Encamên lêgerînê
ne pahasına olursa olsun li ser (yekî) çi qas rûnê, li ser (min) çiqas bibe mal jî, serê (yekî) tê here jî
li ser (yekî) çi qas rûnê, li ser (min) çiqas bibe mal jî, serê (yekî) tê here jî
li ser (yekî) çi qas rûnê, li ser (min) çiqas bibe mal jî, serê (yekî) tê here jî
Li ser (yekî) çiqas rûnê. Li ser (min) çiqas bibe mal jî. Serê (yekî) tê here. Çi di ber (tiştekî) de here.