê +gerok
pêgeştû (Soranî) balix, baliẍ, (mirova/ê) mezin.
Hevwate: •baliẍ •herzekar
pêgir (rengdêr) dilsoz, wefadar, pabend, loyal, sadiq, kesa/ê ku erk û sozên xwe bi cih tîne, kesa/ê ku xayîntî yan bêbextiyê nake, kesa/ê heval û hevrêyên xwe bi tenê yan bê alîkarî nahêle, sozdar.
ji wêjeyê: Di nêv PKK-ê de Cemil Bayik pirtir wekî zelamê Abdullah Ocalanî û dostê generalên tirkan û dijminê başûrê Kurdistanê û AKP-ê têt nas kirin. Ihtimal heye ko Cemil Bayik ne ji tesfiyekirina PKK-ê hemiyê lê belê di nêv PKK-ê de ji tesfiyekirina xwe, Duran Kalkan û hinek berpirsên dî yên pêgirên Abdullah Ocalanî û generalan ditirse..
ji: pê + -gir.
Bikaranîn: Lêker: pêgir bûn, pêgir kirin. Navdêr: pêgirbûn, pêgirkirin Rengdêr: pêgirbûyî, pêgirkirî.
: pêgirî, pêgirîtî, pêgirtî
pêgir bûn (lêker)(Binihêre:) pêgir
pêgir kirin (lêker)(Binihêre:) pêgir
pêgiran teral, selexane
(biwêj) sist û teral bûn. mehmût wisa bi wîpêgiranî bawer dike, lê înşelah poşman nabe.
pêgiranî lê ketin (biwêj) ji bo kesên ku mirovekî dikujin, şoke dibin tê gotin. di mêrkuçtina cefoyê cindî ya cara pê.sîn de. pêgiranî lê ketibû.
pêgirbûn (navdêr, mê) (Binihêre:) pêgir
pêgirbûyî (rengdêr) (Binihêre:) pêgir
pêgirdar (navdêr, mê) peyiva pêgir.
ji: pê +girdar
pêgirê dan (navdêr, mê) pe xistin, pêbestin.
ji: pê +girê + dan
pêgirêdayî (navdêr, mê) pêvebûyî.
ji: pê +girê +dayî
pêgirek (navdêr, mê) qayim kirin, amade kirin, girê, qelayî, yekgirtinî.
ji: pê +girek
pêgirî (navdêr, mê) dilsozî, wefa, sozdarî, sedaqet, pabendî, loyalîte, dilsozbûn, wefadarî, wefadarbûn, pêgirbûn, bicihanîna erk û sozên xwe, sadiqî, pabendbûn, sadiqbûn, pêbawerî, sozdarbûn.
Herwiha: pêgirîtî.
ji wêjeyê: Malikîyê serokwezîrê Iraqa niha, ne tenê pêgiriyê li destûrê nake û mafê kurdan asteng dike, di heman demê de dixwaze yêkcar erebên sinnî jî ji mafê desthilatê bêpar bike. Kurd li dijî vê derdikevin. Lê kurd ne sinnîyan ne jî şiîyan li dijî yektir bi kar naînin. Siyaseteke xudanexlaq û xudanprensîp dimeşînin. Îran welatekê herêmê ye ko xwedana ajandeyeka veşartî û çêkirina çekên nuklerî ye..
ji: pêgir + -î
pêgirî bûn (lêker)(Binihêre:) pêgirî
pêgirîbûn (navdêr, mê) (Binihêre:) pêgirî
pêgirîbûyî (rengdêr) (Binihêre:) pêgirî
pêgirîkirin (navdêr)bi cih anîna erk û biryaran, :divê em her dem pêgirîyê bi qanûnê bi kin
pêgirkirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye pêgir kirin
pêgirkirin (navdêr, mê) (Binihêre:) pêgir
pêgirtek (navdêr, nêr) çimbil
pêgirtî 1. beng 2. peyrew
pêgirtin (navdêr, mê) pêvedan, girtin, berdewamkirin, hingaftin, pêvekirin.
ji: pê +girtin
pêgirtîtî (lêker) bendeganî
pêgog (navdêr, mê) goga lingan, futbol.
ji: pê +gog
pêgogvan Nav, mênavdêr, mê, futboler, futbolvan, goglingvan.
ji: pêgog +-van
pêgotî (rengdêr) mirov xelik gelek liser di axivin, mirovê bernas, pend, :sor di sotîne sipî di pêtîne(sar) re dipêgotî ne
pêgotin Nav, mê mê dema mirov stiran yan çîrokan liser navdarekî yan bûyerekê di bêje û pesina wî wê dide, :dengbêjan pir stran bi qehremanîya pê mergehan gotine (bi wan wê wî gotin)
pêguhartî Nav, mê mê, bedêlkirî, bedêlbûyî.
ji: pê +guhartî
pêguhastin Nav, mê mê, hinartin.
ji: pê +guhastin
pêguherî tiştek bi tiştekê guhertin, kesek bi kesekêra guhertin.qîzekê bidene kesekê ku xuha wî bidene birayê wê qîzê.
ji wêjeyê: berî di nav kurdistanîyanda pêguherîya qîzan pirbû, lê mala xudê ava kêmbûye,çimkî di wan zewacanda dilxweşî pir hindikbû..
Têkildar: bertîl, qelen/next. (Ji kurdî) Pê(pêvek)+guher(guhertinî)+î
pêguherîn Nav, mê mê dema mirov tiştekî bi det yekî û hember tiştekê dî ji wî wergirit, cih erd xanî û htd pêk bi gihorin, :azad û a tî tirombêlên xwe pêkgihorîn
pêguhorrk Nav, mêࠂ`jina ku bi kesekî re hatiye zewicandin daku jinek binemala mêrê wê bi mirovek ji binemala wê re bizewice: Ew bû pêguhorrka birayê xwe. (Wê mêr bi malbatekê re kir ya ku keçek xwe da birayê wê.).
Herwiha: pêguhork.
Bide ber: neguhorrk.
ji: pê + guhorrtin - -tin + -k.
: pêguhorrkanê, pêguhorrkî, pêguhorrkîtî
pêguhorrkî (navdêr, mê) rewşa pêguhorrkbûnê.
ji: pêguhorrk + -î
pêgur (navdêr, nêr) zengilzava, lepê gur, pêgurg,. Navê zanistî: Eryngium
pêgurg (navdêr, nêr) pêgur, zengilzava
pêgeh Ausmaß
Gegend
Zone
pêgeriyan aufsuchen
suchen
pêgiran ungeschickt
pêgirtin umfassen
umspannen
pêgeh m. awdestxane, dastawxane, kês m., abdestxane, hela, dasurxane, memîsxane, tuvalet, destnimajxane, das, payxane n.
m. post, miqam, ca, kursî n.
pêger m. rz. çî n.r obje m.r nesne m.
pêgeran m. cigêrayis, pêgêrayis n.
pêgerîner m/n. cigêrayox, pêgêrayox, rigêr, pêgêr n.
pêgir rd. mensub
pêgirtin m. riperayis, rierzîyayis, pêgirewtis (kutik...) n.
lng. . pêgirewtene, pêtepistene *xwe pêgirtin tz. xo pêgirewtene
pêgog m. pagoge, futbole, goga lingan, lingoge, guda
pêgozek w. ana. kaboke, gozeke, gîzeke, kapoke, guzeke m.
pêgur antene çömelmeden ve belini doğrultmadan, eğilmiş durumda ekin biçmekte yarışmak