Encamên lêgerînê
nivîşt muska.
m nüsha
nivîştîlok bot/m çoban çantası (Capsella bursa pastoris)
nivîşte (n) bakınız: nuşte (n)