Encamên lêgerînê
olan 1. jêbûyî, jê bûn *malından olan bu ê ku ji malê xwe bûye ev e nd 2. xwey (tiştekî) *beş çocuğu olan bir baba bavek ku xwey pênc zarokan e rd
bûye, bûyî.
1 jêbûyî, jê bûn * malından olan bu ê ku ji malê xwe bûye ev e nd 2. xwey (tiştekî) * beş çocuğu olan bir baba bavek ku xwey pênc zarokan erd (birine)
olan biten (veya olup biten) tiştê bûye qewimiye *olan bitenden haberdarım haya min ji tiştê bûye qewimiye heye
I) Yên heyî, tev de. II) Tiştê bûye û qewimiye.
olan biten (veya olup biten) tiştê bûye qewimiye * olan bitenden haberdarım haya min ji tiştê bûye qewimiye heye
olan oldu tiştê ku bû mede dû, bû çû *olan oldu bir kere, ne yapabiliriz? carek bûye çûye, em dikarin çi bikin?
tiştê ku bû mede dû, bû çû * olan oldu bir kere, ne yapabiliriz? carek bûye çûye, em dikarin çi bikin?
Tiştê bû nede dû. Dar ketiye toz temiriye.
olan olmak çi bûn pê bûn, çi bûn bi (yekî) bûn
çi bûn pê bûn, çi bûn bi (yekî) bûn
olanak derfet, îmkan m
derfet, mefer.
derfet, îmkanm
olanak sağlamak derfet û îmkan dan (yekî)
derfet û îmkan dan (yekî)
olanaklı gengaz, mimkûn rd
biderfet, bimefer.
gengaz, mimkûn rd
olanaksız negengaz, nemimkun rd
bêderfet, bêmefer.
negengaz, nemimkun rd
olanaksızlaşma negengazbûn, bêîmkanbûn m
negengazbûn, bêîmkanbûn m
olanaksızlaşmak negengaz bûn, bêîmkan bûn l/ngh
negengaz bûn, bêîmkan bûn l/ngh
olanaksızlık negengazî, bêîmkanî m
negengazî, bêîmkanî m
olanca heta, heya, tev, sax, hemûşk, bitûn *olanca gücüyle ona vurdu heya kujê hat lê da rd
heta ku ji dest tê.
heta, heya, tev, sax, hemûşk, bitûn * olanca gücüyle ona vurdu heya ku jê hat lê da rd
olancası haymay h
haymay h
olan m yankı, aksiseda
olan dan l/gh 1. yankılanmak, yankılamak, aksetmek, ötmek * qube olan dide kubbe ötüyor * li cihê biqube deng olan dide kubbeli yerde ses akseder 2. çınlamak 3. yansıtmak, aksettirmek
yankı yapmak, yankılanmak
olan vedan l/gh yankılanmak
olandan m 1. yankılanma, yankılama, aksetme, ötme 2. çınlama 3. yansıtma, aksettirme
olandar rd yankılı
olandayî rd yankılanmış olan
olandayîn m 1. yankılanma, yankılanım 2. çınlama 3. yansıtma, aksettirme
olander rd yankılayıcı
olang m beşik
olanî rd yankısal
olanvedan m yankılanma
olanvedayî rd yankılanmış olan
olanvedayîn m yankılanım
olanzan nd/nt akustik bilimci
olanzanî m akustik, akustik bilimi
olan halan
(navdêr, mê) vedeng, dengvedan, dengê ji derekê tê û li derek din dubare dibe.
Herwiha: holan, veholan.
Bikaranîn: Lêker: olan dan. Navdêr: olandan Rengdêr: olandayî.
ji wêjeyê: Gelo vê gotinê çima ewqas olan da?.
ji: ji?.
: olander, olanderî
olan dan (1 şîrove)1. deng vedan, bang vedan 2. halan dan
(lêker)(Binihêre:) olan
olandar (rengdêr) biolan, bidengvedan.
ji: olan +-dar
olan Echo
Widerhall
olan dan Echo erzeugen
Echo geben
widerhallen
olan m. nof, gulbang, vengwedayis, eko, zimî n.
olan dan tg. nof dayene, gulbang dayene, veng wedayene
olandan m. nofdayis, gulbangdayis, vengwedayis, ekodayis n.
olandar rd. nofin, gulbangin, vengwedayisin, ekoyi n. nofdar