Encamên lêgerînê
nivîşt muska.
m nüsha
nivîştîlok bot/m çoban çantası (Capsella bursa pastoris)