Encamên lêgerînê
nekahet berexêrbûn (berexêrbûna piştî nexweşînê) m
berexêrbûn (berexêrbûna piştî nexweşînê)m
nekahet devresi heyama berexêrbûnê
heyama berexêrbûnê
nekahet döneminde olmak pizdan avêtin
pizdan avêtin
nekbet 1. bêsiudî, bêtalihî 2. bnr düşkünlük m
1. bêsiudî, bêtalihî 2. bnr düşkünlük m
nekes nekes, çikûs rd
nekes, çikûs rd
nekeslik nekesi, cikûstî m
nekesî, cikûstî m
nekre nuktebaz, nuktedan rd
nuktebaz, nuktedan rd
nektar 1. nêktar (di mîtolojiya yewnanan de vexurika Xwedê ya ku kesê jê vexwe nemir dibe) 2. bnr bal özü
1. nêktar (di mîtolojiya yewnanan de vexurika Xwedê ya ku kesê jê vexwe nemir dibe) 2. bnr bal özü
nekafî rd yetersiz, gayri kâfi
nekafîbûn m 1. yetersiz olma 2. yetersizlik
nekafîbûnî m yetersizlik
nekafîtî m yetersizlik
nekamî (i) m fesatlık, alehte konuşma
nekamî (ii) rd ilkel, primitif
nekamîran rd bahtsız, mutsuz
nekamîranî m bahtsızlık, mutsuzluk
nekar rd elinden bir iş gelmeyen kimse
nekara rd erksiz
nekaratî m erksizlik
nekarbidest rd yetkisiz, salâhiyetsiz
nekarbidestî m yetkisizlik, salâhiyetsizlik
nekartêker rd etkisiz, nüfuzsuz
nekederî rd yarılmamış yara, darbe
nekederî bûn l/ngh kabız olmak, yediklerini dışarı çıkaramamak
nekedîkirî rd evcilleşmemiş olan
nekêfkar rd kaprissiz
nekêfxweş rd 1. hoşnutsuz 2. neşesiz
nekêfxweşî m 1. hoşnutsuzluk 2. neşesizlik
nekêfxweşîya xwe nîşan dan hoşnutsuzluk getirmek
nekêm rd eksiksiz, tam, eksik olmayan
nekêmî m eksiksizlik, noksansızlık
nekemilandî rd olgunlaşmamış
nekemper rd kiyaslanmaz
nekêr rd 1. beceriksiz 2. aylak, çalışmayan 3. yaramaz * tiştekî nekêr nîn e yaramaz bir durum yok
nekêrhatî rd 1. beceriksiz 2. elverişsiz 3. kullanışsız 4. yaramaz, yararı olmayan şey
nekêrhatîbûn m 1. beceriksizlik 2. elverişsizlik 3. kullanışsızlık
nekêrî m 1. beceriksizlik 2. aylaklık, çalışmama 3. yaramazlık
nekes rd 1. nekes, cimri 2. pinti 3. adi, bayağı, namert
nekêşandî rd tartısız (tartılmamış olan)
nekesane rd gayrî şahsî
nekesane bûn l/ngh gayrî şahsîleşmek, kişilik dişi olmak
nekesane kirin l/gh gayrî şahsîleştirmek, kişilik dişi etmek
nekesanebûn m gayrî şahsîleşme, kişilik dişi olma
nekesanekirin m gayrî şahsîleştirme, kişilik dişi etme
nekesanî rd kişilik dışı
nekesî (i) rd kişilik dışı
nekesî (ii) m 1. nekeslik, cimrilik 2. pintilik 3. adilik, bayağılık
nekesî bûn l/ngh pintileşmek
nekesî kirin l/gh gayri şahsileştirmek, kişilik dişi etmek
nekesîde rd gayrî şahsî
nekesîdeyî rd gayrî şahsî
nekesîdeyî kirin l/gh gayrî şahsîleştirmek
nekesîdeyîkirin m gayrî şahsîleştirme
nekesîkirî rd gayrî şahsîleştirilmiş, kişilik dişi edilmiş
nekesîkirin m gayrî şahsîleştirme, kişilik dişi etme
nekevnar rd genç (bitki için gelişmesini tamamlamamış olan) * ev dar hîna nekevnar e mebirin bu ağaç daha genç, kesmeyin
nekewîkirî rd ütüsüz
nekeyskirî rd dağınık, düzensiz, tertipsiz (düzeni bozuk, karışık)
nekifş rd 1. belirsiz 2. ortada (yarışmalarda)
nekifşe rd belirsiz
nekifşkirî rz belgisiz
nekifşkirîtî m belgisizlik
nekilîtkirî rd kilitsiz (kilitlenmemiş)
nekilkirî rd sürmesiz
nekişandî rd 1. tartısız (tartılmamış olan) 2. rz çekimsiz
nekişandîbûn m çekimsizlik
nekişandin çekmemek.
nekişandîtî m çekimsizlik
nekişînok rd alımsız, cazibesiz
nekişînokî m alımsızlık, cazibesizlik
neks bj/m bel (bir tür hastalık)
neks bûn hastalığa tutulmak
neks hilanîn hastalığı tedavi etmek
neksan m daldırma
nekse m darbe (vuruş, çarpış)
nektar nd nektar, bal özü
nekubar rd kibar olmayan
nekulbekirî rd çapasız (çapalanmamış yer)
nekun rd deliksiz
nekunkunoşkî rd gözeneksiz
nekurdziman rd dili Kürtçe olmayan
nekurkirî rd tıraşsız
nekurtankirî rd semersiz
nekuşpene rd kurumsuz, kasıntısız (kurumlu olmayan kimse)
nek (hoker) ne ku.
Bikaranîn: Bi taybetî soranî, herwiha hin devokên kurmancîAfrîkanî (navdêr) patik, paşstuHolendî (navdêr) patik, paşstu
nekafî (navdêr, mê) nebes, neehîl.
ji: ne- +kaf +-î
nekafîbûn (navdêr, mê) bêehliyet, nebesbûn.
ji: nekafî +bûn
nekafîbûnî (navdêr, mê) bêehliyetî, nebesbûnî.
ji: nekafî +-bûnî
nekafîtî (navdêr, mê) neehîlbûn.
ji: ne- +kaf +-îtî
nekamî (navdêr, mê) hoveber, ibtidai, primitif.
ji: ne- +kam +-î
nekamil (rengdêr) bikêmasî, netemam
nekamilî (navdêr, mê) êb, kêmasî, qisûr, netemamî, tine
nekan (rengdêr) bêşiyan, bêtaqet, bêzever, neşê, nekar
nekar (rengdêr) bêşiyan, bêtaqet, bêzever, neşê, nekan
nekara bêdesthilat.
ji: ne- +
nekarbar (rengdêr) bêkarbar.
ji: nekar +-bar
nekarbidest bêraye, bêselehiyet.
ji: ne- +
nekardarkirî (rengdêr) nearastekirî.
ji: nekar +-dar +kirî
nekarîger (navdêr, mê) bêbandor, neneçalak, tebatî, neaktîv, bêtesîr, neefektîv.
ji: ne- +karî +-ger
nekarîgerîkî (navdêr, mê) bi nekarîgerî.
ji: ne- +karîgerî +-kî
nekarîgerkî (navdêr, mê) bi sistî, bi nekarîgerî, sistîki.
ji: nekarîger +-kî
nekarîn (lêker) nikarîn, neşiyan, netiwanîn.
Bikaranîn: Lêker: nekarîn xwarin. Navdêr: nekarînxwarin
nekarîn derkevin nav meriyan (biwêj) di bin tawaneke fedîkar de bûn. pişti wê bûyerê, nûman nikaribû derkeve nav meriyan.
nekarîn peyivîn (lêker) afazî.
ji: nekarîn + peyivîn
nekarîn xwarin (lêker)(Binihêre:) nekarîn
nekarînxwarin (navdêr, mê) (Binihêre:) nekarîn
nekartêker (navdêr, mê) bêbandor.
ji: ne- +kartê +-ker
nekavil ava, avakirî, çêkirî, dirist, birêk, birêkûpêk, lidar, çalak liserxwe, ne xirabe, ne xirabkirî, ne xopan, ne wêran, ne ruxandî, ne hilweşandî.
ji: ne- +
neke (lêker) ji kirin.
Dijwate: bike.
Têkildar: nekim, nekî, nekin, (devokî) nekit, neket , nekitin, biketin , (devokî) nekeyn(devokî) nekînDemên din, nake, nekir, nekiriye, nekiribû
nekêfkar (navdêr, mê) nelêzok, bêkapris.
ji: ne- +kêf +-kar
nekêfker (navdêr, mê) nekêfxweşker, neşadker, neligordil.
ji: ne- +kêf +-ker
nekêfxweş (navdêr, mê) nedilxweş, nexweşhal, nerazî, nevîn, nexoşnûd, neşên, neşeng, dilnexweş, nedilşa, beşernexweş, bêkêf, nedilgeş.
ji: ne- +kêf +-xweş
nekêfxweşî (navdêr, mê) nevînî, nedilxweşî, nexweşhalî, nerazîtî, dilmanî, nexoşnûdî, dilgirî, sûketîbûn, neşênî, neşengî.
ji: ne- +kêfxweş +-î
nekêfxweşker (navdêr, mê) neşadker, nekêfker, neligordil.
ji: nekêfxweş +-ker
nekehîkirî (navdêr, mê) kûvî, seyê kûvî.
ji: nek +-ehî +kirî
nekelandî (rengdêr) xav, neqelandî
nekêlayî (navdêr, mê) neçandî, beyar, nebaşkirî, neçakkirî, ne avakirî.
ji: ne- +kêl +-ayî
nekelî nepijî
(navdêr, mê) xav, nebirajtî.
ji: ne- +kel +-î
nekêm bêkêmasî, bêkêmanî, bêkêmayî, temam, tam, tewaw, tev, bitûn, gişt, gî.
ji: ne- +
nekêmî (navdêr, mê) nenoqsanî.
ji: ne- +kêm +-î
nekemilî (rengdêr) prîmîtîv, pêşneketî, paşvemayî, sade, hoveber.
Bikaranîn: Navdêr: nekemilîbûn
nekemilîbûn (navdêr, mê) (Binihêre:) nekemilî
nekemper (navdêr, mê) nayê hevberkirin.
ji: ne- +kemp +-er
nekêr (rengdêr) bêkêr, bêwec, bêmifa, bêqezenc, bêfêde, bêkelk, bêfeyde, bêxêr, kêrnehatîhatî, bikêrnehatî, nebikêrhatî, kêrnehatî
neker (rengdêr) mirovê çi karan jibo xwe ne ke, kêrnehatî, tembel, pend, :nekero dilkesero kerewo xwerewoang, :mirovê rêncber herdem berhemdar û serferaze
neker/nekir 1. kesê ku ji xwe re tu karî nake; noker 2. teral *nekero/nekiro dilkesero, kerewo/kiriyo xwerewo/xweriyo”
nekêrî (navdêr, mê) nedegelî, nedûrendîşî, bêbesîretî.
ji: nek +-êrî
nekero, dil kesero (biwêj) yê ku daxwaza dilê xwe ya herî girîng neyîne cih, ew yek di dil de dibe derd. nekero, dil kesero. ji dest bihata ew qasî pê şirîn nedibû.
nekes bêkesayet
nekêşandî (navdêr, mê) nekişandî, newezinandî.
ji: ne- +kêşand +-î
nekesayetî (navdêr, mê) nekesîtî.
ji: ne- +kesaye +-tî
nekêşbar (rengdêr) nekêşanbar.
ji: ne- +kêş +-bar
nekêşbarî (navdêr, mê) nekêşanbarî.
ji: ne- +kêşbar +-î
nekêşbarkî (navdêr, mê) bi nekêşbarî.
ji: ne- +kêşbar +-kî
nekêşî (navdêr, mê) bêzemkêşî.
ji: ne +-kêşî
nekesî (navdêr, mê) nemerdî.
ji: nek +-esî
neketin bin dergê tengiyê (biwêj) neketin rewşa xerab. ew hê neketiye bin dergê tengiyê.
neketin rezê bavê tu kesî (biwêj) ziyan nedana tu kesî. ma lawê min ketiye reze bavê ke?
neketin ser e (yekî) (biwêj) tênegihîştin. ez wê baş nas dikim, di wê derbarê de tu çi bibêjî, itakeve serê wê.
nekevn nû.
ji: ne- +
nekewîkirî (navdêr, mê) netivandî, bêûtî, neûtîkirî, ûtînekirî.
ji: neke +-wî +kirî
nekî (lêker) ji kirin.
Herwiha: nekey (devokî) , nekê (devokî).
Dijwate: bikî.
Têkildar: nekim, neke, nekin, (devokî) nekit, neket , nekitin, neketin , (devokî) bikeyn(devokî) nekînDemên din, nakî, nekirî, nekiriyî, nekiribûyî
nekider ziqqim.Nekiderê bixwe.
nekifş ne diyar, bi esrar, bi mieme, ne eyan, ne zelal, şêlû, ne aşkeretî, ne aşkere, nediyar, tarî, nexuyan, neeyan, nexuya, tevlihev, bêserûber, ne eyan.
ji: ne- +
nekifşî (navdêr, mê) zenûnî, nediyarî.
ji: ne- +kifş +-î
nekifşkirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye nekifş kirin
nekim (lêker) ji kirin.
Herwiha: nekem (devokî).
Dijwate: bikim.
Têkildar: nekî, neke, nekin, nekeyn (devokî)Demên din, nakim, nekirim, nekirime, nekiribûm
nekin (lêker) ji kirinyekemyekjimarneyînî.
Herwiha: nekenyekemyekjimarneyînî (devokîyekemyekjimarneyînî).
Dijwate: bikinyekemyekjimarneyînî.
Têkildar: nekimyekemyekjimarneyînî, nekeyekemyekjimarneyînî, nekîyekemyekjimarneyînî, (devokîyekemyekjimarneyînî) nekityekemyekjimarneyînî, neketyekemyekjimarneyînî , nekitinyekemyekjimarneyînî, neketinyekemyekjimarneyînî , (devokîyekemyekjimarneyînî) nekeynyekemyekjimarneyînî(devokîyekemyekjimarneyînî) nekînyekemyekjimarneyînîDemên din, nakîyekemyekjimarneyînî, nekirîyekemyekjimarneyînî, nekiriyîyekemyekjimarneyînî, nekiribûyîyekemyekjimarneyînî en:nekinyekemyekjimarneyînî
nekirar cûhinînkar.
ji: ne- +
nekirdarbar (rengdêr) neniwandinbar.
ji: ne- +kirdar +-bar
nekirdarî (navdêr, mê) eflatonî, navekî, dîtaneyî.
ji: ne- +kir +-darî
nekirêt nepîs.
ji: ne- +
nekirêtkirî (rengdêr) nepîskirî, wêne.
ji: nekirêt +kirî
nekirî (rengdêr) vegerandî, redkirî, neqayilkirî
nekirin (lêker)(navdêr, mê) dijwateya kirin.
Têkildar: nake, naken (devokî), nakeyn (devokî), nakê (devokî), nakim, nakin, nakî, nakîn (devokî), neke, neken (devokî), nekê (devokî), nedikim, nedikî, nedikir, nedikire, nekim, nekî, nekir, nekire, nekirime, nekiriye, nekirine, nekirîne, meke, mekî, mekin, nekirî.
ji: ne- + kirin
nekişandî (rengdêr) ya/yê ku hatiye nekişandin
nekişandin (Binihêre:) ne
nekitêbî (navdêr, mê) nekitêbxwaz.
ji: ne- +kitêb +-î
nekitêbxwaz (navdêr, mê) nekitêbî.
ji: ne- +kitêb +-xwaz
nekoçer (navdêr, mê) nişteçî, niştiman, têrrûniştin.
ji: ne- +koç +-er
nekolayî (navdêr, mê) nekûrikkîrî.
ji: ne- +kol +-ayî
nekrofîl (navdêr) bengînê termên mirî, nexweşê/a nekrofîliyê.
Bide ber: nekrolog.
ji: Ji yewnaniya kevn νεκρός (term, mirî) + φιλία (-fîlî).
: nekrofîlî
nekrofîlî (navdêr, mê) hezkirina ji termên mirî, nexweşiyek e ku nesaxên wê pirr ji termên miriyan hez dikin.
Bide ber: nekrolojî.
ji: Ji nekrofîl + -î yan ji yewnaniya kevn νεκρός (term, mirî) + φιλία (-fîlî)
neks 1. hilm û nefes 2. parxan 3. nexweşiyek e
(navdêr, mê) valahîya nava parxwanan û kulîmekê, ciyê gurçikan
neks çikîn bêhn çikîn
nektar (navdêr, mê) hingivînê gulan, şerbet, vexwarina xweş û bitam yan saxlem, ( mîtolojiya yûnanî) vexwarina xwedayan ya nemirker.
ji wêjeyê: Demeter wek Xwedayekî şîr didê û wî bi nektar û ambrosîayê xweyî dike.
nekun bêqul, bêqulik, bêkun, nequl.
ji: ne- +
nekunkirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye nekun kirin
nekûr rûbarî, sûretî, li ser.
ji: ne- +
nekurt dirêj, ne kin.
ji: ne- +
nekuşpene nequre, nefsbiçûk, bêsazî, bêdamezrawe, bêxirêf.
ji: ne- +
nekir ‘…did not do it’ Siyabend tu tişt nekir. ‘Siyabend didn’t do anything’ (3rd prs. sng. past simple form for the verb kirin‘to do/ make’)
nekelî ungekocht
nekes niemand
nekesek keiner
nek b. eke, eger, sayed, heger, heke, ke, eg, sew
nekamî rd. îptîdayî, hovêverî, prîmîtîf, seredeyî
nekamranî m. bedbextîye, bextsîyayîye, bextsîyayênî, bêmiradîye, nêsadîye, nêzeresayîye m.
nekêm rd. tam, nêkêm, bitun, temam, tamm
nekes rd. qekes, nêkes, tukes
rd. rîmetnizm, namerd, nêmerd
nekesanî rd. teberê kesîye, xeyrî sexsî
nekesî m. nêmerdîye, rîmetnizmîye, nêmerdênî, rîmetnizmênî m.
nekifskirî rd. nêdîyarkerde, nênamekerde, nêdîyar, nêkifskerde
neks m. firke, nekse, kramp., niske m.
neksî rd. neksên
nektare n. sîrînsîre, nektare m.
nektarîn m. nektarîne m.
nektarin nektarîne (m)
nektarin ağacı nektarînêre (m)
nek ne, ne ku, nek: Min awim dewê, nek nan Min av divê, ne nan
nekeroz hên, hênik, hîn, hûnik, tişta/ê ne zêde sar û ne jî zêde germ
nekute! nemînî! qeda li te bikeve! Xwedê te nehêle!
nek mi ne renkontis lin, nek lian fraton ez
nek ... nek ... nek en la gramatiko nek en la vortaro