Encamên lêgerînê
pêş (...) kirin l/bw (birine) göstermek (birini veya bir şeyi işaretle belirtmek) * dê leyîstoka di camekanê de pêş min bikira vitrindeki oyuncağı bana gösterecekti