Encamên lêgerînê
pê dan hisandin duyurmak anons kirin
l/lb 1. hissettirmek, sezdirmek, sezindirmek, belli etmek * bi her awayî bi me da hisandin ku viran dike yalan söylediğini her haliyle belli etti 2. duyurmak, aksettirmek
(birine) sezdirmek, ihsas etmek