Encamên lêgerînê
nekesîde rd gayrî şahsî
nekesîdeyî rd gayrî şahsî
nekesîdeyî kirin l/gh gayrî şahsîleştirmek
nekesîdeyîkirin m gayrî şahsîleştirme