Encamên lêgerînê
nexu bnr nexwe
nexumxumî rd kıvamsız
nexunafî rd hazımsız (yediklerini kolay sindiremeyen)
nexunafîtî m hazımsızlık
nexure rd iştahsız, boğazsız
nexurt rd 1. güçsüz, âciz 2. çelimsiz 3. tavsız
nexurtane h güçsüzce
nexurtî m güçsüzlük, âcizlik 2. çelimsizlik 3. tavsızlık
nexuya belirsiz.
rd 1. belirsiz 2. görünmez
nexuyakirî rd belirtisiz
nexuyane rd görünmez
nexuyane bûn l/ngh görünmez olmak
nexuyanebûn m görünmez olma
nexuyanetî m görünmezlik
nexuyanî rd sönük (silik kimse)
nexuyanî bûn l/ngh sönükleşmek
nexuyanîbûn m sönükleşme
nexuyanîtî m sönüklük
nexuyatî m belirsizlik
nexuyayî m belirsizlik
rd 1. görünmez 2. uçuk * bi bişirîneke nexuyayî uçuk bir gülümsemeyle
nexuyayî ketin görünmez olmak
nexur tî (navdêr, mê) bêhêzî, bêbirhî, bêqewetî.
ji: ne- +xur +-tî
nexurt tenik, qels, lawaz, zeîf, bêçare, bêhêz, çeqelok, hiçkelok, selipûrî lawaz, bêşiyan, bêpertav, kêm, zebûn, neçivr.
ji: ne- +
nexurtî (navdêr, mê) bêhêzî, bêqewetî, bêquwetbûn, qelsî.
ji: ne- +xur +-tî
nexuya nediyar, nedîtbar
gung, nediyar, neaşkere, neban, gom, nedîbar, nekifş, berze, bêvan.
ji: ne- +
nexuya bûn (lêker)(Binihêre:) nexuya
nexuyakirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye nexuya kirin
nexuyan (navdêr, mê) com bûn, nixumîn
nexuyatî (navdêr, mê) nediyarî, newekatî.
ji: ne- +xuy +-atî
nexu übrigens
nexurt schwach
nexuya rd. nêareste, nêdîyar, nêareze, nêkifs, nêbelû, nêeyan
nexuyatî m. nêaresteyîye, nêarezeyênî, nêdîyarîye, nekifseyênî, nêbelûyîye, nêyanîye m.