Encamên lêgerînê
nivîsemenî m kırtasiye
nivîsemenîfiroş nd/nt kırtasiyeci (satan kimse)
nivîsemenîfiroşî m kırtasiyecilik