Encamên lêgerînê
ongun (I) 1. berdar, bêrdar, gumreh 2. bikêrhatî, ava 3. kamiran, bextiyar 4. pîroz, pîrozwer, biqidoş, biyom rd (II) 1. totem sos/m 2. direwş, direfş m
(II)
(I)
ongunculuk totemîtî, totemîzm sos/m
totemîtî, totemîzm sos/m
ongunluk 1. berdarî, bêrdarî, gumrehî, bereket 2. kamiranî, bextiyarî m
1 berdarî, bêrdarî, gumrehî, bereket 2. kamiranî, bextiyarî m