Encamên lêgerînê
oşînograf nd/nt denizbilimci
oşînografî erd/m oşinografi, ana deniz bilimi