Encamên lêgerînê
nerme n 1. kaba (kuyruk sokumunun iki yanındaki şişkin yer) 2. kaba et 3. eten (yemişlerin yenilen bölümü)
nermeav m sığ su
nermeba m yel
nermebaran m çisenti
nermecî n parça et
nermedew bot/n bir tür ot
nermegoşt n parça et, kemiksiz et
nermehestî m bir tür kemik hastalığı, kemik erimesi
nermenerm axiftin (peyîvîn an jî xeber dan) tane tane söylemek (veya konuşmak)
nermenerm çûn ağırlaşmak, yürüyüş yavaşlamak (yavaşlamak)
nermenerm di binî de gerîn ince eleyip (veya eğirip) sık dokumak
nermenerm gotin tane tane söylemek (veya konuşmak)
nermenerm h 1. için için, yavaş yavaş 2. tin tin * nermenerm bi dûr ket tin tin uzaklaştı 3. ılgıt ılgıt (rüzgar esmesi ve akım için) 4. püfür püfür (rüzgâr için) 5. ığıl ığıl * çem nermenerm diherike çay ığıl ığıl akıyor 6. yaşın yaşın (gizlice, çaktırmadan)
nermenerm peyîvîn (an jî xeber dan) tane tane söylemek (veya konuşmak)
nermerê rd ılımlı
nermeşa bnr nermeşan
nermeşan m ince patiska
nermeting rd 1. sessiz olan, fazla konuşmayan kimse 2. sinsi
nermeting bûn sinsi olmak
nermetingane h sinsice
nermetingî m sinsilik
nermetingî bûn l/ngh sinsileşmek
nermetingîbûn m sinsileşme
nerme tiştê ku bûjenên sext û zivir tê de tune ne
(navdêr, mê) kevînk, laçik, serpoş, kefî, egale, dersok, xavik, kofî, nerme, şerpa, kitan, desmal, poşî, şelpe, yazme, şelbe, çarok, leçek, çît, hubirî, çarik, tolbend, dersok, tulbend, melkezêt, kemik, kevîng, kefîk, şêşik, şar, çîtik, dolbend, çîtê mirov pirça anku porrê xwe diniximînin (bi taybetî jin).
Bide ber: nerm
nermegoşt goştê bêhestî
nermegoştê guhçik
nermehur hevrazê ku lê kevir û kuçik tune ne
nermekî (navdêr, mê) bi nermî.
ji: nerme +-kî
nermekuxik kuxika asayî ya ku mirov jê aziyê nake
nermenerm 1. wexta ku hîn nerm e 2. bi awayekî ku kes nebîne û nebihîze *“hêsin dikutin germegerm, mêran dikutin nermenerm”
nermenerm çûn (lêker) giran bûn.
ji: nermenerm + çûn
nermetîngî kirin (biwêj) zexelî û pînî kirin. serkar ew kar bi nermetîgî girt, ji ber wê helwesta xwe jî kete telê.
nerme n. ana. nermikê qorî, ner m., gostê qorî n.
nermeguhî m. ana. nermikêgosî, çiçîkê gosî, pelikêgosî, pelikgos n.
nermeting rd. zexel, kone, mixenet, nimitî
nermetingî rd. zexelkî, konekî, mixenetane, nimitkî
nermetingî bûn lng. . zexel bîyene, kone bîyene, nimitî bîyene
nermetingitî m. zexelîye, koneyîye, mixenetîye, nimitîyîye, zexelênî m.
nerme nerme, cihê nerm: nermey ran nermeyê ranî, parçeya nerm ji ranî
nermenêşk hên, hênik, hewayê nerm