Encamên lêgerînê
nekes nekes, çikûs rd
nekes, çikûs rd
nekeslik nekesi, cikûstî m
nekesî, cikûstî m
nekes rd 1. nekes, cimri 2. pinti 3. adi, bayağı, namert
nekesane rd gayrî şahsî
nekesane bûn l/ngh gayrî şahsîleşmek, kişilik dişi olmak
nekesane kirin l/gh gayrî şahsîleştirmek, kişilik dişi etmek
nekesanebûn m gayrî şahsîleşme, kişilik dişi olma
nekesanekirin m gayrî şahsîleştirme, kişilik dişi etme
nekesanî rd kişilik dışı
nekesî (i) rd kişilik dışı
nekesî (ii) m 1. nekeslik, cimrilik 2. pintilik 3. adilik, bayağılık
nekesî bûn l/ngh pintileşmek
nekesî kirin l/gh gayri şahsileştirmek, kişilik dişi etmek
nekesîde rd gayrî şahsî
nekesîdeyî rd gayrî şahsî
nekesîdeyî kirin l/gh gayrî şahsîleştirmek
nekesîdeyîkirin m gayrî şahsîleştirme
nekesîkirî rd gayrî şahsîleştirilmiş, kişilik dişi edilmiş
nekesîkirin m gayrî şahsîleştirme, kişilik dişi etme
nekes bêkesayet
nekesayetî (navdêr, mê) nekesîtî.
ji: ne- +kesaye +-tî
nekesî (navdêr, mê) nemerdî.
ji: nek +-esî
nekes rd. qekes, nêkes, tukes
rd. rîmetnizm, namerd, nêmerd
nekesanî rd. teberê kesîye, xeyrî sexsî
nekesî m. nêmerdîye, rîmetnizmîye, nêmerdênî, rîmetnizmênî m.