Encamên lêgerînê
nermenerm axiftin (peyîvîn an jî xeber dan) tane tane söylemek (veya konuşmak)
nermenerm çûn ağırlaşmak, yürüyüş yavaşlamak (yavaşlamak)
nermenerm di binî de gerîn ince eleyip (veya eğirip) sık dokumak
nermenerm gotin tane tane söylemek (veya konuşmak)
nermenerm h 1. için için, yavaş yavaş 2. tin tin * nermenerm bi dûr ket tin tin uzaklaştı 3. ılgıt ılgıt (rüzgar esmesi ve akım için) 4. püfür püfür (rüzgâr için) 5. ığıl ığıl * çem nermenerm diherike çay ığıl ığıl akıyor 6. yaşın yaşın (gizlice, çaktırmadan)
nermenerm peyîvîn (an jî xeber dan) tane tane söylemek (veya konuşmak)
nermenerm 1. wexta ku hîn nerm e 2. bi awayekî ku kes nebîne û nebihîze *“hêsin dikutin germegerm, mêran dikutin nermenerm”
nermenerm çûn (lêker) giran bûn.
ji: nermenerm + çûn