Encamên lêgerînê
nuqte 1. nokta, benek 2. mat nokta 3. nokta (bazı harflerin başına konulan ufak işaret) 4. rz nokta (cümlenin bittiğini anlatmak için konulan küçük benek)
nuqte danîn l/gh noktalamak (yazıda noktalama işaretlerini yerli yerine kullanmak)
nuqte kirin l/gh noktalamak
nuqtebang rz/m ünlem işareti
nuqtebêhnok rz/m noktalı virgül
nuqtecot rz/m iki nokta üstüste
nuqtedabir rz/m noktalı virgül
nuqtedanîn m noktalama
nuqtedilî m önsezi
nuqtekirin m noktalama
nuqtepirs rz/nd soru işareti
nuqteşanî m oktalama (işaretleri)
nuqtesê rz/m üç nokta
nuqteya bakur kuzey noktası
nuqteya başûr güney noktası
nuqteya birêketinê hareket noktası
nuqteya cemidanê (an jî qerimanê) donma noktası
nuqteya girîngtir can damarı
nuqteya helanê fiz ergime noktası
ergime noktası
nuqteya herî girîng (an jî mihîm) can alacak nokta (veya yer)
nuqteya mihîm püf noktası
nuqteya qerisan (qerimanê an jî cemidanê) donma noktası
nuqteya rojhilat doğu noktası (güneş çemberi merkezinin 21 mart ve 23 eylülde ufkunda doğduğu nokta)
nuqte (f.) point
nuqtebêhnok (f.) semi-colon
nuqte m. deqe, nixtike, nixte, nuxta m.
m. mot. deqe, nuqta m.
m. rz. deqe, nuqta, nixte, nuxta, nixtike m.
nuqte danîn lg. deqe ronayene, nixtike ronayene
nuqte kirin lg. deqnayene, nixtik kerdene, deq kerdene, nixtiknayene
nuqtebêhnok m. rz. bîhnoka deqine m.r vîrgulo nuqteyin n., deqbîhnoke m., nuqtebîhnoke m., nuqtevîrgul n.
nuqtedanîn m. deqeronayis, nixtikeronayis, deqnayis n.
nuqtekirin m. deqnayis, nixtikkerdis, deqkerdis, nixtiknayis n.
nuqtepirs m. rz. persnîsane m., nîsanê perse n., persnake m.
nuqtesanî m. rz. nîsandeqî, nuqtenîsanî, deqnîsanîz n.