Encamên lêgerînê
nexuyayî m belirsizlik
rd 1. görünmez 2. uçuk * bi bişirîneke nexuyayî uçuk bir gülümsemeyle
nexuyayî ketin görünmez olmak