Encamên lêgerînê
pê çêkirin l/ngh 1. (birine) yaptırmak * Elî osteyekî baş e, xanî pê çêke Ali iyi bir usta evi ona yaptır 2. (birinin) aracılığıyla yapmak 3. mal, para ile bir şey yapmak