Encamên lêgerînê
neqermîçokî rd gergin (cilt için, buruşuğu ve kırışığı olmayan)
neqermîçokî bûn l/ngh gerginleşmek
neqermîçokîbûn m gerginleşme