Encamên lêgerînê
pê de çûn (vii) l/bw (bir yere) gitmek, uğramak * cihekî ku ez pê de biçim tune gideceğim bir yer de yok