Encamên lêgerînê
nejixwere rd 1. arsız, şirret 2. yaramaz, şımarık
nejixwere bûn l/ngh yaramaz olmak, şımarık olmak
nejixweretî m 1. arsızlık, şirretlik 2. yaramazlık, şımarıklık