Encamên lêgerînê
nerihetî m 1. rahatsızlık 2. rahatsızlık, zor, sıkıntı, güçlük * ji bo wê tu nerihetiya min nîn e onun için hiç bir zorum, sıkıntım yok 3. yaramazlık, haşarılık, uçarılık 4. çapkınlık
nerihetî dan (yekî) (birine) rahatsızlık vermek
nerihetî kirin 1) yaramazlık yapmak, haşarılaşmak 2) çapkınlık yapmak (yek)
(birini) rahatsız etmek
nerihetî nekirin tek durmak , uslu durmak (veya oturmak)
nerihetî m. nehsîye, kelebutîye, heserîyîye, xeylazîye, seytanîye, kurîye, nêtebetênî m.