Encamên lêgerînê
pê de ketin l/bw 1. uğraşmak (bir işi başarmaya çalışmak) * zarok pê de dikeve ku cigare bi berxikê bide kişandin çocuk kuzuya sigara içmeye uğraşıyordu 2. uğraşmak (bir iş üzerinde sürekli çalışmak) * ez çi qas pê de ketim jî ez bi ser neketim ne kadar uğraştıysamda beceremedim 3. didinmek 4. eğilmek (bir işi önemseyip ele almak) 5. ilgilenmek (bir konu üzerinde çalışmak, uğraşmak, bir şeyi çekici bulmak) * wexta lîseyê ez bi werzîşê de ketim lisede sporla ilgilendim * kurê min naxwaze bizewice, hûn herin pê de bikevin oğlum evlenmek istemiyor, siz gidin ilgilenin 6. üstüne düşmek, ısrar etmek
pê de ketin 1. pê re mijûl bûn 2. tê alîn
(biwêj) ji bo pêkanîna karekî, gelekî mijûl bûn, bi awayekî zêde bi kesekî re mijûl bûn û pêwendî danîn. bi rastî jî xeyal gelekî pê de ket ku sazê hîn bibe, lê pêk neanî. tu ku ew qasî pê de nekeve, naxwe tu yê rûmeta xwe kêm bikî.