Encamên lêgerînê
nixamtin m 1. örtme (koruma, gizleme ve görünmez duruma getirmek için üstüne bir şey koyma) 2. kaplama, örtme, sarma 3. kamufle etme, kamuflâj, maskeleme 4. mec gizleme, saklama
l/gh 1. örtmek (korumak, gizlemek ve görünmez duruma getirmek için üstüne bir şey koymak) * me serê nixamt üstünü örttük 2. kaplamak, örtmek, sarmak * ewran rûyê esman nixamtiye bulutlar gökyüzünü örttü * lavlavkan dîwar nixamtiye sarmaşıklar duvarı örtmüş * giya rê nixamtiye yolları ot kaplamış 3. kamufle etmek, maskelemek 4. mec gizlemek, saklamak * bes e êdî, tu tim sûcên wê dinixêmî yeter ya, sen hep onun suçlarını örtüyorsun
nixamtin = nuxumandin
= nuxumandin
nixamtin bedecken
unsichtbar machen
verhüllen
nixamtin lg. adir tênimitene, adir taparnayene, adir nimitene
lg. nimitene, padayene, têmnayene, dantene, pîstene *xwe nixamtin lz. xo nimitene, xo tênimitene, xo pîstene
m. nimitis, padayis, têmnayis, dantis, pîstis n.
m. nimitis, kamuflaj n.
lg. ser girewtene, tênimitene