Encamên lêgerînê
pê de çûn (i) l/bw 1. kapılmak * bi lehiyê de çû sele kapıldı 2. aparmak * ew bi avê de çû su onu apardı
pê de çûn (ii) l/bw 1. boğazından geçmek, hazmetmek, sindirmek 2. hazmetmek, içine sindirmek, katlanmak, dayanmak
pê de çûn (iii) l/bw 1. yürümek (bir işte ilerlemek) 2. açılmak, ayrıntıya girmek, yayılmak * ez naxwazin zêde pê de herim şimdilik yayılmak istemiyor 3. gözden geçirmek (incelemek)
pê de çûn (iv) l/bw 1. çizmeyi aşmak 2. artırmak (herhangi bir davranışta ileri gitmek) * tu heycar pê de diçî sen de artırdın ha 3. (birine) verip veriştirmek 4. ifrata kaçmak
pê de çûn (v) l/bw kaçırmak (aptestini kaçırmak)
pê de çûn (vi) l/bw (birine) parası geçmek * perê min pê de çû ona param geçti
pê de çûn (vii) l/bw (bir yere) gitmek, uğramak * cihekî ku ez pê de biçim tune gideceğim bir yer de yok
pê de çûn xwarê l/bw yiyebilmek
pê de çûn (biwêj) li ser tiştekî yan jî kesekî bêhtir sekinîn. erê, tu mafdar î, lê dîsa jî divê tu ew qas pê de neçî.
pê de çûn lng. te de sîyene, têy sîyene