Encamên lêgerînê
nol nd sıfat (bir kimsenin toplum içindeki sıfatı)
nola gibi.
d 1. gibi, kadar * spas dikim, nola ku min stendibe teşekür ederim, almış kadar oldum 2. gibi, takım * ramanên nola vê bunun gibi bir takım düşünceler
nola bayê birûskê şimşek gibi
nola îmana xwe jê hez kirin gözünün bebeği gibi sevmek
nola merivan (mirovan an jî însanan) insan gibi
nola xwişk û birayan kardeş kardeş
nolanî d 1. gibi, -e benzer 2. gibi, imişçesine, benzer biçimde * nolanî min bikin benim gibi yapınız 3. gibi, -e yakışır biçimde * nolanî mirovan bixwaze insan gibi iste 4. gibisi, benzeri * kesê nolanî Ehmed nîn e Ahmet gibisi yok
nolanî (...) hatin gibi gelmek * ew berê ji min re nolanî merivekî biaqil dihat önceleri bana çok akıllı birisi gibi geliyordu
nolanî (...) kirin -e gibi yapmak
nolanî (....) bûn gibi olmak
nolî (...) kirin gibi yapmak
nolî (....) bûn gibi olmak
nolî (tiştekî) hatin gibi gelmek * ew berê ji min re nolî merivekî biaqil dihat önceleri bana çok akıllı birisi gibi geliyordu
nolî d 1. gibi, -e benzer * zilamekî nolî şêr aslan gibi bir adam 2. gibi, imişçesine, benzer biçimde * nolî min bikin benim gibi yapınız 3. gibi, -e yakışır biçimde * nolî mirovan bixwaze insan gibi iste 4. gibisi, benzeri * kesê nolî Ehmed nîn e Ahmet gibisi yok 5. h tam (uygun olarak, ayni, tıpkı)
nola 1. mîna/mînî, mînanî 2. weke/wekî
daçek, wek, mîna, şibî, fena, eynî, Peyvikek rêzimanî ye bo diyarkirina hevşibiyê, hevdemiyê, hevahengiyê, hêzê yan hîkariyê: daçekek e bo diyarkirina ku hin tişt bi hin taybetmendiyên xwe ve yek in yan nêzî hev in: Mirov û heywan ne nola hev in. daçekek e bo diyarkirina ku hin tişt mînak ango nimûne ne ji tiştekî: Ew li gelek welatan gerriyaye, nola Elmanya, Frensa, Swêd û Emerîka, daçekek e bo diyarkirina sedemê: Nola hûn jî dizanin, ez ne li malê bûm. girêdekek e bo diyarkirina çawaniyê: Nola dixwazî, bike. (Tu çawan bixwazî, wisan bike.), girêdekek e li şûna bi awayê ku: Gelo her tişt nola ku hatiye gotin rast e?, eynî tiştekê/î yan kesekê/î: Ew jî tam nola birayê xwe ye. bitaybetmendiya tiştekê/î yan kesekê/î de: Nola kesek kurd, ez vê neheqiyê li gelê xwe qebûl nakim. (Di rastiya xwe de ev hevok dikare bi sê awayan bêt têgihiştin: 1 Ji ber ku ez kurd im, ez vê neheqiyê qebûl nakim. 2 Mîna ku çawan kurd neheqiya li kurdan qebûl nakin, ez jî neheqiya li gelê xwe em bibêjin: gelê ereb qebûl nakim.3 Kurd neheqiyê qebûl dikin lê ez na.), di dema tiştekê/î de: Nola zarrok, me pirr dilîst. (Dema em zarrok bûn, me pirr dilîst.).
Herwiha: nolanî, notla, notlanî
nola bûkeke rûbixêlî bûn (biwêj) pir ciwan û bedew bûn. welehî melîkcan niha hê jî nota bûkeke rûbixêlî ye.
nola goşt û hestî bûn (biwêj) gelekî nêzîkî hev û din bûn. ew nola goşt û hestî bûne. tu çiqas dikî bike, nikarî wan tam ji hev û din biqetînî.
nola heft beraşên aşan bûn (biwêj) gelekî mezin û giran bûn. ew nola heft beraşen aşan e, ma kî dikare pişta wî dayîne erde?
nola hespê ji xamê derketî (biwêj) ji bo kesên xurt, ziringî û qoçax tê gotin. çi ye heyran, te ev lawê xwe nota hespê ji xamê derketî berî nav meydanê daye.
nola kapê çik bûn (biwêj) kone, çapik û çeleng bûn. maşelah azad nola kapê çik e.
nola meytê marê reş bûn (biwêj) giran û bêtevger bûn. nola meytê marê reş li ortê dirêj bûbû.
nola qencelîskên bin bêjingê bûn (biwêj) pir hûr, kêrnehatî û bêemel bûn. keçê porkurê, tu yê çi bikî wî mêrikê nola qencelîskê bin bêjingê?
nola qijika reş bûn (biwêj) bêşans, perişan û belengaz bûn. servet nola qijikeke reş li benda xalê xwe ye.
nola qîzeke kezî (biwêj) ji bo kesên milayîm û baş tê gotin. lawê osê xelîl, nola qîzeke kezî li ber destê diya xwe diçe û tê.
nola rûnê li qûna segan dayî (biwêj) ji bo xêr û qenciya valaçûyî tê bikaranîn. ew kirinên min, hemû nola rûnê li qûna segan dayî badilhewa çûn.
nola şerç beboçik (biwêj) erê. boçika wî tune lê pir xurt û jêhatî ye. ew jî nola şere beboçik, dixwaze, bikeve talde wan û rehet bijî.
nola şêrê serê çiyayan bûn (biwêj) xurt, egîd û qoçax bûn. gerîlayen wan itola şeren serê çiyayan, hedî hedî dijmin ji welatên xwe derxistin.
nola sîr û pîvazê bûn (biwêj) pir zingirî bûn. rast e, bavê min heftê a çar salî ye, lê maşelah nola sîr û pîvazê ye.
nola sola benelçe (biwêj) bêpergal û besazûman bûn. nado, nola sola benelçe, nikare pariyê xwe bixwe.
nolî 1. mîna/mînî, mînanî 2. weke/wekî
nola hev (adj.) similar
nola  (conj.) as
nola gleich
wie
nolî gleich
wie
nol m. diruf, sîfet n.
nola d. fênda, sey, wek, zê, zey, jê
nolî d. fênda, sey, wek, zê, zey, jê
nol bn nerm-û-nol