Encamên lêgerînê
nixaf m 1. körük 2. körük (bazı aletlerde) 3. kalaycı körüğü
nixaf kirin l/gh körüklemek, yellemek
nixafdar rd körüklü
nixafiroş nd/nt körükçü (satan kimse)
nixafiroşî m körükçülük
nixafker nd/nt körükçü (imal eden kimse)
nixafkerî m körükçülük
nixafkirin m körükleme, yelleme
nixaftin m 1. örtme 2. saklama (kaybolmaması için gizli bir yere koyma)
l/gh 1. örtmek 2. saklamak (kaybolmaması için gizli bir yere koymak)
nixaftox rd saklayıcı, gaffar
nixaf m. pufike, kulfike, kure, qufire, pufuke, pifike m.
nixaf kirin lg. va cidayene, kure kerdene, pufik kerdene, kulfik kerdene
nixafdar rd. pufikin, kulfikin, kureyin
nixaftî rd. masaye, nepixîyaye, weperçefîyaye, pendusaye, wepindofiyaye, wefirîyaye, zepikîyaye, vakerde