Encamên lêgerînê
offence kêmasî, qebehet 2. sûc 3. destdirêjî, êrîş, hicûm 4. xeyidandin, dilê yekî hiştin.
offend qebehet kirin, tawan kirin 2. qehirandin 3. sih xistin xeyidandin, dilê (yekî) hiştin.
offended xeyidî, tîzikî.
offender sûcdar, tawanbar.
offense îng offence.
offensive şoret, kereh, nexweşik 2. Têkildarî êrîşê, aîdî hicûmê 3. Bi me nabe 4. xerab 5. tajangker 6. Êrîş,hicûm. 7. Bi êrîşan.
offensively bi menfûr
offensiveness kerixînerî.
offen aşkera
aşkere
eşkere
eyan
fesîh
qerqaş
vekirî
offenbar eyan
diyar
offenbar werden xuyan
xuyîn
offenbaren anîn holê
eşkere bûn
offenbarung (des koran) firnaq
firqan
furqan
offenherzig bi dilê sax
offenherzigkeit dilronî
offenkundig belog
berbiçav
diyar
offensichtlich eyan
aşikar
aşkera
beyan
dîyar
e'yan
eşkere
eyan
ji xwe
kifş
kivş
xuya
offensichtlich sein diyar bûn
offensichtlich! heyra
offensive êrîş